ŠTA RADI ASOCIJACIJA?

ŠTA RADI ASOCIJACIJA?

Drage kolegice i kolege,

U nastavku možete pročitati kvartalni izvještaj o radu AABH, za protekla četiri mjeseca.

Obzirom da nam se često postavlja pitanje „Šta radi Asocijacija?“, odlučili smo započeti sa objavljivanjem kvartalnih izvještaja, u kojima ćemo pokušati navesti sav rad, uključujući i onaj koji nije vidljiv na web-u.

Za sve koji nisu upućeni, novi Upravni odbor Asocijacije arhitekata u BiH je izabran u julu 2016. i otpočeo je sa aktivnim radom u septembru 2016, nakon perioda godišnjih odmora. U periodu juli-septembar intenzivno se radilo na izradi okvirnog plana aktivnosti AABH.

Molimo vas da se koncentrišete, odvojite trenutak slobodnog vremena i izvještaj pažljivo pročitate do kraja, jer je do sada urađeno sljedeće:

Izradili smo detaljan i sistematičan Plan aktivnosti AABH po kojem radimo. Možete ga preuzeti na linku. Nedavno je napravljena i njegova štampana verzija, u formi brošure.
Izradili smo web stranicu AABH, FB stranicu, Instagram stranicu – koje su dnevno ažurirane i na kojima svakodnevno radi uredništvo, sastavljeno od aktivnih članova/volontera. Svi mediji AABH već tri mjeseca funkcioniraju na dnevnoj osnovi i trenutno imamo popunjen plan objavljivanja do aprila 2017.
Završen je rad na web-aplikaciji orijentacionog cjenovnika arhitektonskih usluga. Trenutno se radi na izradi mobilne aplikacije istog.
Na web-stranici AABH je postavljen i aktiviran on-line sistem apliciranja za članstvo, pod rubrikom POSTANI ČLAN. Također je aktiviran on-line pretraživač arhitekata (rubrika PRONAĐI ARHITEKTU).
Formirali smo urednički tim portala AABH od 37 članova. Na portalu se svakodnevno objavljuju vijesti, reportaže, razgovori, stručni tekstovi i analize iz arhitekture, urbanizma, fotografije, prostornog aktivizma i dr. Osim pisanja članaka, u uredništvu se komentiraju, lektoriraju i prevode članci, te prave kvartalni planovi objavljivanja. Svi članovi uredništva rade volonterski.
Izložba Collegium artisticum je ove godine po prvi put bila postavljena i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Organizirali smo postavke izložbe u suradnji sa našim lokalnim partnerima i radnim timovima AABH.
Banja Luka, Dom omladine, 06.06.2016. godine u 19:00 sati
Mostar, Centar za kulturu, 20.07.2016. godine u 19:30 sati
Visoko, Zavičajni muzej Visoko, 14.10.2016. godine u 19:30 sati
Tuzla, Međunarodna galerija portreta u Tuzli, 30.11.2016. godine u 20:00 sati
Kakanj, Općina Kakanj – hol, 16.12.2016. godine u 19:00 sati
Uložili smo trud (i još uvijek ga ulažemo) u formiranje timova Aktivnih članova u drugim gradovima: Tuzla, Mostar, Zenica, Banja Luka, Bihać, Kakanj. Timovi aktivnih članova formiraju vlastite Planove aktivnosti/događaja u tim gradovima.
Proveli smo anketu među arhitektima o radu AABH, a na osnovu rezultata ove ankete odredili smo fokuse u radu i korigirali nedostatke na koje ste nam ukazali u ranijem djelovanju ili nedjelovanju AABH.

Proveli smo anketu o stavu struke naspram arhitektonskih konkursa, te ove rezultate prilažemo uz naša pisma protesta organima javne uprave.
Radili smo na izradi natječajne dokumentacije za Spomenički kompleks Tunel D-B, u kojem smo sudjelovali sa jednim članom u žiriju ispred AABH. Uputili smo javni poziv na sudjelovanje na natječaju i poslali priopćenja za druge medije – regionalne, državne i mjesne. U ovom procesu smo uticali na korekcije projektnog zadatka, te razradu konkursne dokumentacije do nivoa koji je prihvatljiviji za autore učesnike. Tokom procesa smo striktno vodili računa o ispravnosti procedure, na koju i dalje nastojimo uticati.

Uspostavili smo komunikaciju sa časopisom Oris, te osigurali važne inozemne kontakte i suradnju sa organizatorima ovog najvećeg arhitektonskog simpozija u regiji. Organizatori i neki od predavača su poslali snažne video poruke potpore radu AABH koje smo objavili na našem portalu.
Uputili smo javni poziv za dostavljanje komentara na Nacrt Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Obzirom da je odaziv bio slab, formirali smo radni tim aktivnih članova/volontera koji su analizirali Zakon, iznijeli vlastite komentare, a tuđe komentare formulisali na način koji odgovara proceduri. Detaljni dokument komentara i sugestija je dostavljen nadležnim institucijama Kantona Sarajevo. Ovaj dokument od 20 stranica je sada službena dokumentacija svih uključenih u proces donošenja odluka.
Podržali smo i medijski smo pratili – konferencije, publikacije knjiga, javne tribine, radionice, predavanja i sve drugo što je važno za polje djelovanja arhitekte. Pozive smo slali na vaše email adrese, a najave smo objavljivali i na portalu. Reportaže možete pronaći na portalu.

Uspostavili smo suradnju sa drugim organizacijama i pojedincima koji aktivno rade na formiranju boljeg položaja arhitekture u društvu: LIFT- prostorne inicijative, Tristotrojka, Oris, ADA-centar, Istraživački centar za prostor, Networks, Format i dr.
Ostvarili smo partnersku suradnju sa drugim kulturnim institucijama: Međunarodna galerija portreta u Tuzli, Zavičajni muzej u Visokom, Centar za kulturu u Mostaru, Historijski muzej u Sarajevu i dr.
Organizirali smo i učestvovali u izlaganjima u svrhu predstavljanje plana aktivnosti AABH, na sljedećim događajima: Noći arhitekture 03- Sarajevo, Rasprostor – Banja Luka, Večer arhitekture u Tuzli.
Organizirali smo Večer arhitekture u Tuzli – generalni skup arhitekata Tuzlanskog kantona koji je bio odlično posjećen i pozitivno ocijenjen od strane kolega. Program se sastojao od predavanja i prezentacija, nakon čega je uslijedilo otvaranje izložbe Collegium artisticum i koktel druženje.
Osigurali smo sponzore za organizaciju Večeri arhitekture u Tuzli. Kako smo volonterski organizirali događaj, troškovi su bili minimalni, a ostatak sredstava smo iskoristili da bi osigurali plate Sekretara AABH- jedine uposlene osobe u Asocijaciji.
Aplicirali smo na projekat Ministarstva kulture Fedracije BiH, čije rezultate trenutno čekamo. U izradi je radio tim koji smo formirali za apliciranje na projekte za nevladin sektor.
Zajedno sa drugim partnerima aplicirali smo na međunarodni projekat pokrenut od strane International Labour Organization (ILO). Na žalost, projekat nije prošao u drugi krug procesa. U ovom procesu smo naučili mnogo i iskreno se nadamo da ćemo naredne godine imati više sreće.
Organizirali smo tribinu :”Kako je tamo?” na kojoj su arhitekti koji žive i rade van BiH predstavili svoja iskustva. Inicijator tribine je bila kolegica Mirna Lončarica. Obzirom da su odziv i atmosfera na događaju bili odlični, trenutno razmišljamo o redovnim okupljanjima ove vrste.
Gradskoj upravi Sarajeva smo dostavili dopis u vezi sa prijedlogom Izmjena i dopuna Regulacionog plana Marijin dvor. Jasno smo iskazali svoje protivljenje svim potezima koje smatramo neprimjerenim i pogubnim. Svim trenutnim i bivšim članovima Asocijacije smo putem e-maila poslali poziv na reagovanje i zamolili ih da nam pošalju komentare. Odziv je bio nedovoljan, zbog toga smo poslali taj dopis kao izglasani stav Upravnog odbora AABH.
Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo smo uputili dopis u kojem tražimo da se za projekt Male scene raspiše arhitektonski natječaj. Uz dopis smo priložili rezultate ankete o arhitektonskim konkursima, koja je sprovedena ranije. Također smo tražili da budemo izvješteni o stavovima Ministarstva.
Poslali smo dopis načelniku Općine Centar i tražili uklanjanje nadstrešnice ispred Pravnog fakulteta i provjeru da li ova intervencija uopće ima potrebne dozvole. Tražili smo da budemo izvješteni o daljnjim postupcima.
Za Radio Sarajevo smo dali javnu izjavu u vezi sa našim stavovima po pitanju nadstrešnice ispred Pravnog Fakulteta.
Poslali smo dopis načelniku Općine Centar u kojem smo izrazili protivljenje prijedlogu izgradnje hotela „Palace“ na Trebeviću. Tražili smo da budemo izvješteni o daljnjim postupcima.
Sa željom da utičemo na procese donošenja odluka po pitanju izgradnje, planiranja i regulacije prostora, odazvali smo se pozivu na uključivanje u savjet arhitekata načelnika Općine Centar, sa jasnom opredjeljenošću da iz njega istupimo i djelujemo na druge načine, ukoliko se pokaže da ovo tijelo isključivo ne služi svrsi poboljšanja uslova u prostoru.
Održali smo četiri sastanka vezana za problematiku formiranja Komore arhitekata i kontaktirali kolege iz inostranstva, koji nam mogu reći više o problematici funkcionisanja, rukovođenja i ustrojstva arhitektonoskih Komora u svijetu.
Ostvarili smo suradnju sa velikim medijskim kućama i portalima, tako da naše događaje prati veliki broj portala, televizija i radio stanica, kao što je to bio slučaj sa događajem Večer arhitekture. Probili smo medijsku blokadu koja je onemogućavala da se čuje glas naše struke. Aktivno radimo na našim Odnosima sa javnošću, te redovito šaljemo Priopćenja za medije i pozivamo ih da prate naše aktivnosti.
Održali smo niz sastanaka sa organima javne uprave, aktivnim pojedincima, potencijalnim sponzorima/donatorima, te raznim drugim pojedincima i organizacijama koji su zainteresirani za rad AABH.
Odgovorili smo na više od 200 zaprimljenih e-mailova, u kojima su izražavani i pozitivni i negativni stavovi prema dosadašnjem radu AABH. Trudili smo se da naši odgovori stižu pravovremeno, da budu iskreni i korektni, iako često nije bilo lako, niti ugodno.
Aktivno radimo na rješavanju obveza koje su preuzete iz ranijih perioda rada AABH.
Tražimo novi prostor za ured AABH. Možda nije poznato, ali AABH se trenutno nalazi u suterenu Skenderije, u uredu od 7 m2, koji je na godišnjoj osnovi redovito poplavljen. U periodu od proteklih nekoliko mjeseci obavljena su dva razgovora po pitanju rješavanja ovog problema.
Organiziramo tečaj Revita za arhitekte u Sarajevu, Tuzli i drugim gradovima u kojima se ukaže interes. Već smo održali tri promotivne, uvodne najave i jedno predavanje u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci.
Organiziramo Školu suvremnih građevinskih materijala, tehnologija i proizvoda za arhitekte kroz cijelu 2017. godinu – ovaj projekt je u fazi pregovora, ali izvjesno je da sa njim idemo na proljeće 2017. godine. Nakon održanih predavanja, svakom polazniku namjeravamo izdati uvjerenje o sudjelovanju u programu.
Uspostavili smo kontakte sa firmama koje traže zaposlenike arhitekte i s tim ciljem upravo formiramo bazu kontakata nezaposlenih arhitekata i arhitekata koji su u potrazi za boljim zaposlenjem, kako bi njihove kontakte proslijedili na adresu potencijalnih poslodavaca.
Kreirali smo bazu kontakata potencijalnih sponzora, formirali pakete usluga i marketing usluge AABH. Formirali smo Sponzorske ugovore i uveli red i preglednost u vođenju ovog dijela usluga AABH.

Smanjili smo iznos članarina i promijenili strukturu članstva prema vašim sugestijama iz ankete. Formirali smo nove pakete usluga za članove koje ćemo objaviti početkom 2017. godine. Do sada je 121 osoba iskazala interes za članstvom u AABH.
Po pitanju organizacije arhitektonskih natječaja smo pregovarali sa dva potencijalna partnera, u vezi sa konkretnim lokacijama i objektima. Pregovori jos uvijek traju.
Odlučili smo da kvartalno objavljujemo izvještaj o ostvarenom radu AABH i ovaj izveštaj označava početak iznesene namjere. Obzirom da izvještaji ne nastaju sami od sebe, morali smo sjesti, prisjetiti se svega što smo učinili do sada i napisati ga.
Želimo napomenuti da:

Asocijacija nije državna organizacija na budžetu, već stručna, nevladina organizacija, čija budućnost ovisi o svima nama i našem interesu za uključivanjem u njen rad.
Njen trenutni rad dominantno počiva na trudu aktivnih članova/volontera, koji za nju besplatno odvajaju vrijeme. To vrijeme je moglo biti posvećeno njihovim porodicama, prijateljima, hobijima, i poslu od kojeg se živi. Satisfakcija koju imaju od svega ogleda se u spoznaji da promjene jesu moguće- potrebno je samo “zasukati rukave”! Ukoliko mislite da je sve ovo bilo lako uraditi- dođite i pokušajte.
Iskreno smo zahvalni na svakom obliku podrške (koja nije mala i beznačajna), jer nikome od nas rad u Asocijaciji nije bio neophodan, niti je predstavljao ispunjenje životne želje. Molimo vas da budete svjesni da mi, kao i vi, nemamo puno slobodnog vremena, i da se nismo latili ove dužnosti da bi trpili tuđe izljeve paranoje, malodušnosti i cinizma.

Bilo bi lijepo kada bi poštovali uloženi trud, jer smo iskreno ponosni na njega.

U periodu od 31.12.2016. do 16.01.2017. bit ćemo na zasluženom odmoru. Stranica Asocijacije neće biti aktivna i nećemo odgovarati na mailove, telefonske pozive i pisma. Kontaktirati nas možete isključivo putem rubrike POSTANI ČLAN.

Želimo vam ugodne odmore i sretnu Novu godinu!!!! 🙂

Aktivni članovi AABH

Vedad Islambegović, Ana Bosankić, Sanela Dizdar, Nejra Durmišević, Dario Kristić, Andrea Pavlović, Hana Kevilj, Vedad Viteškić, Maja Ilić, Emina Rakić, Katarina Bošnjak, Gorica Mehić, Nedim Mutevelić, Jasmin Sirćo, Ibrica Jašarević, Kenan Vatrenjak, Mersiha Čerim, Nedim Čitaković, Christoph Hinterreiter, Merdžana Mujkanović, Vernes Čaušević, Martina Penava, Miron Ibrahimpašić, Vedad Kasumagić, Feđa Hadžibegović, Anida Krečo i svi članovi uredništva koji su autori stručnih tekstova doniranih našoj stranici.

Kvartalni izvještaj uradili: Vedad Islambegović i Ana Bosankić