CA 2018 NAGRADA ZA ENTERIJER_Sedatex
 • 2018-06-07
 • Autor: AABH

  U sljedećim sedmicama vam predstavljamo nagrađene radove od strane stručnog žirija u sklopu Collegium Artisticum 2018. Treći u nizu projekata koji predstavljamo, rad nagrađen Nagradom za enterijer, je projekat Sedatex u Barceloni, realizacija iz 2017.godine, projekat Lidije Manuševe i Maria Ferušića.

  Projekt: Sedatex, Barcelona
  Autori: Lidija Manuševa i Mario Ferušić
  Saradnici: Edgar Ferušić i Margharita Arico

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  Komentar žirija: Arhitektica Lidija Manuševa i njen tim razvili su projekat enterijera za prostor integrativnog procesa proizvodnje kompanije Sedatex. Baziran na projektu tima Pich Aguilera Aquitectes, dio postojeće kompanije za proizvodnju tekstila redizajniran je da ujedini proizvodnju, administrativne prostorije i kreativni proces, stvarajući i mogućnost prijema klijenata. Prostor galerije je dodatno projektovan kako bi se stvorio prostor za VIP klijente i showroom sa direktnim pogledom na proces proizvodnje. Integracija i živa interakcija između različitih faza proizvodnje stvorili su osnovu za organizaciju i materijalizaciju prostorija i namještaja. Svi prostori imaju fleksibilnu organizaciju gdje su kreirane specifične i različite atmosfere pomoću pomjerljivih elemenata, dok su sanitarni prostori smanjeni na minimum. Velika pažnja u dizajnu posvećena je oblikovanju namještaja koji služi procesu proizvodnje kao što je namještaj za pohranjivanje tekstila ili elementi kao što su zaobljeni sanitarni elementi. Koristeći sirove materijale, novi prostor se prirodno integriše sa postojećom industrijskom arhitekturom stare tvornice.

  Projekat ima za cilj rekonstrukciju dijela postojece hale stare fabrike tekstila, pretendirajuci kombinirati proizvodni, administrativni i kreativni proces, uz mogucnost prijema poslovnih partnera iz cijelog svijeta.

  Osnovni pristup projektu enterijera poslovnih prostora firme Sedatex bazira se na dva postulata. Jedan jeste činjenica da je Sedatex odlučio svoje poslovne prostore, te kreativno i komercijalno ljudstvo preseliti u vlastitu fabriku van grada, dakle u direktan kontakt sa proizvodnjom i svom dinamikom koju ona nosi. Time je također povukao i sve poslovne partnere da ga posjećuju na licu mjesta gdje se odvija proizvodni proces, neodvojiv od ekipe za design novih tendencija i kreativnog procesa direktne primjene materijala. Atrakcija te žive interakcije direktno je uticao na osmišljavanje prostora, primjenu materijala i opreme. Drugi je fizičko okruženje. Odvojio se jedan dio proizvodne hale i arhitektonskim projektom (Pich Aguilera Arquitectes) je reformiran krov, otvoreni su snopovi zenitalnog svjetla, kreiran unutrasnji vertikalni vrt, a velika visina omogućila je dodatnu galeriju na laganoj konstrukciji koja prosto lebdi i ima vizure kako na proizvodnu halu tako i na okolinu. Ovakav industrijski pristup direktno je uticao na projekat enterijera: na boje, odabir materijala i namjenske opreme. Naglasiti da smo pozvani u fazi izvedbenog projekta arhitekture, činjenica koja nam je omogućila intervenirati u primjeni materijala, preuzeti podove, rasvjetu, obloge i sanitarije.

  U uskoj suradnju sa vodećim osobljem Sedatexa osmišljene su nove namjene i distribucije prostora.

  Prizemni dio, zvani Common room, je pristupna i recepcijska zona, zatim prostor za relaksaciju radnog osoblja uz bar i kafeteriju, za neformalne susrete i razgovore, te za prijem stranaka uz aktuelnu kolekciju uzoraka direktno iz proizvodnje. Prostrane grupe za odmor, neobavezni pokretni mobiliar, u stalnoj su i dinamičnoj promjeni u skladu sa sezonskim kolekcijama podložnim izmjenama i aktualnim trendovima. Mirniji kutak uz dugački bar sa frižiderima i malom kafeterijom rezerviran je za podnevni odmor uposlenika. Neformalni susreti sa dizajnerima svijeta, pregled novih crteža i tendencija odvijaju se odmah uz prostor za relax i omogućuju interaktivno sudjelovanje prisutnih. Prostori su apsolutno promjenljivi, odišu transparentnošću, dinamikom, mladošću i modnim trendovima. Ležerno pregrađivanje je ostvareno pokretnim elementima, specijalno dizajniranim od drvenih okvira i naspanovanog konopa sa aluzijom na stare ručne razboje, kako se nekada tkalo.

  Radni prostor za kreativnu grupu tekstilnih i grafičkih dizajnera, smješten je na prvom katu. Koncept otvorene distribucije, prozračan i neobavezan, komunicira vizuelno sa ostalim visinskim sadržajima. Slobodnog je i adaptabilnog distribucijskog sistema radnih mjesta, koji se po potrebi može mijenjati. Flexibilni vidljivi sistem instalacijskih priključaka, omogućuje jednostavnu i brzu adaptaciju promjenama. Samo su dva omeđena prostora na ovom katu: staklena prozračna i otvoriva sala za sastanke i sanitarni dio. Poseban akcenat je na sanitarnom prostoru, prostrani lavaboi za crtače i njihove boje, te individualne kabine, specijalno dizajnirane da omoguće intimnost u ovim, inače otvorenim volumenima. Obilje svjetla, širina i sloboda kretanja, grupice za neformalne radne sastanke, visoki stolovi za ručno crtanje, sve to čini ovaj radni prostor veselim, dinamičnim, te podstiče inspiraciju.

  Posljednji, treći nivo jedna je lebdeća expo galerija nad punom visinom, te ima široke poglede na unutrasnjošt i na eksterijer. Tu je smještena zona vip: Showroom sa novim kolekcijama i zona sastanaka. Na ovaj nivo dolaze i borave značajni internacionalni partneri, sa vizurama kako na kreativno radne, tako i na proizvodne prostore, pod prozračnim svodom hale sa kojeg vise kolekcije. Poseban akcenat je dat projektiranom sistemu vješanja tekstilnih uzoraka i adekvatnim snopovima obilne rasvjete, te mobiliaru.

  Konceptualno, projekat enterijera poštuje sve postojeće materijale ove bivše hale i nastavlja tendenciju naglašenog industrijskog karaktera. Zadržani su stubovi i zidovi u svojem naturalnom obliku, poštuje se i obradom naglašava vidljiva metalna konstrukcija, te armirano betonski stubovi prizemlja. Sve drugo je do detalja projektom definisano, slijedeći želju klijenta za “total design”. Projektirani su novi kontinuirani podovi na gruboj podlozi hale, u čijem se vizuelnom kreiranju i izvođenju učestvovalo svo vrijeme zajedno sa izvođacem. Lebdeća galerija popločana je laganim tablama OSB u svom naturalnom obliku, element koji se provlači u detaljima ograda, poda pasarele u pregradnim panelima te je vizuelni povezujući materijal na svim nivoima. Projektirani su elementi enterijera: pokretni pregradni elementi, fiksni elementi pregrada, garderobe, bar, parapetni moduli biblioteka pod prozorima, vješanje tekstila kako za ekspoziciju tako i za diobu namjene prostora, vješanje uzoraka u oba expo prostora, stolovi, sanitarne kabine etc.

  Korišteni materijali su u svom naturalnom obliku: čelik u prirodnoj boji sa vidljivim varovima, hrastovo drvo bez dodatnih obrada, konop od prirodnog pamuka, aluminijski limovi bez bojenja etc. Odabir primijenjenih materijala u svojoj prirodnoj formi, slijedi ideju da se zadrži i naglasi industrijski stil i vizija prostora. Odabir pokretnog namještaja nastavlja tendenciju neformalnog stila, podložnog tendencijskim promjenama.

  Novi Sedatex, otvoreni distribucijski karakter sva tri nivoa, fleksibilnost i širina prostora, vizuelne visinske senzacije, odabir prirodnih materijala, uticalo je na stvaranje jednog jedinstvenog zajedničkog ambijenta kroz tri volumena, naglašavajući specifičnosti namjene svakog nivoa pojedinačno. Prostori odišu aktivnošću, dinamikom, razigranim i neobaveznim prostornim cjelinama, i kako kaže i sam klijent: veselo im je raditi u novom ambijentu.

  Ostale priloge vezane za projekat pogledajte u galeriji.

   

  Podijeli

  Iz arhive