Naši projekti

Konferencija “Le Corbusier u Jugoslaviji i na Balkanu” u Historjskom muzeju BiH, 22. i 23. septembra

  • Autor: AABiH/DocomomoBH
  • 14 / 09 / 2023

Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini i Docomomo Bosna i Hercegovina sa zadovoljstvom najavljuju održavanje konf ...

Arhiv moderne arhitekture Bosne i Hercegovine / Archive of Modern Architecture of Bosnia and Herzegovina

  • Autor: DOCOMOMO BH
  • 04 / 05 / 2022

Crteži, skice, planovi na pausima i ozalidima, pisane i kucane studije, pamfleti, manifesta, razmišljanja, dnevnici, k ...

Vodič za modernu arhitekturu Bosne i Hercegovine 1918-1985 / Guide to modern architecture of Bosnia and Herzegovina 1918-1985

  • Autor: DOCOMOMO BH
  • 04 / 05 / 2022

U toku posljednje dvije decenije istraživački rad i publikacije na temu međuratne i poslijeratne moderne arhitekture ...

Crveni kiosk / Red kiosk

  • Autor: DOCOMOMO BH
  • 04 / 05 / 2022

Stambeno naselje Borik je izgrađeno u vrijeme zlatnog perioda socijalističke Jugoslavije po principima moderne, koji s ...

DO.CO.MO.MO studio

  • Autor: DOCOMOMO BH
  • 04 / 05 / 2022

S ciljem ispunjavanja specifičnih ciljeva djelovanja bosanskohercegovačkog ogranka međunarodne organizacije DO.CO.MO. ...