VIJEĆNICA U ZENICI: Nagrađeni radovi
 • 2018-02-08
 • Autor: AABH

  Grad Zenica u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovini i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada – Zenica organizovao je međunarodni, otvoreni, anonimni, projektni, jednostepeni arhitektonsko – urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja GRADSKE VIJEĆNICE SA UREĐENJEM CENTRALNOG GRADSKOG TRGA I PODZEMNOM GARAŽOM U ZENICI. Proglašenje pobjednika, kako smo već objavili, održano je juče, 7.2.2018. u hotelu Zenica u Zenici. 

  Članovi žirija bili su:

  1. ZvjezdanTurkić d.i.a. (Aksa d.o.o. – Zenica, član AABH), predsjednik
  2. Maroje Mrduljaš d.i.a., (Arhitektonski fakultet,Sveučilište u Zagrebu, predložen od strane AABH), član
  3. Mladen Burazor d.i.a., Sarajevo (Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član AABH), član
  4. Idis Turato d.i.a (Studio Turato – Rijeka, predložen od strane AABH), član
  5. Dean Lah d.i.a. (Studio Enota – Ljubljana, predložen od strane AABH), član

  Ocjenjivački sud je konkursne radove ocijenio prema slijedećim kriterijima:

  Urbanistička postavka  

  – Postavka objekta Gradske vijećnice na lokaciji i prostorne relacije prema centralnom trgu i susjednim okolnim objektima
  – Veza Gradske vijećnice sa centralnim gradskim trgom
  – Rješenje kolskog i pješačkog pristupa, rješenje pješačkih komunikacija unutar zgrade Gradske vijećnice, pješačka veza Gradske vijećnice prema centralnom trgu i podzemnoj garaži

  Kvalitet prostorno-funkcionalnog rješenja

  – Inovativnost u prijedlogu korištenja unutrašnjeg raspoloživog prostora
  – Inovativnost i fleksibilnost u korištenju raspoloživog prostora
  – Fleksibilnost i jednostavnost prilikom promjene veličine ili namjene pojedinih prostora i prostornih cjelina
  – Inovativnost, fleksibilnost i modularnost primjenjenog konstruktivnog sistema (u kontekstu adaptabilnosti)
  – Moguća faznost gradnje

  Arhitektonsko oblikovanje građevine

  – Atraktivnost i originalnost
  – Artikulacija volumena i materijalizacija

  Racionalnost i ekonomičnost

  – Racionalnost i ekonomičnost prilikom izgradnje objekta
  – Racionalnost i ekonomičnost obzirom na izbor materijala
  – Racionalnost i ekonomičnost prilikom korištenja i održavanja objekta
  – Racionalnost i ekonomičnost obzirom na energetsku učinkovitost objekta i primjenjena rješenja energetske učinkovitosti
  – Sveukupna rentabilnost

  NAGRAĐENI RADOVI

  Prva nagrada (nagradu u iznosu 20.000 KM): rad pod šifrom L5271

  Autori: Katerina Vidimce, Skopje
  Koautori: Silvja Shaleva, Mirjana Lozanovska, Erik Jurisevic

  Mišljenje žirija: Polazište za rad je uvjerljiva studija siluete Zenice koja je bitno obilježena vertikalama. Nizom studijskih perspektivnih prikaza, autori su pokazali kako bi baš na lokaciji projekta vertikala skladnih proporcija obogatila vizure grada, a trenutno ponešto amorfnom prostoru dala prepoznatljivu fizionomiju.  Temeljem tih premisa, autori se odlučuju sa logično, čisto i kompoziciono ispravno rješenje u kojem se javni sadržaji smještaju u horizontalni lebdeći volumen koji je kontrapunkt vertikali sa uredima. Na taj način većina plohe trga ostaje slobodna, a natkriveni javni prostor može funkcionirati kao gradska loggia. Obzirom da horizontalni volumen ima atrij, prostor ispod kvalitetno diše. Dvije etaže horizontalnog volumena tretirane su kao otvoreni prostor unutar kojeg „plutaju“ volumeni sa dvoranama i drugim sadržajima što je sigurno kvalitetna ideja, no daljnji potencijal postoji u jačem otvaranju prema eksterijeru. Ipak, konstruktivno rješenje horizontalnog volumena je previše suzdržano i konzervativno, i žiri tu vidi potencijal za unapređenje koje bi išlo u pravcu eliminiranja nepotrebne kolonade u prizemlju.

  Presjek vertikale je „porozan“ i zanimljivo kombinira jednoetažne i dvoetažne prostore, te favorizira open-space urede.

  Prezentirana pročelja su crtana razmjerno shematski, i tu bi bila potrebne daljnje dorade, naročito u horizontalnom bloku. Ideja da vertikala bude što bliža „monolitu“ je svakako ispravna.

  Rad je dao značajan doprinos razmišljanju o kompoziciji grada, vraća se na modernističke izvore i time se uklapa u kontinuitet urbane kulture Zenice.

  Druga nagrada (nagrada u iznosu 10.000 KM): rad pod šifrom O0507

  Autor: Adnan Pašić, Sarajevo

  Mišljenje žirija: Projekt predlaže koncept koji je formalno dojmljiv, kao što nudi originalno, demokratično viđenje artikulacije trga. Naime većina programa razmještena je u horizontalni volumen koji natkriva javni gradski prostor, čime nastaje mjesto prijelaza: susret i preklapanje između prostora grada i prostora institucije. Taj prostor je otvoren i podložan interpretacijama, uključivo i mišljenje žirija da se u tom prostoru mogu pojavljivati i aktivni sadržaji, primjerice u ostakljenim paviljonima kako bi se održao intenzitet života. Iz te utemeljene odluke proizašlo je i odstupanje od tražene građevinske linije i očekivanih gabarita zgrade. Ideja da horizontalni volumen funkcionira kao „lanterna“ je poetična, ali istovremeno i simbolički snažna gesta.

  Smještaj šalter-sale u podrumsku etažu koja je s prizemljem povezana preko vertikalnih prodora je prihvatljiva, ali bi trebalo istražiti mogućnost prirodnog osvjetljenja kroz atrije ili neko drugo rješenje.

  Uredski prostori tretirani su atipično i kompaktno, kao kombinacija open- space-a dvostruke visine osvijetljenih odozgo, te na njih vezane urede. Predložena nadsvjetla vjerojatno nisu dovoljna, i to bi rješenje bilo potrebno revidirati. Također, rješenje podrazumijeva potrebu kontinuiranog umjetnog provjetravanja. Javni sadržaji – galerija, umjetnički klub i ostalo, smješteni su u zasebni volumen na perimetru trga.

  Projekt je vrlo konzistentan jer su urbanistički koncept, prostorno i formalno rješenje i konstrukcija integrirani u inovativnu cjelinu. Iz nacrta su čitljiva projektantska preciznost i koncentracija, no čini se da je u prostornim prikazima izgubljeno nešto od izvorne snage projekta. Projekt je „konstruktivistički“, gotovo „herojski“ i time se uklapa u izuzetnu tradiciju zeničke moderne arhitekture, uspostavlja prema njoj logičan odnos, te ju nadograđuje suvremenim slojem koji zacrtava moguću željenu budućnost Zenice.

  Treća nagrada (nagrada u iznosu 6.000 KM): rad pod šifrom A1125

  Autor: Multipan arhitekti d.o.o. Ljubljana
  Projektni tim: Aleš Žnidaršić, Katja Žlajpah, Daria Josič, Vesna Vraničar, Eva Seneković, Petar Glavič, Andrej Blatik-vizualizacija, Janko Mele – koncept konstrukcije, Luka Čizmek – koncept strojarskih instalacija, Maksim Carević – koncept požarne zaštite, Matjaž Mavsar – koncept osvjetljenja

  Mišljenje žirija: Rad polazi od vrlo vjerne interpretacije raspisa i nastoji maksimalno zadovoljiti očekivanja. Projekt se bazira na logičnom tripartitnom zoniranju u presjeku. Prizemlje je u potpunosti prepušteno raznim javnim sadržajima. Kroz sredinu prolazi pasaž koji služi povećanju fasade prizemlja, čime se povećava  broj ulaza u javne sadržaje i povisuje intenzitet aktivnosti, ali u svom mjerilu i proporcijama nije adekvatan formatu i značaju trga. Za njegov puni potencijal, bilo bi potrebno preispitati njegovu prostornu definiciju, te eventualnu vezu s gornjim etažama.

  Piano nobile s ekspresivnom konstrukcijom je vodeći element projekta i u njemu su u dvije etaže smještene dvorane i razni polujavni i javni sadržaji razmjerno dobro povezani s prizemljem. To kompaktno rješenje je uspješno, a potencijalno i demokratično jer potiče interakcije između različitih skupina korisnika, od članova gradske uprave do građana. Na pianu nobile postavljena su dva kubična volumena različitih visina s uredima koji su ritmizirani sinkopiranim ritmom strukturnih elemenata dvostruke fasade. Rješenje ureda ide prema razmjerno konvencionalnim zasebnim sobama. Elementi pročelja imaju vrlo preciznu i čitljivu vezu okolnoj arhitekturi i s njima uspostavljaju kvalitetan dijalog.

  Projekt odlikuje nesporna projektantska pismenost i kultiviranost, te pristojnost prema neposrednom okolišu metodom pažljive interpolacije na razini lokalne situacije, ali ne i na razini makro-mjerila grada. Svojevrsna „politička korektnost“ projekta koja izbjegava konflikt ili polemičku situaciju u prostoru i na neki način prepušta ostalim „protagonistima“ trga da zaključe situaciju.

  Otkup prvi (iznos 2.000 KM): rad pod šifrom Z2038

  Autor: PROJEKT V ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo

  Mišljenje žirija: Uvođenje zelenila na glavni gradski trg i veza sa novim objektom koji je zasnovan na toj relaciji (ozelenjavanja) je interesanta. Interna konfiguracija zgrade je rahla i zanimljiva i predstavlja dobar doprinos tipologiji. Nažalost osnova i presjek su izrazito komplicirani. Mišljenje žirija je da je na konkretnoj lokaciji trg potrebno drugačije artikulirati sa arhitektonskim elementima.

  Otkup drugi (iznos 2.000 KM): rad pod šifrom X7083

  Autorski tim: Vladimir Bojković, Dušan Đurović, Marija Ćaćić i Nevena Mijušković

  Mišljenje žirija: Doprinos ovog rada prepoznajemo u raslojenoj artikulaciji javnog prostora koji formira trodimenzionalnu mrežu a koja se nastavlja na postojeću plohu trga. Iz takve odluke proizlazi logično zoniranje po presjeku. Glavni volumen je oblikovno maksimalno neutralan sa intencijom stavljanja naglaska na javni prostor. Na žalost dobar koncept degradiran je previše kompliciranim i usitnjenim elementima javnog prostora pa je pitanje da li bi njegovi svi elementi u stvarnosti i zaživjeli. Tlocrtna organizacija je nepregledna sa dva atrija premalih dimenzija.


  Datum objavljivanja: 08.02.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive