Srbislav Stojanovic – In memoriam
 • 2021-03-21
 • Srbislav Stojanović – 1934 Modra Stena, Srbija – 2021 Jagodina, Srbija

  Srbislav Stojanović je završio Arhitektonski fakultet u Beogradu 1961 godine. Prvo odlazi u Pariz, gdje nekoliko godina radi u projektantskim biroima a zatim u Alžir.  U Sarajevo dolazi 1968 godine, gdje se 1970 zapošljava u projektantskoj kući Dom. Kao arhitekta u Domu je sa kolegama ili samostalno učestvovao na brojnim jugoslovenskim i međunarodnim konkursima, a neki od radova su nagrađivani.

  Sedamdesetih godina arhitekta Stojanović projektovao je stanove na Alipašinom Polju. U periodu priprema za Olimpijske Igre, arhitekta S.Stojanović je u IMS sistemu projektovanja (Žeželjev sistem prefabrikovanih elemenata) isprojektovao 800 stanova u naselju Dobrinja 3 sa svim sadržajima namijenjenim učesnicima Olimpijade, a kasnije stanovnicima Sarajeva. U IMS sistemu za SOUR Tehnograd Tuzla projektuje jos 100 stanova na Dobrinji 5 i 450 stanova u Zvorniku.

  Arhitekta Stojanović projektuje stanove na Vojničkom Polju, poštu u Konjicu kao i poslovni centar na Pofalićima a u okviru timova sa kolegama iz Doma učestvuje u projektovanju Dom Zdravlja i bolnice u Kiseljaku, Foči i Zvorniku. Za firmu Tehnograd Tuzla radi hotel u Jaroslavlju u Rusiji. Rat u Bosni i Hercegovini provodi u opkoljenom Sarajevu. Nakon rata arhitekta Stojanović projektuje poslovnu halu u Hadžicima za Akova Impex, brojne stambene projekte za tržište sa firmama Unigrad i Eurostan, zgrade namijenjene obrazovanju i sportu kao i projekte za privatne investitore u Bosni i Hercegovini.

  Arhitekta Srbislav Stojanović bio je aktivan član Saveza arhitekata Bosne i Hercegovine (SABiH) od 1984 to 1992. i njegov predsjednik.

  Konkursi:

  • Jugoslovenski konkurs za stambeno naselje na Novom Zagrebu, 1970, nagrada
  • Jugoslovenski konkurs za urbanističko rješenje Jagodine, 1971, I nagrada, izvedeno
  • Jugoslovenski konkurs za autobusku stanicu u Soko Banji, 1978, I nagrada, izvedeno
  • Međunarodni konkurs sa grupom autora Tindufi, južni Alžir, 1991, nagrada
  • Međunarodni konkurs Lisičanski u Rusiji, sa grupom autora, 1991, nagrada
  • Međunarodni konkurs Elektrim, Varšava, Poljska, 1991

  Podijeli

  Iz arhive