KONKURS – CENTRALNA GRADSKA ZONA ZENICA: NAGRAĐENI RADOVI
 • 2019-01-22
 • Kao što smo već pisali, završen je međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za centralnu gradsku zonu u Zenici. Konkurs je bio otvoreni, anketni, anonimni, projektni, jednostepeni, a u čijem žiriju su bili Hasan Čemalović, d.i.a., Akademik Nikola Bašić, d.i.a., Zvjezdan Turkić, d.i.a., Dr Sabina Mujkić, urbanist i prostorni planer, Vedina Babahmetović, d.i.a.

  Kriteriji na osnovu kojih je Konkursna komisija izabrati najbolje natječajno rješenje su sljedeći:
  1. Urbanistička postavka (40%) ‐ odnosi volumena, javni prostori, saobraćajno rješenje, rješenje stacionarnog saobraćaja, pješačke hodne linije, kvalitet novih namjena i sl.
  2. Ambijentalni kvalitet prostora (30%) ‐ oblikovnost prostora, atmosfera i ugođaj
  3. Racionalnost i ekonomičnosti (20%) ‐ Racionalnost i ekonomičnosti prilikom izgradnje i korištenja prostora

  NAGRAĐENI RADOVI

  1.RAD N7911 – Nina Čačković, mgs.arh., Tuzla

  Mišljenje žirija:

  Urbanistička postavka: Pristupajući zadatku, autor metodom forenzičara razjašnjava zatečene, prostorne, urbanističke i kulturne slojeve koji su, kroz povijesni hod, središnji prostor Zenice oblikovali u specifični urbanistički identitet. Slijedeći razvojni kontinuitet tog heterogenog urbanog žarišta, u kojem se sustiču vidljive i nevidljive silnice šireg područja grada, autor umrežava pridodane prostorno – sadržajne slojeve. Izbjegavajući velike i autoritativne geste, autor u prostor natječajnog obuhvata ne uvodi prostornu hijerarhiju niti autoritativna urbana usmjerenja, spontano oblikujući mrežu komplementarnih prostora, sadržaja i oblika. Time je najbolje afirmirana autentična i prepoznatljiva karakterizacija centra Zenice. Nasuprot tome, prenaglašeni trendovski dizajn partera i urbane opreme te agresivni grafizam pješačkih trajektorija daju novooblikovanom prostoru stanovito svojstvo kaotičnosti, što onemogućava da se vrijednosti ovog projekta sagledavaju na prvi pogled. Decentnija i suzdržanija interpretacija parternih površina i opreme puno bi pridonijela boljem razumijevanju osnovne ideje projekta. Čuvajući postojeći park kao zelenu oazu, stacionarni saobraćaj disperzan je na više rubnih lokacija, što otvara put postupnoj izgradnji i procesulanom karaktertu razvoja projekta.

  Ambijentalni kvalitet prostora: Poboljšana je ukupna ambijentalna vrijednost prostora čemu najviše pridonosi uvjerljiv prijedlog izlaska gradskog centra na obalu rijeke. Rješenje donosi novu atmosferu i ugođaj na cijelom prostoru, ne samo kroz uređenje vanjskih površina, već i kroz izgradnju novih objekata.

  Racionalnost i ekonomičnost: U radu je izražena racionalnost i ekonomičnost korištenja prostora. U slobodne prostore, kao i one zamjenske, unijeti su sadržaji iz razvojnih programa grada, al ii drugi koji mogu pridonijeti urbanoj ekonomičnosti i tržišnom potencijalu zone centra. Bitno je istaknuti da projektno rješenje ima procesni karakter, što ga čini otvorenim za različite prostorne i programske preinake i realizaciju u etapama. Metodološki kvalitetan pristup nudi strategiju koja može biti uspješno provedena kroz planske dokumente.

  2.RAD A4000 – Nina Sakić, mgs.arh., Zenica

  Mišljenje žirija:

  Urbanistička postavka: Autor sa velikim senzibilitetom otkriva skrivene vrijednosti centra Zenice na čijem tragu afirmira dominante urbane osi i prostorne tokove. Prostirući metaforičke ćilime kao sredstvo za tematizaciju pojedinih zona gradksog partera u dominantnom uzdužnom niszu, te uvodeći i organičke komunikacijske “vrpce” za kretanje u poprečnom smjeru, autor, u ovaj sporadični i suprostavljeni prostor, unosi ravnotežu i smirenje. S takvim suptilnim i relaksirajućim pristupom prostoru, autor uvjerljivo gradi novi identitet centra Zenice. Posebno je zanimljiv prijedlog autora za izgradnjom na padini parka, u kojoj dominira zimski vrt, kao nova metaforička ikona grada. Unošenjem zelenog paviljona u centar parka kao spregu otvorenih i zatvorenih prostora, otvara se sadržaj aktivan kroz sva godišnaj doba. Nažalost, izostala je sadržajna definicija preostalih elemenata u dopadljivoj urbanoj kompoziciji unutar parka, kao što je izostala i jasnija definicija transformacija u dijelu Stare čaršije i područja uz rijeku. Također, rješenje stacionarnog prometa nije adekvatno.

  Ambijentalni kvalitet prostora: Oblikovanje središnjeg parka i partera duž Trga Alije Izetbegovića kvalitetno donose u centar poptuno novu atmosferu i ugođaj. Tom oblikovanju se suptilno i rafinirano, pri čemu je, za naše vrijeme, izražena rijetko viđena poetičnost u promišljanju prostora. Doprinos novim ambijentalnim vrijednostima prostora svakako je i inicijalni prijedlog transformacije robne kuće.

  Racionalnost i ekonomičnost: Autor pristupa s velikom obazrivošću i odgovornošću. Ipak, u konačnici nisu iskazani jasni paramteri o racionalnom i rkonomičnom korištenju prostora.

  3.RAD T1950 – Mariana Bucat, d.i.a., Jelena Borota, d.i.a , Višnja Kukoč, d.i.a, Morana Ostojić, d.i.a , Marko Borot, d.i.a, Split

  Mišljenje žirija:

  Urbanistička postavka: Arhitektonsko-urbanističko rješenje daje dobar metodološki pristup. Kroz analize ddaje dobro obrazloženje odnosno daje strategiju o urbanoj reparaciji. Rješenje daje focus pretežno na kvalitetan park i garažu. U manjem oblikovanju javnih prostora po mjeri čovjeka. Parternim uređenjem povezuje trgove i ulice u mrežu čvorova. Izgrađenim strukturama obogaćuje kulturne sadržaje. Saobraćajno rješenje teži ka održivom sistemu saobraćaja. Uklanjanjem automobila sa svih kolnika i pločnika daje prenost pješacima i biciklistima na parteru. Ponuđeno rješenje ispostavlja važnost poboljšanja kvaliteta zraka. Predlaže plansko ozelenjavanje kao mjeru pozitivnog djelovanja na okoliš

  Ambijentalni kvalitet prostora: Zadržava postojeću oblikovnost prostora sa uređenjem parkovske površine. Poboljšava pojedinačno na svakom sadržaju atmosferu i ugođaj bez snažnih poruka.

  Racionalnost i ekonomičnost: Izgradnjom objekta garaže pokušava uspostavitii racionalnost i ekonomičnost prostora.  

  Podijeli

  Iz arhive