Collegium artisticum

CA 2019 KUĆA TOP ONE, Ilijaš

 • Autor: AABH
 • 15 / 08 / 2019

Projekt Kuća TOP ONE u Ilijašu, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum  ...

CA 2019 HOTEL KRALJEVAC, Ključ

 • Autor: AABH
 • 08 / 08 / 2019

Projekt Hotel Kraljevac u Ključu, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum  ...

CA 2019 PORODIČNA KUĆA MARIN, Prijedor

 • Autor: AABH
 • 01 / 08 / 2019

Projekt Porodična kuća Marin u Prijedoru, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium art ...

CA 2019 PORODIČNA KUĆA – VILA SLATINA, Sarajevo

 • Autor: AABH
 • 25 / 07 / 2019

Projekt Porodična kuća - Vila Slatina u Sarajevu, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegi ...

CA 2019 POSLOVNI OBJEKAT U NASELJU „ZLOKOVAC – ŠI SELO“, Tuzla

 • Autor: AABH
 • 17 / 07 / 2019

Projekt Poslovni objekt u naselju "Zlokovac"- Ši Selo u Tuzli, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izlo ...

CA 2019 KOMPLEKS ŠSF NA BJELAVAMA

 • Autor: AABH
 • 04 / 07 / 2019

Projekt Kompleks SŠF na Bjelavama u Sarajevu , odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium ...

CA 2019 ZAVJETNA KAPELA NA SVETIŠTU KONDŽILO, Komušina

 • Autor: AABH
 • 27 / 06 / 2019

Projekt Zavjetna kapela na svetištu Kondžilo, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium ar ...

CA 2019 NATKRIVANJE GRADSKE PIJACE, Konjic

 • Autor: AABH
 • 20 / 06 / 2019

Projekt Natkrivanje gradske pijace, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum  ...

CA 2019 POSLOVNI OBJEKAT TISA, Žepče

 • Autor: AABH
 • 13 / 06 / 2019

Projekt Poslovni objekat Tisa, odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum – Arh ...