R:BLOK: Sinteza modernog i tradicionalnog u arhitekturi BiH
 • 2018-12-11
 • Asocijacija arhitekata u BiH i ICOMOS BiH vas pozivaju na posljednje predavanje u nizu u 2018. godini o  arhitekturi i naslijeđu modernizma u BiH pod nazivom ‘Sinteza modernog i tradicionalnog u arhitekturi BiH’. Predavanje će biti održano 17.decembra u prostorijama AABH Hub sa početkom u 18.00.

  Predavanje se bazira na istraživanju koje je ostvareno u okviru regionalnog projekta ‘Nedovršene modernizacije – Između utopije i pragmatizma: arhitektura i urbano planiranje u bivšoj Jugoslaviji i zemljama nasljednicama’.

  Cilj predavanje jeste da sažeto ukažena specifičnost arhitektonskog prostora i iskaza u Bosni i Hercegovini u razmatranom periodu kroz pojedinačne autorske opuse i ostvarenja. Predavanjem i diskusijom se žele razmotriti mogućnosti kreativnog promišljanja današnjih kultoroloških proturječja. Da li je danas njihova sinteza moguća, kao nekad?

  Predavanje će održati Elša Turkušić: studirala je naArhitektonskom fakultetu u Sarajevu i Barceloni, a magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Provedeno istraživanje u magistarskom radu o kompleksnosti uticaja sociološko-kulturoloških fenomena na primjeru razvoja stambene arhitekture nastavljeno je u doktorskoj disertaciji analizom savremenih arhitektonskih praksi u kontekstu reifikacije kulturološkog identiteta kroz revalorizaciju moderne arhitektonske misli. Trenutno radi kao viša asistentica na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, aktivno radi na istraživanju različitih tema u arhitektonskoj praksi i aktivna je članica ICOMOS-a u BiH.

  Podijeli

  Iz arhive