Repetitio est mater studiorum
 • 2020-02-04
 • Ponukani poražavajućom viješću da je na prostoru u blizini zgrade Energoinvesta, opština Novo Sarajevo, planirana izgradnja tri objekta, spratnosti P+19, P+16 i P+9 etaža, Asocijacija arhitekta u Bosni i Hercegovini izražava svoju duboku zabrinutost nastavkom trendova izgradnje visokih objekata, bez koneksta i utvrđenih potreba, koji svoje uporište dobivaju svakodnevno u planskim dokumentima koji se izrađuju, usvajaju i donose, doslovno – u magli.

  Sarajevo i njegovi stanovnici se nalaze u periodu u kojem aerozagađenje višestruko prelazi svjetske rekorde, a prostor se POPUNJAVA neutaživom glađu investitora, čiji se apetiti opravdavaju raznim i ponavljajućim izmjenama i dopunama planske dokumentacije.

  Pitanje izgradnje ovakvih objekata, potrebe za njima, urbanističkom postavkom koja je ponuđena, te kontekstom u koji se smještaju, može biti predmetom izučavanja na akademskom nivou. Ono što mnogo više treba zabrinuti javnost od pomanjkanja senzibiliteta ka planiranju, jeste zanemarivanje osnovnih prava na učešće javnosti u procesima planiranja prostora.

  Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima nizak prag učešća u javnom diskursu i neizgrađenu kulturu i znanje o mogućnostima djelovanja na odluke o tome šta, kad i gdje se gradi. Međutim,  zabrinjava činjenica da se osnovne demokratske alate koji su zagarantovani zakonskom regulativom – primjedbe iznesene u toku javne rasprave, a koju moraju provoditi i Nosioc pripreme i izrađivač Plana, u potpunosti zanemaruje, te se više na njih i ne odgovara.

  Saobraćajno rješenje koje je ponuđeno i u konačnici usvojeno, a koje je uspostavljeno na način da saobraćajno poveže novoplanirane objekte sa postojećim saobraćajnicama, predviđa izgradnju nove saobraćajnice preko zemljišta koje je u vlasništvu Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici Kampusa su u pisanoj formi izrazili nezadovoljstvo ovom činjenicom, argumentujući da za potrebe Kampusa i njegovog razvoja, ova saobraćajnica nije potrebna, odnosno, ona je ograničavajući faktor. Odgovor na svoju primjedbu nikada nisu dobili, a usvojeno rješenje je suprotno potrebama vlasnika zemljišta.

  Zašto se objekti koji će biti izgrađeni na privatnom zemljištu, sa privatnim kapitalom i za privatnog investitora povezuju sa postojećim saobraćajnicama, preko zemljišta koje je u javnom vlasništvu, suprotno mišljenju i stavu vlasnika? Da li je postojalo drugačije i prihvatljivije rješenje, kojim bi se očuvala površina unutar Kampusa? Zašto se na primjedbe iznesene u toku javne rasprave više niti ne odgovara? Pitanja je mnogo, adrese na koju idu postoje, ali odgovori izostaju.

  U trenucima okončanja ovog obraćanja, nova informacija o izgradnji još jednog monolita u Sarajevu. Izmjene i dopune Urbanističkog plana Centrotrans-Alhos. Toranj od 150 i više metara. Udaljenosti, kvadrature, vizure, prostor, koeficijenti…

  Drage kolege, naručioci, potpisnici, nijemi posmatrači i struko: bez obzira kako ga zvali, bio on nebeski ili šesti, činjenica je da ne gradite i stvarate, već nas zazidavate u okove svoje ambicije i neznanja. Ovaj Grad je imao višedecenijsku kulturu vrhunskog planiranja, da ne zalazimo u prošle epohe, u kojim je pravo na zrak i prostor bilo neizostavno. Od nje danas ne preostaje više gotovo ništa. Gradnja je nama svima hljeb nasušni, ali pod koju cijenu ga kupujemo i prodajemo, s tim treba svima nama preživjeti.

  Podijeli

  Iz arhive