Sanela Dizdar

Pionirka među aktivnim članovima AABH, tehnička urednica na aabh.ba, operativac ilitiga mogu ja ako niko neće. Trenutno zaposlena u AABH, pošteno meritokratski – ko irgeti vrati mu se. Ozbiljno promišlja o prestanku zarađivanja hljeba od arhitekture – da joj se ne bi zasvagda zgadila. Progurava se u svijet grafičkog dizajna zadnjih par godina. Pati jer ne zna niti jedan programski jezik. Arhitektura je zanima kao društveni fenomen. Najsretnija je kad hoda, promatra i propituje. Posebno sexy su joj ruševine, socijalistički modernizam, i užasi postmoderne. U slobodno vrijeme izbjegava arhitekte.