Obuke
  • Aktivna
  • Evolucija veštačke inteligencije

    Datum: 28.07.2018. / Vrijeme: 19:00 / Lokacija: Alipašina 2/I, Sarajevo