HERCEGOVAČKA KUĆA – Priručnik za obnovu
 • 2017-02-23
 • Autorica: Martina Penava

  „Hercegovačka kuća – priručnik za obnovu“ je rezultat istraživanja koja su obavljena na prostorima Hercegovine u razdoblju između ožujka i rujna 2016. godine. Njime je istraživana tradicionalna hercegovačka kuća ruralnih prostora, građena pretežito od mjesne građe, u arhitekturi koju obilježava osjećaj mjere, pa kao takva predstavlja uzorne primjere spoja prirode i čovjeka.

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  Autori priručnika, Ecoplan doo Mostar i Fondacija institut za održivi razvoj krša (IORK), su prepoznali potrebu za ovakvim priručnikom, jer slični postoje za krašku hišu, mediteransku kamenu kuću, kuću Slavonije i Baranje,… ali ne i za Hercegovačku kuću.

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  Područje Hercegovine proživljava velike promjene. U novim graditeljskim zahvatima, koje nose promjene, analiza tradicijskog bi trebala djelovati kao element usmjerenja u smislu poštivanja tradicijske arhitekture i njene zaštite u novim okolnostima kontinuiteta. Demografske promjene, razvoj društva i ekonomije, i općenito suvremeni trendovi uvelike utječu na ruralna naselja. Zanemaruje se prostorna organizacija, regionalne karakteristike i posebnosti, a suvremeni način obrade zemlje mijenja krajolik.

  Stare kuće, primjeri tradicijske izgradnje, pojedinačni ili u grupama, tvore likovno i povijesno vrijedan ambijent. Grade se nove gospodarske i stambene zgrade, upotrebljavaju se novi oblici, materijali i tehnologije, a vrijednosti postojeće tradicijske izgradnje rapidno nestaju. Danas je na prostoru Hercegovine tradicijska gradnja lokalnim kamenom nedovoljno zastupljena, a ukoliko je zastupljena, prakticira se na neispravan način. Ovaj priručnik donosi osnovne karakteristike hercegovačke kuće, koji su zatečeni na terenu ili pronađeni u literaturi: zidove, suhozide, otvore, krovove, trijemove i stepeništa, čatrnje, odrinu, zelenilo i sl.

  Istraživalo se u vremenskom periodu od ožujka do rujna 2016. godine, a obuhvaćeni su južni dijelovi Hercegovine: Čapljina, Čitluk, Grude, Ljubuški, Mostar, Neum, Posušje, Stolac, Široki Brijeg i Ravno.

  Procjena je da će se ovaj priručnik koristiti za buduće investicije u funkciji rekreacije, vikend stanovanja, turistička izgradnja ili će biti emotivna baza obiteljima koje imaju starine po hercegovačkim selima.

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  Paralelno sa istraživanjima, koja su podrazumijevala istraživanja literature, interneta i terenske obilaske, odvijalo se i stvaranje vizualnog identiteta i publikacije, aktivacija na društvenim mrežama u cilju afirmacije publikacije, uključivanje indirektnih korisnika: turista, studenata, lokalnih stanovnika, turističkih djelatnika, vlasti i drugih.

  Dvije se stvari provlače kroz cca 70. stranica priručnika: plava boja i narodne poslovice. Plavom bojom su se bojali otvori, vrata i prozori, odrine, ulazne kapije, ograde. Boja je postala prepoznatljiva u Hercegovini i danas čini nezamjenjiv vizualni identitet kraja. A narodne poslovice su neodvojiv element tradicije, pa se činilo logičnim provući ih kroz priručnik.

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  Osim istraživanja i stvaranja vizualnog identiteta, aktivnosti koje su bile dio ovog projekta su i analize i valorizacija, a rezultirali su poglavljem „Kako do dobrih rezultata“. U tom poglavlju su opisane metodologija ishodovanja dozvola, priprema za izvođenje, upute za projektiranje i preporuke za obnovu.

  Zaključak je kako bi hercegovačka kuća trebala postati ne samo predmet zaštite i obnove, već i primjer koji bi mogao biti predmet inspiracije i podloga za modernu interpretaciju prilikom projektiranja suvremene kuće na ovim prostorima. Zbog toga je na kraju priručnika priloženo nekoliko uspješnih svjetskih i lokalnih primjera urađenih kuća na istu temu.

  ©Ecoplan Mostar

  ©Ecoplan Mostar

  Izgradnje prometnica, i objekata neprilagođenih klimi, reljefu i kulturi življenja na našim prostorima vode do promjene krajobraza, do vizualne devastacije. Zbog toga priča o afirmaciji tradicionalne kuće još više dobiva na značaju.

  Ovaj Priručnik namijenjen je svima koji žele nešto saznati o hercegovačkoj kući, o tome kako se nekad gradila i kako ju je moguće kvalitetno obnoviti, uz njegovanje i poštivanje tradicije.

  Priručnik možete pogledati ovdje

  Datum objavljivanja: 23.02.2017.

  Podijeli

  Iz arhive