REPORTAŽA: Uvod u BIM
 • 2017-02-16
 • Predstavljanje nove generacije software-a u arhitekturi

  Autorica: Sanela Dizdar

  Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, u četvrtak 09.02.2017. je organizovala stručno predavanje pod nazivom “Uvod u BIM – predstavljanje nove generacije software-a u arhitekturi”.

  Program je bio podjeljen u tri djela a otvoren je predavanjem predstavnika kompanije WALTER d.o.o. Žarka Glisića pod nazivom „BIM – Revolucija građevinske industrije“.

  Walter je kompanija koja se bavi implementacijom BIM tehnologija odnosno razvojem software-a vezanih za BIM tehnologiju. Osnovana je 2011. godine i broji oko 60 zaposlenih. Kompanija je funkcionalno podjeljena u 4 odjela:

  1. Tzv. development department – odjel koji se bavi implementacijom BIM tehnologija i konsultantskim poslovima vezanim za BIM u građevinskoj industriji;
  2. Sektor koji se bavi BIM-om u tzv. „facility managementu – digital objectification“;
  3. BIM development department – koji se bavi menadžmentom i kreiranjem sadržaja za softverske platforme a tu se pretežno radi o Autodesk Revit-u;
  4. Software i program development – sektor baziran na razvoj BIM software-a.

  Prema riječima predstavnika WALTER-a, BIM možemo smatrati novom fazom u evoluciji građevinske industrije a čemu svjedoči pojačan angažman svjetskih vlada i cjelokupne industrije ka implementaciji ovih rješenja.

  Treba naglasiti da je ova kompanija već pola godine član grupacije Autodesk Developer Network, a njihova partnerska kompanija je Addnode grupa, veliki građevinski i konsultantski gigant, kompanija Simetry, najveća švedska kompanija koja se bavi konsultantskim uslugama i na kraju vjerovatno najveća web platforma za distribuciju BIM sadržaja – BIM Object i Autodesk Seek koji su odnedavno postali jedna platforma.

  Šta je to BIM?

  Ukratko rečeno, BIM je proces ili skup informacija na jednom mjestu. To je ključno shvatiti na samom početku bavljenja BIM-om. BIM je proces u kojem informacije u projektu bivaju pohranjene u centralnu bazu podataka iz raznih izvora. Drugi opis kaže da je to proces koji omogućava integraciju cjelokupnog projektnog programa, nacrta, dizajna, kao i svih informacija koje ubacujete u projekat. Treća definicija kaže da je to proces u kojem uzimate informacije iz određene centralne baze podataka, koristite ih, vraćate i ponovo koristite, a u procesu učestvuje cijeli projektni tim, ne samo arhitekte već građevinski, mašinski inžinjeri itd.

  Zašto BIM?

  Tržište Zapadne Evrope i SAD-a se kroz zakonsku regulativu potiče na primjenu BIM-a. Vlada Velike Britanije je 2011. godine odobrila regulativu prema kojoj do 2016. godine svi projekti koji su finansirani, u potpunosti ili djelomično, iz državnog budžeta moraju biti dostavljeni u BIM formi. To je natjeralo mnoge projektantske biroe, izvođače, ljude koji se bave nadzorom, da počnu sa implementacijom ovog procesa. Prema istraživanju iz 2015. godine, 70 % kompanija koje su do tada počele sa korištenjem BIM-a, su istakle da je BIM povećao efikasnost njihovog rada, a 90 % istih kompanija je nastavilo koristiti BIM i na projektima koji nisu dio javnog sektora. Efikasnost kompanije koja koristi BIM, prema riječima Glisića i dosadašnjim istraživanjima, raste za 20-25 %.

  Proces implementacije BIM-a prolazi kroz određene etape. BiH je do prije par godina bila u fazi nula, gdje se sva projektna dokumentacija skuplja u vidu CAD datoteka a što nije efikasan način rada.

  Faza jedan BIM implementacije podrazumjeva korištenje 2D nacrtima, 3D modelima, a podaci se pohranjuju i djele putem određenih struktuiranih foldera. Ovo je donekle efikasniji način.

  Druga faza BIM implementacije, koja je do kraja 2016. godine postala obavezna u skandinavskim zemljama i Velikoj Britaniji, zahtjeva da svi učesnici na određenom projektu moraju da koriste BIM tehnologije, 3D BIM model te da imaju određenu centralnu bazu podataka tj. da komuniciraju na istovjetan način.

  Posljednja faza BIM implementacije podrazumjeva da svi učesnici rade u tzv. „common data environment“ tj. da svi učesnici na projektu, koriste zajedničku bazu podataka.

  Kao što možemo primjetiti, BIM tehnologije se mogu koristiti kroz cijeli „životni ciklus objekta“, počevši od kreiranja projektnog zadatka, konceptualnog dizajna, izrade glavnog projekta, različitih statičkih i energetskih analiza, do ispisa dokumentacije i kasnije faze eksploatacije, renoviranja ili rušenje objekta.

  U drugom djelu prezentacije publici se predstavila Iskra Leko koja je prezentovala predstojeće kurseve u organizaciji Asocijacije arhitekata u BiH a koja je jedan od instruktora uključena u projekat.

  Kada je u pitanju Revit, cilj je da što više ljudi bude dio ove obuke. Trend korištenja BIM procesa je uveliko otpočeo na zapadnom tržištu, te bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo, nema razloga da kasnimo za njima. Cijela ideja o BIM nije nova a veže se za GIS, koji je nastao u Kanadi sa namjerom da se skupe podaci u procesu digitalizacije karata te da istima pridruže informacije o zemljišnom inventaru a s ciljem analiziranja, prezentiranja rezultata, donošenja boljih odluka i održavanja cjelokupnog procesa. Onog trenutka kada su te karte dobile treću dimenziju u digitalnoj formi, postaju ono što je suština BIM-a.“

  Na osnovu dosadašnjeg iskustva držanja instrukcija iz Revit software-a, Iskra objašnjava koja je to osnovna razlika između BIM-a i onog što smo do sada koristili, tj. CAD software-a.

  CAD je na svojevrstan način imitirao tehničko crtanje, tj. pokušava da zamijeni dotadašnja (tradicionalna) pomagala poput rajšina, trokutova, šestara itd. Danas dolazimo do nečega što zovemo BIM a što imitira građenje.“

  Gdje je BiH u ovom procesu?

  “Osnovni problem zašto BIM proces nije zaokružen proces u BiH jeste okruženje u kojem živimo. Na zapadu ili izvođači ili investitori budu oni koji insistiraju na korištenju BIM-a dok u BiH tu inicijativu pokreću inžinjeri. Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini je sa tom idejom krenula kako bismo jedni druge educirali i osposobili za korištenje aktuelnim tehnologijama.” Iz ličnog iskustva, kako ističe Iskra, kao osnovni problem na našem tržištu izdvaja se otežana kolaboracija između različitih učesnika na projektu.
  “Cilj ovog projekta nije samo edukacija struke, već da se na svojevrstan način izvrši pritisak na one društveno odgovorne kako bi pokrenuli inicijativu u našoj zemlji po ugledu na zapadnu praksu, što u konačnici utiče na tačnost podataka, efikasnije planiranje, i organizaciju u cjelini što se najviše manifestuje kroz prostor. „

  Kurs Autodesk Revit-a

  Edukacija je osmišljena kao dva kurs programa, jedan za početnike i napredni kurs. Nakon završenog početnog kursa očekuje se da će polaznici biti u stanju da izrade model, osnovne stvari iz topografije i grafičke obrade projektne dokumentacije, izrade specifikacije itd.

  U sklopu naprednog kursa polaznici će, između ostalog, učiti jedan od najbitnijih segmenata BIM procesa, a to je kolaboracija, umreženi rad sa inžinjerima drugih struka. Ostale tematske jedinice potražite na linku. Kurs počinje 7. Marta.

  Program je zatvorila Una Dakić, predstavnica sponzora događaja – INOVA d.o.o koji su distributeri Revit-a i drugih arhitektonskih software-a u BiH.

  INOVA Informatički inženjering, d.o.o. Banja Luka je kompanija koja predstavlja geoinformatičku grupu. Firma je specijalizovana za CAD i GIS tehnologije, a u skorije vrijeme i za BIM tehnologije. Fokus firme je na urbanizmu, arhitekturi, telekomunikaciji. Firma je partner Autodesk-a odnosno autorizovani developeri. INOVA je jedini autorizovani trening centar za certifikaciju Autodesk-a u BiH a osim toga, INOVA posjeduje i Oracle Gold Partner, te Microsoft Business Partner akreditacije.

  Una je istakla da je jedna od najbitnijih karakteristika BIM tehnologije, informiranost u ranoj fazi projektovanja, odnosno pronalazak potencijalnih problema, zatim ekonomska komponenta.

  Još jedan od razloga zašto se odlučiti za Autodesk i Revit jeste upravo taj što imate podršku u BiH, zvanično licenciranu u INOVA-i.„

   

  U nastavku pogledajte galeriju fotografija sa događaja.

  Datum objavljivanja: 16.02.2017.

  Datum objavljivanja: 16.02.2017.

  Podijeli

  Iz arhive