Rezultati konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću
 • 2022-04-15
 • Grad Bihać je 29.12.2021. godine raspisao konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za prvoplasirane radove.

  Nakon provedene anonimne konkursne procedure na osnovu člana 70. stav (3), člana 33. stav (1) tačka b) i 34. Zakonao javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, br: 39/14), donesena je Odluka o izboru nagrađenih učesnika konkursa, a na osnovu suda stručne komisije u sastavu:
  1. Samir Grozdanić, dipl. ing. građ. – predsjednik komisije
  2. Aleksandar Cigan, dipl. ing. arh. – član
  3. Damir Tatlić, dipl. ing. arh. – član
  4. Sijana Hošić, dipl. ing. arh. – član
  5. Vanesa Mehić, dipl. ing. arh – član
  6. Ermin Lipović, dipl. ecc. – član

  7. Zlatan Džambegović – sekretar

  U provedenom konkursu za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću, izabrano je prvoplasirano idejno rješenje autorskog tima: Sirčo Jasmin, Nejra Hasandić, Emir Pulo, Zerina Muslić, Ilma Sirčo-Hrnjić, pristiglo pod šifrom BBU222. Novčana nagrada za prvoplasirano rješenje iznosi 7.000,00 KM.

  Ostali učesnici Konkursa čije radove također možete vidjeti na linku.
  – Rad autora Asmira Muslića pristigao pod šifrom i28K8i,
  – Rad autora „AD & Arhitekt“ doo Bihać pristigao pod šifrom A102BB,

  – Rad autora Amira Ramića i Sandija Ramića pristigao pod šifrom ART981.

  Podijeli

  Iz arhive