ŠTA RADI ASOCIJACIJA? _03

ŠTA RADI ASOCIJACIJA? _03

Autori: Vedad Islambegović i Ana Bosankić

Drage kolegice i kolege,

Prema dobrom i ne previše starom običaju objavljujemo drugi kvartalni izvještaj o radu Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini u ovoj godini (treći izvještaj u ukupnom redoslijedu). Ukoliko imate vremena, volju, interes ili želju, pročitajte ostatak teksta:

– Od trenutka kada je objavljen prethodni kvartalni izvještaj, pa sve do sada, na web-portalu Asocijacije arhitekata u BiH je objavljeno 86 članaka, reportaža, izvještaja, vijesti i najava. Naša stranica u ovom trenutku broji 259 objava, ostvarenih u ukupno 10 mjeseci njenog djelovanja. Ponovo napominjemo da su gotovo svi članci autorski i da su rezultat predanog rada uredništva stranice AABH, kao i velikog broja aktivnih članova Asocijacije arhitekata u BiH.

– Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini zajedno sa partnerima projekta: Centrom Format iz Sarajeva i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, je otpočela petnaestomjesečni projekat pod nazivom “Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu”.

Projekat se izvodi u sklopu programa Prilika Plus, kojeg implementira RARS (Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća), a finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC-a. U periodu od 15 mjeseci koliko traje projekat cilj je osposobiti 250 nezaposlenih osoba kroz umrežavanje 30 bh kompanija u industriji namještaja i arhitekturi, od čega će se izvršiti odabir potencijalnih tvrtki koje bi multiplicirale program prema modelu Prilike Plus u svojim matičnim tvrtkama.

Ovim projektom se planira razvoj plana i programa u sklopu obrazovanja odraslih za 9 zanimanja/specijalizacija po modelu Prilika Plus (već je počeo rad na reviziji postojećih i pisanju novih curriculuma), trening trenera, te multiplikacija centara na 6 lokacija u BiH. Projektom je planirana i uspostava AABH HUB-a koji bi djelovao kao centar za samozapošljavanje za najmanje 10 osoba sa završenom BIM edukacijom i sa intenzivnom suradnjom arhitekata.

U svrhu koordiniranja i implementacije projekta, od strane AABH su profesionalno angažirane dvije osobe: Narcisa Bašić-Gaković (menadžer projekta) i Sanela Dizdar (pomoćnik menadžera projekta). Od početka juna obavljen je veliki broj administrativnih obaveza, te obaveza u vezi sa planiranjem i strukturiranjem projektnih aktivnosti.

– Počeo je rad na formiranju HUB-a Asocijacije arhitekata u BiH. Formiran je tim aktivnih članova koji rade na razradi ideje HUB-a, te planovima njegove implementacije. Nakon dosta vremena i velikog broja sastanaka provedenih u potrazi za adekvatnim i povoljnim prostorom za planirane aktivnosti, AABH je sredinom jula konkurisala na poziv za iznajmljivanje prostora i uplatila neophodni novčani polog za prva tri mjeseca korištenja prostora. Ukoliko sve prođe u najboljem redu, aktivnosti Asocijacije bi se preselile u prostor od cca. 220 m2, koji bi služio za rad, susrete, dodatno/neformalno obrazovanje i druženje.

– U sklopu istraživanja tržišta, obavljeno je nekoliko sastanaka i organizovana je radionica sa poslodavcima, na kojima se raspravljalo o potrebama i kompetencijama koje se traže od uposlenika, te kreiranju potencijalnih rješenja kroz razvoj profesionalnih obuka. U vezi s tim, kursevi Revita bi bili nadograđeni u skladu sa specifičnim potrebama. Ukoliko sve bude teklo prema planu, prve obuke ovog tipa će se početi dešavati nakon perioda godišnjih odmora.

– Održan je sastanak sa GIZ-om (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), gdje su predstavljene aktivnosti oba projekta (Prilika Plus i GIZ – Energetska efikasnost), te su istaknuti interesi za buduću saradnju. Do kraja godine je planirano održavanje jedne ili dvije radionice sa AABH, a od slijedeće godine će postojati mogućnost prijave na tender za razvoj curriculuma za obuku iz energetske efikasnosti.

– Uspostavljena je saradnja sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona. Razmijenjena su iskustva na polju istraživanja tržišta, razvoja obuka, uvezivanja sa poslodavcima, te je upućen poziv AABH da se predstavi u oktobru na Zeničkom privrednom sajmu ZEPS.

– 30. juna AABH se prijavila za učešće na Restart Networking Event-u koji će se održati 10. augusta u Sarajevu s ciljem predstavljanja aktivnosti, planiranog centra za samozapošljavanje AABH HUB te ostvarivanja kontakata sa poslodavcima u dijaspori koji su zainteresovani za suradnju.

– AABH se prijavila za grant koji dodjeljuje Francuska ambasada sa projektom “Maketarnica” ali projekat nije prošao selekciju. AABH namjerava u budućnosti realizovati i pridružiti projekat “Maketarnica” AABH HUB-u.

– Od trenutka kada je objavljen prethodni kvartalni izvještaj do danas, AABH je uputila tri poziva za zaposlenje (od ukupno 12) svim kolegama koji su se prijavili u bazu podataka nezaposlenih arhitekata i arhitekata koji su u potrazi za boljim poslovnim prilikama. Obzirom da se broj nezaposlenih u bazi ozbiljno smanjuje, također je upućen još jedan poziv za prijavu.

– Nakon Sarajeva, AABH je u saradnji sa Udruženjem poslodavaca zeničko-dobojskog kantona (koje je obezbijedilo prostor i lokalnu promociju) organizirala i održala kurs Revita u Zenici (od 06.05. do 10.06.2017.). Od ukupno 8 polaznika, pored arhitekata sa većim i manjim radnim iskustvom, kurs su pohađali građevinski inženjeri, te građevinski tehničari. Na kraju kursa je održano svojevrsno testiranje stečenog znanja i prema riječima instruktora, rezultati kursa su bili više nego zadovoljavajući. Više informacija možete pronaći ovdje.

– Kursevi Revita su također održani u Tuzli, u saradnji sa Mješovitom srednjom građevinsko-geodetskom školom u Tuzli, koja je za potrebe održavanja obuka ustupila prostor na osnovu čega je jedan uposlenik škole besplatno pohađao kurs. Kurs je završio ukupno 21 polaznik, uspješno je obučeno 14 arhitekata, 6 građevinskih inženjera i jedan inžinjer geodezije koji su bili raspoređeni u tri grupe. Bez presedana, obuke koje su održane u Tuzli su najuspješnije do sada. U prilog ovoj tvrdnji govori i činjenica da postoji značajan interes za organizacijom još jednog početničkog kursa u septembru kao i za naprednim kursom za polaznike koji su u ovom ciklusu primili uvjerenja o završenoj obuci. Više informacija možete pronaći ovdje.

Kurseve u Sarajevu, Zenici i Tuzli je do sada pohađalo ukupno 50 polaznika.

– Završen je proces žiriranja za konkurs „Gradska kafana u Zenici“ , izvještaji žirija su napisani, dostavljeni svim učesnicima i pobjednički radovi su objavljeni na stranici Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini. Prvonagrađeni rad je prezentiran Gradskom vijeću i Upravi grada i najavljena je njegova implementacija u skoroj budućnosti. Gradska uprava je izrazila opredjeljenje da se pobjedničko rješenje implementira bez odstupanja u odnosu na prvonagrađeni rad. Više informacija možete pronaći ovdje.

– Završen je konkurs za objekat „Austrijska kuća“ u Sarajevu. Organizovan je u rekordnom roku od 5 radnih dana, na inicijativu glavnog nosioca Općine Centar. Uloga Asocijacije kao partnera, ogledala se u tehničkom korigovanju raspisa konkursa, izradi konkursne brošure, predlaganju dva člana žirija i promociji konkursa. Pobjednički radovi su objavljeni na stranici AABH i možete ih pogledati ovdje. Također je objavljen poseban osvrt od stane Amira Vuka, koji je u procesu učestvovao kao član žirija.

– AABH je zajedno sa predstavnicima Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu napustila proces organizacije arhitektonsko-urbanističkog konkursa za lokaciju Babin Dol na Bjelašnici. Iako smo nekoliko mjeseci predano radili na smjernicama, učestvovali u radnim diskusijama i sastancima sa svim uključenim stranama, nakon višemjesečnog rada pokazalo se da između nas i predstavnika lokalne zajednice, postoje oprečna razmišljanja o samom Konceptu razvoja i uređenja predmetnog lokaliteta.

– U cilju informisanja i uključivanja javnosti u procese odlučivanja kada je riječ o uređenju prostora uredništvo web stranice AABH je pokrenulo rubriku „Javne rasprave“, u kojoj će se najavljivati događaji ove vrste, za područje cijele BiH. Objave će biti postavljanje u skladu sa informacija do kojih budemo mogli doći. Urednica ove rubrike je Andrea Pavlović. Do sada su objavljeni pozivi za tri javne rasprave: Javna rasprava u vezi sa inicijativom građana mjesne zajednice o promjeni naziva „Park Hastahana“, te razmatranjem inicijative građana mjesne zajednice o realizaciji projekta „Marijindvorsko dvorište”; javnu raspravu o usvajanju Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“ i javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana ,,Ada Debeljaci 6″ u Banja Luci.

– Na osnovu komentara i sugestija koje su pristigle od članova, AABH je poslala komentare u vezi sa javnom raspravom o usvajanju Urbanističkog projekta „Poslovno – sportski centar Trnovo“. Komentari koje smo proslijedili su objavljeni na stranici AABH.

– Na stranici AABH je također pokrenuta nova rubrika „Presjek“. Urednik ove rubrike je Dario Kristić. Rubrika se objavljuje petkom i bavi se interesantnim novostima i dešavanjima u toku sedmice. Ovdje možete pogledati Presjek koji je izašao prošli petak.

– Pokrenuli smo i rubriku AABH vikend hit na kojoj, svake subote, objavljujemo pjesme koje tematski odgovaraju trenutnom raspoloženju aktivnih članova AABH ili aktualnim temama.

– Deseto jubilarno izdanje festivala Dani arhitekture je održano od 17. – 21. maja. Organizator LIFT – prostorne incijative je uložio ogroman trud da i ovogodišnji festival bude organiziran na vrhunskoj razini a stav velikog broja gostiju je da su ovogodišnji DA najbolji do sada. Osim kuratora Idisa Turata, sarajevska publika je imala priliku upoznati i slušati arhitekte kao što su Dinko Peračić, Bernard Khoury, OFIS arhitekti i mnogi drugi. Ove godine AABH nije učestvovala samo kao logo na plakatu, već je pružila aktivno učešće u organizaciji izložbe Kontinuirani interijer i prikupljanju finansijskih sredstava. Više o DA2017 možete pročitati ovdje.

– AABH je pružila podršku održavanju Dana Arhitekture u Banja Luci, koje po treći put organizira organizacija IC- prostor i koji su trajali od 29. maja do 4. juna 2017. Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini i organizatori Dana arhitekture u Sarajevu, Lift – prostorne inicijative, su pozvani da prezentiraju svoj dosadašnji rad na „Small scale stage-u“. Članica Upravnog odbora, Ana Bosankić, je prezentirala rad AABH u proteklih 10 mjeseci kroz primjere konkretnih realizacija iz Plana aktivnosti AABH za razdoblje 2016-2018. Veliki broj aktivnih članova AABH i Dana arhitekture iz Sarajeva na Danima arhitekture u Banja Luci su još jedan znak konsolidacije struke. O ovome možete čitati ovdje.

– U junu smo dobili molbu za sufinansiranje monografije o akademiku Juraju Neidhardtu, upućenu od strane Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Autori monografije su prof. Tomislav Premerl, arhitekt i prof. Ibrahim Krzović, istoričar umjetnosti. Obećali smo pružiti podršku ovoj inicijativi i nastojati prikupiti određenu količinu sredstava do novembra tekuće godine.

– Pored podrške koju smo pružili izdavanju Monografije, stupili smo u kontakt sa prof. Tatjanom Neidhardt i otpočeli razgovore o reizdavanju knjige Arhitektura Bosne i Hercegovine i put u savremeno, akademika Juraja Neidhardta i Dušana Grabrijana. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, konkretne aktivnosti po pitanju ove inicijative bi trebale početi u septembru/oktobru tekuće godine.

– Razgovarali smo sa predstavnicima Studentskog časopisa 303 te dogovorili pružanje finansijske podrške za objavljivanje narednog broja. Ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, novi broj časopisa bi trebao biti objavljen u septembru/oktobru tekuće godine.

– Stupili smo u komunikaciju, uspostavili saradnju i pružili medijsku podršku manifestaciji Kotor APSS. Cilj APSS instalacija je testiranje mogućnosti oblikovanja i oživljavanja javnih prostora dok se istovremeno bavimo materijalom, njegovim svojstvima i mogućnostima. Kroz ovaj eksperiment, Kotor APSS želi da inicira interakciju i prikaže drugo lice nekorištenih i zapuštenih prostora u našim gradovima. Više informacija možete pogledati ovdje.

– Dugogodišnji član AABH gospodin Tihomil Kreitmayer, koji je kroz dugi niz godina pružao nesebičnu podršku Asocijaciji, ponudio je da obezbjedi učešće i smještaj jednog studenta iz BiH koji bi učestvovao na Međunarodnoj ljetnoj školi arhitekture Motovun 2017. Asocijacija je obećala obezbijediti putne troškove studenta. Kao polaznik škole, od strane AABH je odabrana studentica Danijela Jelić, koja se sa angažmanom u radu Asocijacije istakla kao veoma aktivan član. Više informacija o ljetnoj školi možete saznati ovdje.

– Izložba Collegium Artisticum 2017 – Arhitektura je početkom jula posjetila Mostar i izložena je u Galeriji kraljice Katarine Kosača. U sklopu otvaranja izložbe je održan i skup arhitekata na kome je prezentiran rad AABH u proteklih 10 mjeseci kroz primjere konkretnih realizacija iz Plana aktivnosti AABH za razdoblje 2016-2018. Kolegica i aktivni član AABH Senada Demirović Habibija je bila gost predavač ispred partnerske NVO organizacije ADA centar i prezentirala velikih pohvala vrijedan društveni angažman organizacije. Događaj je organizovan uz veliki trud aktivnih članova AABH iz Mostara: Martina Penava, Nada Komadina, Mario Mirčić, Toni Šimunović i Zlata Hadžihasanović. Hvala Radnoj grupi AABH Mostar! Više informacija možete pronaći ovdje.

– Pokrenuli smo projekt Škola AABH koji čine stručna i tematska predavanja organizirana u suradnji sa brendovima iz građevinske industrije. Ovim predavanjima nastojimo projektantima osigurati tehničku podlogu i sve potrebne informacije za pravilnu primjenu i ugradnju suvremenih materijala, proizvoda i sustava građenja. Voditeljica projekta Škola AABH je Ana Bosankić, a predavanja u Sarajevu se organiziraju u suradnji sa organizacijom Lift-prostorne incijative. Vizualni identitet projekta Škola AABH dizajnira Hana Kevilj. Ovaj program je pokrenut sa ciljem dodatne edukacije i samoedukacije arhitekata ali je njegov značaj i u tome što osigurava financijsku samoodrživost AABH.

Prva Škola AABH je organizirana u Sarajevu u Art kinu Kriterion i trajala je dva dana (4.05. i 5.05.). Održana su ukupno 4 stručna predavanja, sa prosječno 75 posjetitelja po danu. Više o događaju možete saznati na linku.

Organizirali smo i drugi ciklus Škole AABH_02 6.07. u art kinu Kriterion u Sarajevu, sa ukupno 4 predavača. Radi blizine godišnjih odmora i kraja nastave na fakultetu sve predavače smo smjestili u program jedne večeri. Odaziv je bio odličan i školu je posjetilo gotovo 90 osoba. Događaj u Sarajevu je održan uz pomoć aktivnih članova AABH (Dino Kovačić, Danijela Jelić, Nejra Durmišević i Zulija Halilović). Više o događaju možete saznati na linku.

Pored Sarajeva, treći ciklus Škole AABH_03 je održan i u Tuzli. Program predavanja su činila tri stručna predavanja. Školu u Tuzli je posjetilo ukupno 45 osoba – arhitekata i građevinskih inženjera, a značajnu podršku su joj dali i lokalni mediji. Škola AABH u Tuzli je održana uz pomoć aktivnih članova AABH iz Tuzle (Maja Ilić, Nedim Čitaković i Mahir Žigić). Više o događaju možete saznati na linku.

U proteklom razdoblju smo kroz projekt Škola AABH organizirali ukupno 11 stručnih predavanja za arhitekte.

Zahvaljujemo svima koji su došli na predavanja i druženje, a od septembra nastavljamo za Školom AABH u Sarajevu i Tuzli.

– Na prvim predavanjima Škola AABH podijelili smo i simbolične nagrade za autore fotografija sa najviše glasova na na našem Instagram profilu. Više informacija možete pogledati na linku.

Urednica Instagrama AABH Maja Ilić pokrenula je i novu temu “Ritam u arhitekturi” te će u septembru biti dodijeljene nagrade i za autore koji su dobili najviše vaših glasova na ovoj temi.

– Na web stranici AABH smo objavili informacije u vezi sa potencijalnom gradnjom objekta na mjestu ostataka Tašlihana u Sarajevu. U cilju okupljanja stručne javnosti po ovom pitanju pokrenuli smo i proveli javnu online anketu. Anketu je popunilo čak 1405 osoba i rezultati su bili nedvosmisleno jasni- čak 97.1% odgovora ideju o izgradnji objekta ne smatra prihvatljivom i opravdanom. Vrijeme trajanja ankete smo iskoristili za dodatno informisanje i stvaranje argumenata o stavu AABH, koji je usvojen od strane Upravnog odbora AABH i objavljen na stranici AABH. Na osnovu usvojenog stava Asocijacija je uputila pisma protesta Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika, Gradonačelniku i upravi Sarajeva. Više informacija možete pogledati na linku.

– Nakon što smo putem javnih medija doznali da je na mjestu neolitskog nalazišta na Butmiru počela izgradnja saobraćajnice, Službi za inspekcijski nadzor Opštine Ilidža smo poslali zahtjev za intervenciju, izlazak na teren i provjeru potrebne dokumentacije.

Sve nabrojane aktivnosti su ostvarene uz veliki, prije svega volonterski trud i lično zalaganje ljudi koji su uključeni u rad AABH. Iskreno se nadamo da u radu organizacije možete osjetiti pozitivne pomake u odnosu na raniji period njenog funkcionisanja.

Naredenih mjesec dana stranica AABH neće biti aktivna, jer smo odlučili da uzmemo pauzu i odemo na godišnji odmor. Vidimo se u septembru!

Izvještaj sastavili: Ana Bosankić i Vedad Islambegović

P.S. Hvala svim aktivnim članovima na nesebičnoj podršci AABH!

P.P.S Prethodne izvještaje o radu Asocijacije možete pročitati na linkovima: Šta radi Asocijacija_01 i Šta radi Asocijacija_02.

Datum objavljivanja: 05.08.2017.