R:BLOK_Arhitektura i ideologija: Memorijalni, institucionalni i objekti kulture u Jugoslaviji 1945 – 1990’
 • 2018-11-01
 • Asocijacija arhitekata u BiH u saradnji sa NK ICOMOS obilježiti će 2018 godinu kao godinu kulturno-historijskog naslijeđa kroz niz razgovora i predavanja o arhitekturi 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini. Od ukupne historije i naslijeđa, ona iz ovog perioda, te njeni arhitekti i ostvarenja najviše su zanemareni i najmanje vrednovani u našem društvu. Sa serijom predavanja kroz mjesece novembar i decembar 2018, otvaramo ovu značajnu temu koju su davno prepoznale i sve veće svjetske kulturne institucije.
  Pozivamo Vas na prvo u nizu razgovora o arhitekturi 20. stoljeća u BiH pod nazivom ‘Arhitektura i ideologija: Memorijalni, institucionalni i objekti kulture u Jugoslaviji 1945 – 1990’ koje će se održati 06. novembra 2018 godine, sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama AABH HUB-a, Alipašina 2, Sarajevo. Predavanje će održati Nina Stevanović dr.ing.arh, dok je gost na predavanju i razgovoru Hasan Ćemalović dipl.ing.arh, a moderatorica Elša Turkušić dr.ing.arh ispred ICOMOS-a.

  TEMA RAZGOVORA:
  Predmet razgovora je razmatranje kapaciteta arhitekture da predstavlja i utječe na društvena, politička i kulturna kretanja.
  Predavanje je podjeljeno na dva dijela:
  U prvom dijelu autorica će kratko analizirati objekte institucionalnog, memorijalnog i kulturalnog karaktera izgrađene u periodu 1945 – 1990 godine kako bi se razmotrilo u kojem obimu je arhitektura, oboje kao diskurs po sebi i ideološki aparat, doprinjela razvoju jugoslavensko – socijalističkog identiteta;
  U drugom, kroz zajednički razgovor sagledava posljedice koje je nasilna dekonstrukcija Jugoslavije imala na vrednovanje socijalističkog doprinosa razvoju arhitektonske misli, te razmatranju koraka koji bi mogli voditi ka pozitivnijoj društvenoj valorizaciji moderne arhitektonske baštine iz datog perioda na području Bosne i Hercegovine.

  O predavačici:
  Nina Stevanović, studentica Arhitektonskog Fakulteta u Sarajevu, doktorirala je teoriju i historiju arhitekture na Arhitektonskom Fakultetu Tehničkog Univerziteta u Barceloni. U fokusu njenog naučnog interesovanja su proučavanje koncepta zaštite arhitektonske baštine i istraživanje percepcije identiteta moderne arhitekture na ex-Jugoslovenskim prostorima.

  Podijeli

  Iz arhive