ŠTA RADI ASOCIJACIJA? _02

ŠTA RADI ASOCIJACIJA? _02

Autori: Vedad Islambegović i Ana Bosankić

Drage kolegice i kolege,

Kao što smo obećali u decembru prošle godine dostavljamo vam prvi, kvartalni izvještaj za 2017. (drugi po redu u ukupnom redoslijedu).

Ukoliko vas zanima šta je Asocijacija radila u proteklom periodu, molimo vas da se koncetrišete i pročitate naredne redove:

– Od trenutka objavljivanja posljednjeg kvartalnog izvještaja u decembru prošle godine, pa sve do danas na web-portalu Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini je objavljeno 96 članka (od početka rada na stranici objavljena su ukupno 173 članka). Gotovo sve objave i članci su izvorni i autorski, i rezultat su predanog truda članova uredništva i aktivnih članova Asocijacije arhitekata u BiH koji u radu portala učestvuju kao dopisnici.

– Novi paketi članarina su objavljeni u januaru ove 2017, i u njima su predstavljene su četiri kategorije članstva: redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici i studenti. Odziv arhitekata na članstvo u AABH je drastično porastao i u ovom trenutku Asocijacija broji 202 člana, od čega je prijavljeno ukupno 40 aktivnih članova. U odnosu na oktobar prošle godine, broj članova je postao gotovo sedam puta veći.

– Početkom februara (09.02.2017.) održana su dva predavanja u okviru događaja „Uvod u BiM“, gdje su prezentirani potencijali BIM tehnologije i predstojeći kursevi Revita pokrenuti od strane Asocijacije arhitekata u BiH. Predavanja su održali Žarko Glisić d.i.a.- WALTER d.o.o. „BIM- revolucija građevinske industrije“, Iskra Leko d.i.a. „REVIT- prezentacija predstojećih kurseva AABH“. Sponzor događaja je bila kompanija INOVA (distributeri Revit-a i drugih arhitektonskih software-a u BiH), koja se po završetku edukativnog dijela predstavila publici. Događaj se održao u UNITIC-u i posjetilo ga je blizu 150 arhitekata.

– 08.02.2017. u prostorijama Netoworks-a, uz podršku AABH je održana prezentacija kompanije Reynaers Aluminium NV, novog brenda na tržištu BiH. Ovom prilikom je predstavljen dijapazon proizvoda kompanije, kao i karakteristike njihovog tehničkog kvaliteta. Događaju je prisustvovalo blizu 50 osoba.

– 12.02.2017., u foajeu Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici otvorena je izložba Collegium Artisticum 2016. Prilikom otvaranja održana je i prezentacija plana aktivnosti AABH za period 2016-18, kao i dva predavanja/prezentacije sponzora (Alukönigstahl BiH i Knauf Insulation Hrvatska). Nakon otvaranja izložbe organizovano je druženje sa zakuskom. Sredstva sponzorskih donacija su utrošena u pokrivanje jednog dijela tekućih i zaostalih troškova Asocijacije arhitekata u BiH. Događaj je posjetilo preko 60 arhitekata.

– Isti dan kada je otvorena putujuća izložba Collegium Artisticum 2016 u Zenici, u Mostaru je održana izložba “Nova namjena starih industrijskih građevina”. Nakon otvorenja izložbe, arhitektica Ana Martinović, Mostarka sa zagrebačkom adresom je održala predavanje „Prilagodljiva ponovna upotreba industrijske baštine u procesu urbane regeneracije“. Izložba je u Mostar stigla zahvaljujući, Centru za arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar, Asocijaciji Arhitekata u Bosni i Hercegovini, Udruženju za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizualnih umjetnosti „FORA“, uz podršku Njemačku ambasadu u BiH, Fondaciju Kulturno naslijeđe bez granica u Bosni i Hercegovini (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB) i Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Događaj posjetilo blizu 120 osoba.

– 28.02.2017 održana je vanredna skupština članova ASAS (Asocijacija arhitekata u Sarajevu), sa ciljem redukcije ASAS/AABH na AABH, u cilju racionalizacije rada organizacije i usklađivanja sa novim zakonskim okvirima. Na skupštini su pozvani svi prošlogodišnji članovi ASAS/AABH, obzirom da se svi ovogodišnji članovi vode isključivo kao članovi AABH. Na skupštini je jednoglasno usvojena odluka o formalnom gašenju ASAS, u cilju konačnog spajanja dvije organizacije. Procedura gašenja je trenutno u toku.

– Početkom marta (05.03.2017) je održan prvi sastanak aktivnih članova Asocijacije, na kojem se raspravljalo o ranije planiranim i novim aktivnostima AABH, i na kojem su formirani radni timovi. U narednom periodu radni timovi će se sastajati kao odvojene grupe prema dinamici sprovođenja aktivnosti, dok će se sastanci svih aktivnih članova dešavati dva puta godišnje.

– 07. marta 2017., u saradnji sa Networks-om su otpočeli početnički kursevi Revita (Basic). Na kurseve je prijavljeno ukupno 18 polaznika, koji su otpočeli sa radom u dvije grupe. U cilju popularizacije BIM tehnologije na stranici AABH su objavljeni članci koji objašnjavaju potrebu prelaska na nove softverske sisteme.

– 20. aprila 2017. je organizovana dodjela uvjerenja o pohađanju kurseva Revit-a, svim polaznicima koji su uspješno završili kurs. Poziv za drugi ciklus početničkog kursa u Sarajevu je objavljen dva dana ranije, kao i poziv za prijavu svih zainteresiranih za kurs Revit-a u Zenici. Kurs Revit-a u Zenici je organizovan sa udruženjem poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona. Trenutno traju pripreme za organizaciju kurseva u Tuzli i Mostaru.

– Ostvarili smo suradnju sa Društvom povjesničara umjetnosti Hercegovine, te smo sudjelovali na otvaranju izložbe “(Re)konstrukcija i destrukcija” u Mostaru sa predstavnikom ispred AABH.

– Ostvarili smo komunikaciju sa studentskim časopisom Most iz Banja Luke. Iskreno se radujemo svim oblicima buduće saradnje.

– Formirali smo online zajednički google drive za članove AABH na kojem se nalaze zakoni, propisi i pravilnici iz arhitekektonske struke. Drive ćemo konstantno dopunjavati, tako da pozivamo sve Vas koji imate dodatni materijal da nam ga pošaljete jer ćemo preko neradnih dana aktivirati drive za sve korisnike. Zahvaljujemo se aktivnim članovima AABH: Muhamedu Serdareviću, Vedadu Viteškiću i Ani Bosankić.

– Krenuli smo sa izradom android aplikacije Cjenovnika arhitektonskih usluga. Aplikaciju besplatno izrađuju prijatelji Asocijacije arhitekata Marija i Zlatko Matokanović iz Feather Digitala.

– Formirali smo Uredništvo portala radi na specifičnim rubrikama na web-portalu. Uredništvo je formirano sa ciljem profesionalizacije i podizanja kvaliteta sadržaja koji objavljujemo. Svi članovi uredništva su već u prvom kvartalu prešli obveznu kvotu rada za opravdano aktivno članstvo i svakodnevno rade za AABH.

Glavna urednica: Ana Bosankić
Urednici – autorski članci iz rubrike Arhitekst: Andrea Pavlović, Dario Kristić i Merdžana Mujkanović
Urednici – intervjui, reportaže, vijesti, najave: Sanela Dizdar, Nejra Durmišević, Ibrica Jašarević i Katarina Bošnjak
Tehničko uredništvo: Sanela Dizdar i Nejra Durmišević
Instagram urednica: Maja Ilić

-Proširili smo bazu kontakata nezaposlenih arhitekata sa ponovljenim pozivom na prijave. Do sada smo poslali 8 poziva za zaposlenje svim nezaposlenim arhitektima u našoj bazi kontakata.
Uputili smo i poziv firmama u potrazi za arhitektima i ova naša usluga posredovanja je besplatna kako za prijavljene nezaposlene arhitekte tako i za firme u potrazi za zaposlenicima.

– U suradnji sa Gradom Zenica i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica organizirali otvoreni anonimni, projektni, jednostepeni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja objekta Gradske kafane u Zenici, zajedno sa trgom ispred i pored objekta.
Prijave za konkurs su završene 26.04.2017. Broj prijava na konkurs je rekordan i bit će obznanjen uskoro. Nadamo se da će broj pristiglih radova biti jednako velik.
Konkursna procedura je maksimalno olakšana, pa su se tako prijave za konkurs slale elektronski putem emaila, kao i konkursni materijal koji se svi prijavljeni sudionici dobili putem emaila. Odlazak u gradsku upravu je obvezan samo prigodom predaje konkursnog rada. Sudionicima konkursa je osiguran i 3D model samog objekta, što je posebna pogodnost i novitet.
Pozdravljamo ovaj pozitivan primjer uredne i cjelovite konkursne procedure, te se nadamo da će primjer Grada Zenica potaknuti organe javne uprave i drugih gradova Bosne i Hercegovine da nam se obrate za stručnu pomoć prilikom izrade konkursa za projekte od javnog interesa.

– Na našem web – portalu smo objavili 5 poziva na arhitektonske konkurse koje su organizirali prijatelji AABH.

– Pokrenuli smo temu na Instagramu „ Detalj u arhitekturi“ te pozvali sve vas da nam dostavite svoje fotografije. Veliki broj pristiglih fotografija i osam serijala objavljenih članaka su dobar pokazatelj probuđenog interesa i vaše potpore našem radu. Hvala vam na tome! Nagrade za fotografije sa najviše srca objavljujemo u petak (5.05.).

– Dio aktivnih članova AABH je sudjelovao na istraživačkim radionicama „Kontinuiranog interijera“ teme ovogodišnjih desetih Dana arhitekture. U sklopu radionice “Kontinuirani enterijer” predstavili su i sublimirali rezultate istraživanja, te grafički predstavili i mapirali prostorne i društvene fenomene, nastale u regiji između Švicarske na sjeveru i Turske na jugu.Tim je radio na izradi mapa pod mentorstvom kuratora Dana arhitekture arhitekte Idisa Turata.
Tim su činili: Dario Kristić, Merdžana Mujkanović, Vedad Viteškić, Sanela Dizdar, Maranta Vego i Adna Šarac

– Organizirali smo izložbu Collegium artisticum-2017 na koju je pristigao rekordan broj radova – ukupno 75 radova iz cijele Bosne i Hercegovine. Formirali smo stručnu komisiju za selekciju i valorizaciju radova u sastavu Maroje Mrduljaš, Simon Hartmann i Lada Maglajlić koja je vršila odabir radova koji će biti izloženi na ovogodišnjoj izložbi te je dodijelila nagrade. Od 75 pristiglih radova iz cijele Bosne i Hercegovine, stručni žiri je odabrao 32 rada koji su bili izloženi na ovogodišnjem Collegium artisticumu.
Od 32 odabrana rada, 12 odabranih radova su iz kategorije “Realizacije”, 16 odabranih radova je iz kategorije “Ideja” a 4 rada su iz kategorije “Enterijer”.
Zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama koji su se odazvali našem pozivu i prijavili svoje radove i time uložili svoj trud da se vrati dignitet struke. Obzirom na predan i strog rad ovogodišnje komisije, samo sudjelovanje na izložbi je ove godine postalo svojevrsna kategorija nagrade.
Predsjednik žirija Maraoje Mrduljaš je sastavio opsežan osvrt i komentar na ovogodišnju selektivnu izložbu Collegium artisticum koji je objavljen na našoj stranici. Zajednički komentar stručnog žirija kao kolega pristnih na izložbi je da ovogodišnjim CA 2017 svjedočimo formiranju nove arhitektonske scene u Bosni i Hercegovini.
Posebnu pozornost zaslužuje i činjenica da su prijave na Collegium artisticum 2017 pristigle iz svih krajeva Bosne i Hercegovine što je dobar pokazatelj nove konsolidacije arhitektonske struke uprkos političkim podjelama unutar zemlje.

– Organizirali smo prateći događaj uz ovogodišnji Collegium artisticum – CA2017: predavanje i razgovori. Maroje Mrduljaš je održao predavanje pod nazivom “Transformacije Splita – case-study za urbano stanje regije”, a nakon toga je uslijedio razgovor sa ovogodišnjom komisijom sa selekciju i valorizaciju prijavljenih radova Lada Maglajlić, Simon Hartman, Maroje Mrduljaš i predsjednik AABH Vedad Islambegović a moderator događaja je bila Elša Turkušić.
Nakon razgovora sa komisijom AABH je organizirala koktel druženje za sve prisutne u holu Unitic-a.

– Za organizaciju selektivne izložbe Collegium artisticum 2017 i za organizaciju pratećeg događaja smo osigurali 6 sponzora koji su nam omogućili organizaciju na prikladnoj razini. Novac namijenjen nagradi Grand Prix, koja ove godine nije dodijeljena, će biti uložen u organizaciju Dana Arhitekture 2017. Ostatak sredstava će poslužiti pokrivanju tekućih troškova AABH u narednim mjesecima 2017.

– Pokrenuli smo novu rubriku na portalu kroz koju ćemo predstaviti sve nagrađene radove na Collegium artisticumu kao i sve radove koji su prošli selekciju. Na ovaj način ćemo promovirati rad svih vas koji ste prosli strogu selekciju stručnog žirija, ali ćemo i upoznati širu javnost sa dobrom arhitekturom.

– Već smo zakazali termine za putujuću izložbu Collegium artisticum 2017, u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.

– Napustili smo Savjet načelnika općine Centar, ali smo sačuvali jako dobre odnose sa općinom i iskazali spremnost za bilo kakav oblik svrsishodne saradnje koja za cilj ima unapređenje prostornog kvaliteta gradske sredine.

– Sproveli smo anketu među članovima o znanju i stavovima po pitanju BIM softvera. Anketa je ukazala na potrebu dodatne edukacije struke o nadolazećim promjenama u procesima projektiranja kao i na potrebu obuke iz BIM softvera. Rezultate ankete možete pogledati na link-u.

– Asocijaciji arhitekata je ponuđeno da bude nosilac značajnog projekta koji se bavi zapošljavanjem kroz dodatnu edukaciju. Trenutno se nalazimo u pregovorima po pitanju preuzimanja obaveza i uslovima saradnje sa drugim organizacijama. Ukoliko proces ulaska u projekata prođe bez većih problema, članovi Asocijacije i šira javnost će o detaljima biti upoznati uskoro.

– Isplatili smo sva zatečena dugovanja koja su Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovni kao i Asocijacije arhitekata Sarajeva imale prema raznim pravnim i fizickim licima kao i institucijama. Trenutno radimo na obezbjeđivanju uslova za mirovinu gospođe Dušanke Nađ, sekretara organizacije.

– Pored organizacije natječaja za Gradsku kafanu u Zenici, Asocijacija je uključena u organizaciju još dva natječaja, od kojih će jedan biti međunarodni, a drugi lokalni sa članovima međunarodnog žirija. Rad na organizaciji oba natječaja za sada teče bez problema i iskreno se nadamo da će tako i ostati.

– Formirali smo radni tim aktivnih članova u Mostaru. Ovaj tim je već krenuo sa organizacijom kurseva Revit- a, a u junu pripremaju i organizaciju izložbe Collegium artisticum u Mostaru. Radni timovi se formiraju i u drugim gradovima.

– Pokrenuli smo program predavanja Škola AABH: Suvremni proizvodi. Ova predavanja organiziramo u suradnji sa odabranim brendovima iz građevinske industrije. Prva predavanja će biti održana 4.05. i 5.05. u Art kinu Kriterion u Sarajevu. Predavanja će se održavati kroz cijelu godinu u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru. Ovim predavanjima želimo dati stručan osvrt i tehničku podlogu za primjenu suvremenih proizvoda iz građevinske industrije. Sve veći broj raznovrsnih novih proizvoda i tehnologija se pojavljuje na našem tržištu, preduvjet za njihovu ispravnu primjenu u projektiranju je poznavanje njihovih tehničkih specifikacija i pravilne ugradnje. Ovim programom ćemo nastojati dati sve potrebne informacije i osigurati mrežu tehničke podrške za sve projektante.

Protekla četiri mjeseca rada AABH su bila intenzivna, naporna i uzbudljiva. Iskreno se nadamo da će i naredni mjeseci tekuće godine biti jednako zanimljivi i da će polučiti još značajnije rezultate.

Još jednom napominjemo da:

Asocijacija nije državna organizacija na budžetu, već stručna, nevladina organizacija, čija budućnost ovisi o svima nama i našem interesu za uključivanjem u njen rad.
Njen trenutni rad dominantno počiva na trudu aktivnih članova/volontera, koji za nju besplatno odvajaju vrijeme. To vrijeme je moglo biti posvećeno njihovim porodicama, prijateljima, hobijima, i poslu od kojeg se živi.
U čemu je fazon? Zašto to rade?

Rade, jer vjeruju da je Al Pacino u pravu:

Rade jer im je jasno da ćemo, ili uspjeti kao zajednica, ili polako propadati kao istrošeni pojedinci.

Želimo sretan Prvi maj svim pojedincima koji su zaslužili odmor! 🙂

Kvartalni izvještaj sastavili: Ana Bosankić i Vedad Islambegović

p.s.

Zahvaljujemo se na podršci svim redovnim članovima AABH, a naročito se zahvaljujemo aktivnim članovima: Azra Abdukić, Ana Bosankić, Katarina Bošnjak, Vernes Čaušević, Mersiha Čerim, Nedim Čitaković, Mensur Demir, Lucy Dinnen, Sanela Dizdar, Nejra Durmišević, Narcisa Gaković-Bašić, Feđa Hadžibegović, Ahmed Ibrahimpašić, Maja Ibrahimpašić, Miron Ibrahimpašić, Maja Ilić, Vedad Islambegović, Ibrica Jašarević, Vedad Kasumagić, Hana Kevilj, Nada Komadina, Dino Kovačić, Anida Krečo, Dario Kristić, Gorica Mehić, Mario Mirčić, Senada Demirović, Merdžana Mujkanović, Asmir Mutevelić, Nedim Mutevelić, Andrea Pavlović, Martina Penava, Zina Serdarević, Jasmin Sirčo, Adna Šarac, Kenan Vatrenjak, Maranta Vego, Vedad Viteškić, Mejrema Zatrić-Šahović, Vedran Zonić, Ninoslav Ilić, Tarik Kustura, Faruk Jesenković i Muhamed Serdarević.

Šta god da vam treba, možete nas kontaktirati putem e-maila info@aabh.ba ili putem rubrike postani član.

Prethodni izvještaj možete pročitati ovdje.

Datum objavljivanja: 29.04.2017.