Rezultati Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Baru
 • 2022-02-08
 • Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru. Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru. Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica pristiglo je ukupno 47 konkursnih radova.

  DOBITNICI NAGRADA I OTKUPA

  NAGRADE:
  Prva nagrada – Rad pod šifrom „MAJ2743“ – 12.000,00 €
  Druga nagrada – Rad pod šifrom „PUZ3012“  – 6.000,00 €
  Treća nagrada – Rad pod šifrom „CRV3210“ – 3.500,00 €
  OTKUPI:
  I Otkup – Rad pod šifrom „OFF4219“ – 1.500,00 €
  II Otkup – Rad pod šifrom „B42M19E“ – 1.500,00 €
  III Otkup – Rad pod šifrom „CCC8218“– 1.500,00 €

  Prva nagrada
  BIRO 81000 d.o.o. Podgorica
  Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Ksenija 
  Gomilanović, Olivera Mirković, Denis Tahirović
  Država: Crna Gora

  Druga nagrada
  TERMOPROJEKT d.o.o. Beograd
  Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Jasmina Pavlović, d.i.a., Ana Nenadić, d.i.a., 
  Mila Joksimović, d.i.a., Maja Vasilev, d.i.a., Miloš Purić, d.i.a.
  Država: Srbija

  Treća nagrada
  KONNTRA
  Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Mirjana Lozanovska, Silvija Shaleva, Erik 
  Jurišević, Tamara Djerkov, Dimitar Milev
  Država: Republika Sjeverna Makedonija, Slovenija

  I Otkup
  Autorski tim: Miloš Jokić, M.Arch, Nenad Stijović, Nikola Gjorgijevski, M.Arch, M.Larch, Stefan Ilić, M.Arch, Saradnik: Jovana Kovačević, M.Arch
  Država: Srbija, Makedonija

  II Otkup
  Autorski tim: Milan Ivanović, Jana Kulić, Milica Božović, Aleksa Gajić, Ana Stefanović
  Država: Srbija

  III Otkup
  Autorski tim: Autor: Branko Stanojević, Saradnici: Milena Strahinović, Andrea Stanković, Ana Komnenić
  Država: Srbija

  Sve pristigle radove pogledajte ovdje. 

  Podijeli

  Iz arhive