Hana Kevilj

Rođena 1982. godine u Sarajevu.

2009. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Od 2012. godine radi kao projektantica u arhitektonskom studiju Aha+knap u Sarajevu.

Pored arhitekture bavi se grafičkim dizajnom. Aktivni član Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini.