Video preporuke_01
 • 2017-09-12
 • Ovo je prvi u nizu objava edukativnih i zabavnih video preporuka, a prva tema koju vam donosimo je povezanost arhitekture i vode. U nastavku, uživajte u dokumentarcu “Architecture&Water”.

  Ovo je prva epizoda od ukupno tri koja se bavi istraživanjem veze između arhitekture i vode.

  “Kako moćna i brzo promjenjiva veza između arhitekture i vode utiče na grad i na sve nas? Arhitektonski kritičar Ellis Woodman istražuje sa vodećim arhitektima, programerima i urbanistima izazove i mogućnosti koje nude rijeke i kanali, te ispituje da li inžinjeri i graditelji nekretnina drže ključnu kreativnu snagu u oblikovanju veze između gradova i rijeka? Da li klimatske promjene predstavljaju hitnu potrebu za promjenom našeg odnosa prema rijekama? Da li bi plutajuće biciklističke staze i parkovi ponudile rješenja za urbanističke probleme?” (Architectural Review) 

  Druga epizoda: Mašina za gentrifikaciju – da li je voda sila koja će učiniti prihvatljivim grad koji postaje sve više nepristupačan ili će pokrenuti trend gentrifikacije i preseljavanja?

  “Dok London sve više raste, te cijene nekretnina se dosežu izvan dohvata potencijalnih vlasnika, pojavljuje se značajan procvat interesa u prilikama koje nudi nastanjivanje Temze i pripadajućih plovnih puteva. U međuvremenu, ‘vrpca’ razvoja se prikrada duž obala rijeke, često ‘istiskujući’ stanovnike. Da li je voda sila koja će otključati rastuće nepriuštiv grad ili pogon za trend gentrifikacije i raseljavanja?” (Architectural Review)

  Treća epizoda: Vodeni park – kako rijeka može postati više od prostora za saobraćaj i lijepog pogleda? Da li je moguće da kroz rekreaciju, interakciju i radikalne ideje kao što su plutajući parkovi, amfibijske kuće i nova močvarna područja, rijeka postane živi dio grada?

  Zaključno poglavlje koje nudi osvrt na izazove i prilike koje gradu nude klimatske promjene, te posljedično haotično vrijeme i podizanje vodostaja? Kako rijeka može postati nešto više od transporta i pogleda? Kroz rekreaciju, interakciju i radikalne ideje poput vodenih parkova, amfibijskih kuća i novih javnih močvara, može li rijeka postati živi dio grada?” (Architectural Review)

  Datum objavljivanja: 12.09.2017.

  Podijeli

  Iz arhive