Specijalistička obuka za dizajn enterijera_02
 • 2019-01-22
 • Nedostatak praktičnih vještina i nezaposlenost arhitekata 

  Nakon uspješno završenog prvog ciklusa Specijalističke obuke za dizajn enterijera, zbog velikog interesa za obuku odlučili smo krenuti sa novim ciklusom. Obuka je razvijena u sklopu projekta Prilike Plus finansiranog od strane Švicarske vlade.

  Razvoju obuke prethodilo je itraživanje pod nazivom: „Analiza dizajnerskih vještina i kompetencija“ koje je provela Asocijacija arhitekata u BiH. Zaključak istraživanja je da se arhitekti, dizajneri i inžinjeri suočavaju sa nedostatkom praktičnih vještina i kompetencija, usljed zastarjelog formalnog sistema obrazovanja i odsustva prakične nastave, što često rezultira nemogućnošću pronalaska zaposlenja nakon završenog studija. S druge strane, drvna industrija i industrija namještaja predstavljaju jednu od najperspektivnijih grana u BiH, koje imaju veliki potencijal za razvoj, rast i zapošljavanje arhitekata, dizajnera i mašinaca. Ulaganjem u dizajn, jača se razvoj BiH brenda i finalizacija proizvoda, što na jednom višem nivou predstavlja bolji plasman i poziciju BiH na INO tržištu.

  Specijalistička obuka za dizajn enterijera

  Kao odgovor na gore navedenu problematiku, AABH je u sklopu projekta Prilika Plus razvila Obuku za dizajn enterijera, s ciljem da pruži pomoć pojedincu da u što kraćem vremenskom periodu stekne praktične vještine, upozna se sa savremenim tendencijama, lakše dođe do zaposlenja i bude konkurentan na domaćem i INO tržištu.

  Ciljna skupina

  Obuka je namijenjena diplomiranim inžinjerima i studentima završne godine Master studija arhitekture, produkt/industrijskim dizajnerima i mašinskim inžinjerima sa ili bez prethodnog profesionalnog iskustva iz oblasti projektovanja enterijera.

  Maksimalan broj polaznika: 20 osoba.

  Uslovi pristupa obuci

  Preduslovi za prijavu polaznika su prethodna znanja iz srodnih projektantskih disciplina, te osobni afiniteti:

  • Osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičke prezentacije, oblikovanja i materijalizacije arhitektonskog prostora.
  • Osobine: afinitet prema kreativnom radu, preciznost, istraživački duh i znatiželja, komunikativnost, spremnost na timski rad, inicijativa i odgovornost.

  Struktura obuke

  Obuka je podijeljena na tri modula:

  1. Poduzetništvo, menadžment i poslovne vještine (14 sati)
  2. Case Study (19 sati)
  3. Tehnička razrada enterijera (24 sata)

  Strukturu nastavnog plana i programa obuke čine tri modula, koja predstavljaju međusobno povezane tematske cjeline, te objedinjuju teoretsku i praktičnu nastavu. Teoretsku nastavu izvode mentori i gostujući predavači, čija uža specijalizacija i ekspertiza odgovaraju temama i programskim sadržajima modula. Nastava se odvija dva puta sedmično, u ujednačenom ritmu, u vidu blokova predavanja od min. 3 do max. 4 školska časa, sa programskim akcentom na odabrane studije slučajeva, te prikaze i analizu konkretnih primjera iz profesionalne prakse. U cilju ostvarivanja interakcije između predavača i polaznika, predavanja će uključivati praktične vježbe i diskusije na zadatu temu.

  U sklopu Modula 03 “Tehnička razrada enterijera“, predviđena je tema Tehnička specifikacija gdje je cilj da kompanije dobavljači predstave svoje proizvode polaznicima obuke na specifične teme, prireme materijale i cjenovnike za buduću primjenu istih.

  Ishodi učenja

  Nakon uspješnog završetka obuke, polaznici će:

  • Posjedovati nova znanja o projektovanju, materijalizaciji, rasvjeti i konstruktivnim aspektima procesa dizajna i realizacije enterijera;
  • Ovladati vještinama razvoja projektnog programa i koncepta, grafičke prezentacije idejnog, te izrade glavnog projekta enterijera sa svim pratećim prilozima;
  • Razviti vještine projektnog menadžmenta i pregovaranja, te usavršiti tehnike usmene prezentacije i artikulacije ideja.

  Predavači

  Obuku će voditi i mentorisati ukupno 19 renomiranih arhitekata i dizajnera koji imaju min. 10 godina iskustva u projektovanju i izvođenju enterijera.

  Vrijeme trajanja obuke:

  09. mart 2019. – 27.april 2019.

  Kraj registracije: 08. mart 2019


  Mjesto održavanja

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini

  Alipašina 2, Sarajevo

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  1. SUPER PAKET: 550 KM

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Studenti
  • Aktivni članovi za proteklu 2018. godinu
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABiH
  • SREDNJI PAKET: 600 KM

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući Članovi AABiH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABiH
  • OSNOVNI PAKET: 650 KM

  OSNOVNI PAKET je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABiH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje pojedinačnih modula cijena po modulu iznosi 300 KM.

  Vašu prijavu možete izvršiti preko linka.
  Detaljan plan i program obuke preuzmite na linku.

  Napomena: Uplata je moguća na 4 rate, počevši od 01.02. do 15.05.2019.

  Za više informacija i registraciju, molim Vas kontaktirajte:

  info@aabh.ba

  +387 60 3037 519

  Podijeli

  Iz arhive