SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA DIZAJN ENTERIJERA
 • 2018-06-26
 • Nedostatak praktičnih vještina i nezaposlenost arhitekata 

  Na osnovu istraživanja pod nazivom: „Analiza dizajnerskih vještina i kompetencija“ koje je provela Asocijacija arhitekata u BH u sklopu projekta Prilika Plus, došlo se do zaključka da se arhitekti, dizajneri i inžinjeri suočavaju sa nedostatkom praktičnih vještina i kompetencija, usljed zastarjelog formalnog sistema obrazovanja i odsustva prakične nastave, što često rezultira nemogućnošću pronalaska zaposlenja nakon završenog studija.

  S druge strane, drvna industrija i industrija namještaja predstavljaju jednu od najperspektivnijih grana u BiH, koje imaju veliki potencijal za razvoj, rast i zapošljavanje arhitekata, dizajnera i mašinaca. Ulaganjem u dizajn, jača se razvoj BiH brenda i finalizacija proizvoda, što na jednom višem nivou predstavlja bolji plasman i poziciju BiH na INO tržistu.

  Specijalistička obuka za dizajn enterijera

  Kao odgovor na gore navedenu problematiku, AABH je u sklopu projekta Prilika Plus razvila Specijalističku obuku za dizajn enterijera, s ciljem da pruži pomoć pojedincu da u što kraćem vremenskom periodu stekne praktične vještine, upozna se sa savremenim tendencijama, lakše dođe do zaposlenja i bude konkurentan na domaćem i INO tržištu.

  Ciljna skupina

  Obuka je namijenjena diplomiranim inžinjerima i studentima završne godine Master studija arhitekture, produkt/industrijskim dizajnerima i mašinskim inžinjerima sa ili bez prethodnog profesionalnog iskustva iz oblasti projektovanja enterijera.

  Maksimalan broj polaznika: 20 osoba.

  Uslovi pristupa obuci

  Preduslovi za prijavu polaznika su prethodna znanja iz srodnih projektantskih disciplina, te osobni afiniteti:

  • Osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičke prezentacije, oblikovanja i materijalizacije arhitektonskog prostora.
  • Osobine: afinitet prema kreativnom radu, preciznost, istraživački duh i znatiželja, komunikativnost, spremnost na timski rad, inicijativa i odgovornost.

  Struktura obuke

  Obuka je podijeljena na tri modula:

  1. Poduzetništvo, menadžment i poslovne vještine (8 sati)
  2. Razvoj koncepta enterijera (14 sati)
  3. Tehnička razrada i realizacija enterijera (49 sati)

  Individualni rad polaznika na projektantskom zadatku iznosi 29 sati.

  Strukturu nastavnog plana i programa obuke čine tri modula, koja predstavljaju međusobno povezane tematske cjeline, te objedinjuju teoretsku i praktičnu nastavu. Teoretsku nastavu izvode mentori i gostujući predavači, čija uža specijalizacija i ekspertiza odgovaraju temama i programskim sadržajima modula. Nastava se odvija dva puta sedmično, u ujednačenom ritmu, u vidu blokova predavanja od min. 3 do max. 5 školska časa, sa programskim akcentom na odabrane studije slučajeva, te prikaze i analizu konkretnih primjera iz profesionalne prakse. U cilju ostvarivanja interakcije između predavača i polaznika, predavanja će uključivati praktične vježbe i diskusije na zadatu temu.

  Praktični dio nastave pod nazivom „studio“ podrazumijeva aktivan angažman polaznika u radu na konkretnom projektantskom zadatku iz oblasti dizajna enterijera. Praktična nastava u studiju predviđa samostalni rad polaznika na izradi projekta enterijera, prezentacije i diskusije sa mentorima i gostujućim predavačima, kao i izvođenje terenske nastave (posjete lokaciji i fabrikama).
  U sklopu Modula 03 “Tehnička razrada i realizacija enterijera“, predviđena je tema Tehnička specifikacija gdje je cilj da kompanije dobavljači predstave svoje proizvode polaznicima obuke na specifične teme, prireme materijale i cjenovnike za buduću primjenu istih.

  Ishodi učenja

  Nakon uspješnog završetka obuke, polaznici će:

  • Posjedovati nova znanja o projektovanju, materijalizaciji, rasvjeti i konstruktivnim aspektima procesa dizajna i realizacije enterijera;
  • Ovladati vještinama razvoja projektnog programa i koncepta, grafičke prezentacije idejnog, te izrade glavnog projekta enterijera sa svim pratećim prilozima;
  • Razviti vještine projektnog menadžmenta i pregovaranja, te usavršiti tehnike usmene prezentacije i artikulacije ideja.

  Predavači

  Obuku će voditi i mentorisati ukupno 19 renomiranih arhitekata i dizajnera (6 mentora i 13 gostujućih predavača) koji imaju min. 10 godina iskustva u projektovanju i izvođenju enterijera.

  Vrijeme trajanja obuke:

  07.septembra 2018. – 27.oktobra 2018.

  Kraj registracije: 06.septembar 2018


  Mjesto održavanja

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini

  Alipašina 2, Sarajevo

   

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  1. SUPER PAKET: 1.550 KM (15,5 KM/h)

  Cijena sa popustom: 550 KM (5.5 KM/h)

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Studenti
  • Aktivni članovi za proteklu 2017. godinu
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABiH

   

  1. SREDNJI PAKET: 1.600 KM (16 KM/h)

  Cijena sa popustom: 600 KM (6 KM/h)

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući članovi AABiH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABiH

   

  1. OSNOVNI PAKET: 1.650 KM (16.5 KM/h)

  Cijena sa popustom: 650 KM (6.5 KM/h)

  OSNOVNI PAKET je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABiH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  *Popust je ostvaren zbog učešća sponzora obuke

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Zlatni sponzori: 

  Schachermayer je vodeći distributer za sva poduzeća i industrije koje se bave obradom drveta, metala i stakla te za dizajnere i arhitekte. Na temelju poduzetničke tradicije duge preko 170 godina poduzeće Schachermayer kontinuirano razvija moderna i inovativna rješenja. Sposobni zaposlenici, probrani kvalitetni artikli, najbrža i najmodernija logistika u Europi, inovativno pružanje usluga i nevjerovatno velik asortiman od 150.000 artikala koji su dostupni na skladištu

  Hager je specijalista za elektroinstalacije u objektima, stanogradnji i namjenskoj gradnji. Marka Hager već desetljećima stoji za sveobuhvatne ponude sistema. Najviši kvalitet inovativnih proizvoda, modularni sistemi, laki za montažu, jednostavna upotreba, komforna primjena, dobar servis i zahtjevan dizajn su obiljažja marke Hager.

  Conty plus – Ideje za vaš namještaj – drvo kao osnovna sirovina za proizvodnju svih proizvoda koji od njega nastaju, obilježje je asortimana poslovanja ove kompanije. Osim distribucije širokog asortimana proizvoda, u ponudi je i obrada ploča na visokoj tehnološkoj razini. Distributeri vodećih europskih proizvođača, inovativnošću u praćenju trendova, kontinuirano proširuju svoju ponudu u želji da svojim partnerima osiguraju punu podršku u praćenju tehnoloških inovacija kao i moderan dizajn.

  Srebreni sponzor:

  Zumtobel Group se bavi proizvodnjom inovativnih rasvjetnih sistema. U segmentu proizvodnje inovativne rasvjete, Zumtobel Group ima proizvodne pogone širom Evrope uključujući fabrike u Nemačkoj, Austriji, Engleskoj i Francuskoj. Grupa također ima proizvodne pogone u SAD-u, Australiji, Novom Zelandu i Kini.

  Vašu prijavu možete izvršiti preko linka.
  Detaljan plan i program obuke preuzmite na linku.

  Napomena: Uplata je moguća na 4 rate, počevši od 01.07. do 15.10.2018.

  Za više informacija i registraciju, molim Vas kontaktirajte:

  info.aabh@gmail.com

  063 392 880

  Datum objavljivanja: 26.06.2018

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.

  Podijeli

  Iz arhive