CA 2017_Filijalna crkva u Taklama
 • 2017-07-20
 • Autor: AABH

  Projekt Filijalne crkve u Taklama je odabran od strane stručnog žirija na selektivnoj izložbi Collegium artisticum 2017 među 12 radova u kategoriji Realizacija.

  Projekt: Rekonstrukcija i adaptacija sakralnog objekta, Filijalna crkva u Taklama, Novi Šeher
  Autor: Josip Ledić
  Saradnici: Mladen Ivešić, Slađana Matić Trstenjak, Kristina Čavar, Josip Ivešić

  Više o projektu možete pročitati u nastavku.

  (materijal koji slijedi je dio autorove prijave na CA te je korišten u sklopu izložbe)

  ©Ledić

  ©Ledić

  Filijalna crkva u Takalama građena je 1985. g., po ideji fratra Božidara Borića, koji je po zanimanju bio i arhitekt. Crkva je smještena pored magistralnog puta prema Novom Šeheru i udaljena je od centra naselja cca 5 km. Parcela od  magistralnog puta pada u nagibu od nekih 8%. Sama crkva je ostala denivelirana za 2m u odnosu na cestu. Crkva je trapeznog oblika te spada u kategoriju manjih crkava-kapelica. U crkvu se pristupa preko vanjskog stepeništa i kroz zvonik, sa njene uže strane koja je okrenuta prema putu. Prezbiterij je bio smješten na suprotnoj, široj strani. Bočne strane prezbiterija činila su dva velika portala preko kojih se prostor punio svjetlom. Crkva bi često ostajala nezapažena prolazniku zbog jako male visine zvonika, a i nje same. Stiče se dojam da je crkva smještena „u rupi“.

  ©Ledić

  ©Ledić

  Novim rješenjem predviđena je adaptacija crkve na način da se položaj prezbiterija premjesti u uži dio, ispod zvonika. Predviđena je i dogradnja i nadogradnja zvonika. Sakristija, koja je ranije nedostajala, smještena je u samom zvoniku. Novim rješenjem predviđena su i dva bočna ulaza do kojih vjernike vode rampe uklopljene u nagib terena. Na ovaj način crkva je prihvatila više vjernika budući da je sada prostor za vjernike smješten u njenom širem dijelu. Povisivanjem krova i zvonika postignuta je nova, vitkija silueta crkve, a na taj način je postala i bitan reper u prostoru! Kako izvana, tako i u enterijeru, crkva je doživjela potpuni redizajn mobilijara. Svi elementi su zasebno dizajnirani.Na ovom projektu ostvarena je suradnja arhitekte i umjetnika, gdje su zajedničkim snagama iznijeli uređenje enterijera same crkve. Akademski slikar izradio je reljef Uskrslog krista, Križnog puta i rješenje tabernakula.

  ©Ledić

  ©Ledić

  ©Ledić

  ©Ledić

  Reljef Uskrslog Krista: Suprotno od oltara nalazi se vidljiva forma ljudske figure Krista, označena uokvirenim udubljenjem konturnih granica s izraženim i vidljivim  granicama ljudskog tijela.Drvenim, okomitim gredicama koje se protežu duž stropa, Kristova je „sjena“ povezana s oltarom, tako  čineći jasnu cjelinu punu simbolike i značenja.

  Križne postaje: Ostvareni križni put u crkvi na Takalama, rađen je u tehnici zgrafita, slikarskoj tehnici rijetko korištenoj u oblasti likovne umjetnosti na našim prostorima. Princip rada se „gradi“ u slojevitoj igri plohama kojima se ostvaruje dubina prostora, na način,  gdje se prostorne vrijednosti postižu preklapanjem i izrezivanjem pojedinih ploha, postigavši tako zanimljivu igru kontrasta svjetla i sjene, tame i svjetlosti. Križne postaje sadrže dvije cjeline, sa po sedam  povezanih i isprepletenih prizora u svakoj.

  | Galerija fotografija |

  Datum objavljivanja: 20.07.2017.

  Podijeli

  Iz arhive