REPORTAŽA: 1. KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU
 • 2018-11-06
 • U Sarajevu je 18. i 19. oktobra 2018. godine održana Prva konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju, u orgnizaciji Udruženja konsultanata inžinjera BiH, IPSA instituta Sarajevo, te Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini.
  Ideja iza konferencije, kao i njena svrha, bila je da kao platforma podstakne razmjenu ideja različitih učesnika u polju urbanog planiranja i regionalnog razvoja, a s ciljem poticanja na donošenje boljih rješenja, boljih odluka i uspješnije saradnje. U trenutku kada su tematike urbanog planiranja od krucijalnog značaja za razvoj bosanskohercegovačkih gradova i ekonomskog razvoja urbanih centara, ova konferencija je izuzetno uspješno na jednom mjestu okupila domaće i internacionalne stručnjake, te po prvi put na tako javnom nivou otvorila različite diskusije o problemima i mjestima inovacije.

  Prvoga dana konferencije 18. oktobra, niz domaćih i internacionalnih stručnjaka govorili su o aktuelnim temama u polju urbanog planiranja i razvoja gradova. Predsjednik Organizacionog odbora Konferencije, prof. Ešref Gačanin je kroz uvodno predavanje predstavio namjeru i ideju iza organizacije ove konferencije, te njen značaj u smislu rasta gradova i potrebe za planiranjem u savremenom dobu i bosanskohercegovačkom kontekstu.
  Prvi panel je ispitivao teme pod zajedničkim nazivom Innovative approaches to planning practice, a prvo predavanje održao je prof. Oriol Nel Lo, profesor urbane geografije na Autnomnom Univerzitetu u Barceloni. Kroz polusatnu prezentaciju predstavio je rad na nedavno implementiranom Metroplitan planu Barcelone, koja je kroz niz savremenih strategija i uključujući različite aktere, podrazumijevala analizu problema saobraćaja i povećanja automobila u određenim dijelovima grada, te niz mjera za njegovo smanjenje i uspješno povećanje javnog prostora za pješake i bicikliste.
  Profesor Andrew Karwonen sa KTH fakulteta iz Štokholma potom je održao predavanje na temu ‘Smart city-a’, kako se takva strategija definiše, šta ona podrazumijeva u različitim kontekstima, te koji su problemi u njenoj implementaciji.
  Mario Zuliček, iz tima URBACT Hrvatska predstavio je platformu i incijativu URBACT koja podrazumijeva ulaganja i saradnju u razvoju dobrih urbanih praksi u i između manjih evropskih gradova, te kako je ona implementirana u nekoliko hrvatskih gradova.
  Predavačima su se nakon trećeg predavanja pridružile Nasiha Pozder (Arhitektonski fakutlet u Sarajevu) i Gordana Memišević (Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo) na zajedničkoj panel diskusiji, a pod moderacijom Andree Pavlović (IPSA Institut, AABiH).
  Diskusija se koncentrisala na predložene strategije i rješenja predstavljenima u predavanjima, te na razgovor o kontekstu bosanskohercegovačkih gradova i mogućnosti implementacije ovih i sličnih rješenja.
  Nakon pauze za ručak, oficijelni zlatni sponori konferencije GIS Data predstavili su inovacije na tržištu koji su se odnosili na digitalne proizvode za planiranje i manipuIaciju podacima u geoinformatičkom pristupu planiranju. Zlatni sponzori ispred kompanije ACO d.o.o predstavili su inovacije na tržištu u smislu savremenih tehničkih rješenja u urbanom dizajnu i projektovanju javnih prostora.
  U nastavku, održan je drugi panel, pod nazivom Future of urban mobility, na kojem je svoje predavanje održao profesor Ismir Mulalić sa Danskog tehničkog univerziteta gdje je predstavio način pristupa planiranju javnog saobraćaja u Danskoj na konkretnim primjerima, ali kroz statističke i numeričke izračune tehničkih parametara koji su podloga svakom planiranju urbanog transporta i planiranja stanovanja.
  Marko Peterlin sa Instituta za politike prostora Ljubljana govorio je o načinu rješavanja problema parkinga i oduzimanja javnog prostora u svrhe parkiranja u gradu Ljubljani, te pristupa rješavanju ovoga problema, institucionalno i kroz dizajn urbanih prostora.
  Na kraju, Andrea Barić, predstavnica Grada Splita, govorila je o projektu Freight Trails, koji je implementiran u Splitu, a u saradnji sa URBACT mrežom Hrvatska. Panel diskusiju je vodio prof.Ešref Gačanin, a u vrlo zanimljivoj diskusiji učestvovao je i Enes Čovrk (IPSA Institut), koji je iz svog bogatog iskustva izdvojio nekoliko vrlo interesantnim primjera koji prikazuju poimanje teme panela u našoj sredini.

  U sklopu konferencije, osim panela koji su se održavali oba dana, prezentovan je veći broj naučnih i stručnih radova, koji su se bavili pitanjima Novih pristupa u planiranju urbane infrastrukture, a gdje su stručnjaci iz privatnog, javnog sektora, akademske zajednice, kao i nevladinog sektora prezentovali svoje viđenje ovogodišnje teme Konferencije.
  Prvi dan konferencije uspješno je zaključen svečanim prijemom u prostorijama Historijskog muzeja Sarajevo.
  Drugi dan konferencije bio je posvećen tehničkim rješenjima i inovacijama na tržištu kroz panel pod nazivom Software solutions. U sklopu ovog panela inovacije na polju urbanog planiranja i planiranja infrastrukture izložili su stručnjaci čiji je fokus rada na omogućavanju formiranja kvalitetnih, opsežnih, kompatibilnih i višestrukoprimjenjivih i upotrebljivih baza podataka, a koje služe kao podloge u procesu planiranja prostora. Predavanja su tako održali Vojkan Gavrilović (GIS Data Beograd), Adam Butigan (Zavod za planiranje Primorsko-goranske županije, R Hrvatska), Mirza Pozder (Građevinski fakultet, Sarajevo), a panel diskusiji, pod vodstvom Kenana Kurtovića (GIS Data BiH), pridružili su se i Amra Beširević (Zavod za planiranje Tuzlanskog kantona), te Adnan Stroil (JP Autoceste FBiH).
  Sedam dana prije početka konferencije, i za sve vrijeme njenog trajanja, u prostorijama Asocijacije arhitekata u BiH održavala se radionica pod nazivom ‘Future city’ gdje su studenti sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, te Internacionalnog univerziteta Sarajevo u više grupa radili na svojim rješenjima budućeg Sarajeva, a koje su potom i prezentirali na samoj završnici Konferencije.

  Nakon dva dana, usvojeni su i zvanični zaključci Prve konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju:
   Planerska praksa u BiH mora pratiti promjene na globalnom nivou
   Potpora i mehanizmi inkorporacije globalnih pravaca i planerskih pristupa moraju biti sadržani u BiH regulativi
   Promjene u percepciji i korištenju mogućnosti koje već postoje u gradovima trebaju slijediti i bottom-up pristupe u planerskoj praksi
   Koristiti iskustva gradova koji su započeli sa procesima inovacija zbog efikasnosti provedbe i učenja iz najboljih primjera – sistem dobre prakse
   Potaknuti planiranje socijalno uravnoteženih, ekološki osviještenih i klimatskim promjenama prilagođenih gradova
   Razvijati modele saobraćaja koji imaju jasno definisane prioritete učesnika u istom, od najranjivijih kategorija na više
   Komunikaciju ljudi i dobara u prostoru prilagoditi tehnološkim dostignućima
   Pješački i biciklistički saobraćaj učiniti vidljivijim koristeći postojeću izgrađenu infrastrukturu, bez zauzimanja novih površina ukoliko to nije neophodno
   Baze podataka su ključne za analize koje planeri koriste u svakodnevnoj praksi, te se bez njih ne može zamisliti moderno prostorno planiranje
   Bez edukacije krajnjeg korisnika planske dokumentacije, korištenje GIS alata nema svoju punu svrhu
   GIS edukacija budućih arhitekata, planera, te drugih srodnih disciplina treba biti ugrađena u standardni kurikulum od početka školovanja
   Aplikaciona rješenja kojima se pristupa podacima trebaju biti open source

  Prva konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju završena je uz vrlo snažan i pozitivan utisak da je došlo vrijeme da ozbiljno preispitamo naše dosadašnje odnose prema prostoru koji nas okružuje i da je krajnje vrijeme da posao planiranja počnemo veoma ozbiljno shvatati, uz korištenje svih mogućih resursa i savremenih alata u planiranju, koji će približiti urbano planiranje vrlo širokim krugovima. Na taj način će se stvoriti kritična masa koja je potrebna da se stvari počnu mijenjati. Naravno, na bolje.

  Podijeli

  Iz arhive