Saradnja sa Fakultetom za arhitekturu Tehničkog Univerziteta u Brnu – Report
 • 2022-05-04
 • Erasmus + program razmjene znanja, koji je Asocijacija arhitekata u BiH prihvatila kao jedan od alata kojim se postižu pozitivni rezultati i izvan uobičajene akademske prakse i zajednice, te čiji je aktivni učesnik već nekoliko godina, ovog puta je realiziran kroz nastavak dugogodišnje i plodonosne saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Brnu, Češka Republika. 

  Fakultet za arhitekturu Tehničkog fakulteta u Brnu je jedna od najstarijih naučnih institucija u Češkoj Republici i sigurno jedna od najzanimljivijih, kada je u pitanju saradnja sa drugim univerzitetima i organizacijama, ali i programom koji nude svojim redovnim studentima i studentima koji dolaze na razmjenu u okviru nekih od ponuđenih programa te vrste. 

  Asocijacija arhitekata u BiH je, u skladu sa dosadašnjom praksom, a na potrebu Fakulteta za arhitekturu Brno, odgovorila sa nominiranjem svojih članova koji su stručnjaci iz prakse, a koji bi u toku ljetnog semestra zajedno sa kolegom dr.Radekom Tomanom, dia, vodili studio na temu Delirious Sarajevo. 

  Kao stručnjakinja iz prakse, ispred Asocijacije arhitekata u BiH, ove godine studio u Brnu vodi Andrea Pavlović, kroz hibridni model povremenih odlazaka u Brno i direktan rad sa studentima, te online model, u kojem prati rad na izradi projekata.  

  Tema studija kojeg pohađa 7 internacionalnih studenata i studentica II godine master studija vezala se za Sarajevo, kao neiscrpan izvor različitih studija slučaja u domenu urbanizma i planiranja gradova. 

  Studenti i studentice su mogli kroz tematska predavanja Andree Pavlović u mjesecu februaru, na početku semestra, a koja su održana na Fakultetu za arhitekturu, saznati više o istorijskom razvoju grada, urbanom planiranju i arhitektonskom opusu, te kroz cjelovito tematsko predavanje, i o planiranju i razvoju kapaciteta za XIV Zimske olimpijske igre.  

  Prema modalitetu studija Fakulteta za arhitekturu, studentima i studenticama se kao semestralni zadatak ne nominira jednak problem ili projekat, već zajednička tema – u ovom slučaju Sarajeva, u okviru koje sami biraju lokalitete, metodologiju, veličinu obuhvata i intervencija, odnosno, sami postavljaju problem i uz zajedničko vodstvo mentora i stručnjaka iz prakse, dolaze do rješenja. 

  Na osnovu prethodnih predavanja, razgovora sa studentima i studenticama, pregledanja dokumentacione građe koja je stavljena na raspolaganje, a koja se tiče oblasti planiranja i projektovanja kapaciteta namijenjenih olimpijskim igrama u Sarajevu, studenti i studentice su odabrali teme koje ispituju ulogu rijeke Miljacke i mogućnosti korištenja njenih obala kao retenzionih površina, izgradnju hibridnih visokih objekata koji će pozitivno uticati na kvalitet zraka u Sarajevu, reaktivaciju i prenamjenu bob staze na Trebeviću, izgradnju biciklističkih sistema i liftova koji povezuju padinske dijelove grada sa dolinskim dijelom, promjenu percepcije korištenja parking površina u dijelovima grada koji su najviše opterećeni stacionarnim saobraćajem, reformaciju zapuštenih javnih površina i njihovu inkorporaciju u sistem podrške Sarajevo film festivalu, te ispitivanje slučaja fenomena zatvorenih ili poluzatvorenih naselja namijenjenih stanovnicima Bliskog istoka. 

  Dijapazon tema i mjerilo posmatranja je na samom početku postavio vrlo velike zahtjeve i pred voditelje studija, međutim, dosadašnji rad je polučio dobre rezultate, koji su provjeravani u svojoj analitičkoj i konceptualnoj fazi na terenu, kroz posjetu studenata i voditelja studija, arhitekte Radeka Tomana, Sarajevu u martu mjesecu. 

  Nastavak rada slijedi kroz ponovnu posjetu Andree Pavlović, ali i ovog puta Vedada Viteškića, Fakultetu za arhitekturu, koja će se realizovati u mjesecu maju, kada će studenti i studentice moći i čuti predavanja kolege o procesima i zakonodavnom okviru u pogledu urbanog planiranja Kantona Sarajevo. 

  Finalizacija projekata će biti usklađena sa kalendarom aktivnosti Fakulteta za arhitekturu, nakon čega će uslijediti prezentacija radova i zaključaka, što će biti i predstavljeno u godišnjoj publikaciji Tehničkog univerziteta.

  U nastavku pogledajte galeriju fotografija.

  Podijeli

  Iz arhive