PRVI CIKLUS KURS-a: Autodesk Revit za početnike u Zenici
 • 2017-04-19
 •  

  Asocijacija arhitekata BiH u skladu sa Planom aktivnosti za period 2016-2018 organizirala je kurs obuke iz softvera Autodesk Revit za arhitekte, studente arhitekture i građevinske inženjere u suradnji sa Udruženjem poslodavaca Zenica u čijim prostorijama će 06. 05. 2017 godine otpočeti prvi ciklus obuke.

  Organizatori su u ovu svrhu rezervirali prostorije za dvije grupe u jutarnjim satima, subotom, kao dva dvočasa sa pauzom od 30 min. Međutim zbog velike zainteresiranosti razmatra se mogućnost rezervacije dodatnih termina i prostora. Obzirom na tu činjenicu, molimo sve zainteresirane da svoje prijave pošalju u što skorije vrijeme kako bismo bili u mogućnosti organizirati dodatne kapacitete.

  Krajnji rok za prijavu na prvi ciklus  kursa je 24. april, a rok za uplatu do 03. maja 2017. godine.

  Vaše prijave možete slati na e-mail: submit@aabh.ba.

  Naslov e-maila: Prijava_Kurs Autodesk Revit za početnike
  Ime i prezime:
  Cjenovni paket:
  Kontakt telefon:
  E mail:
  Grad (mjesto održavanja):

  U odgovoru na prijavu će svaki prijavljeni polaznik dobiti podatke o načinu plaćanja i dodatne informacije u vezi pripreme za kurs, kao što su download linkovi edukacijske verzije softvera, tehničke informacije i upute za uspješnu instalaciju, te link za pristup zatvorenoj grupi na facebooku namijenjenu svim polaznicma.

  Facebook grupa kojom će administrirati instruktori, predstavljaće platformu za komunikaciju sa polaznicima, kao i trajni servis i pomoć svim polaznicima u praktičnom radu i nakon okončanja kursa kako bi što efikasnije upotpunili svoja znanja i vještine. Početnički kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad u Revitu na način da budu u stanju uspješno izraditi projektnu dokumentaciju i razumjeti logiku programa kako bi bili u stanju sami unaprijediti svoja znanja.

  U odnosu na Autodesk Revit program za obuku certificiranog Autodesk Revit Usera, plan i program kursa kojeg organizira AABiH obezbjeđuje i više tematskih jedinica, što znači da nakon kraćeg vremena praktične primjene stečenih vještina i znanja, polaznici bi trebali biti u stanju položiti ispit za certificiranog Autodesk Revit Usera. Na ovom linku se možete upoznati sa mogućnostima certifikacije kod autoriziranog Autodesk certifikacijskog centra u BiH.

  Osnovne informacije:

  Kurs za početnike iz softvera Autodesk Revit podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta).
  Časovi su organizirani u jednom sedmičnom terminu (subota) kao dva dvočasa sa pauzom od 30 min..
  Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica

  Cilj kursa:

  Sticanje osnovnih zananja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen početnicima, a program nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.

  Ciljna skupina:

  Studenti arhitekture, arhitekti, građevinski inženjeri i tehničari.

  Preduvjeti za pohađanje kursa:

  Posjedovanje prenosnog računara.

  Očekivani ishod učenja:

  – Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u Autodesk Revit softveru.
  – Osnove izrade topografije
  – Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
  – Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

  Tematske jedinice:

  • Osnovne informacije o BIM tehnologiji; Upoznavanje sa sučeljem; Početne postavke projekta
  • Insertovanje CAD podloge; Postavka rastera i nivoa, Kreiranje vertikalnih i horizontalnih projekcija
  • Zidovi – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Međuspratna konstrukcija – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Strukturalni elementi objekta, stubovi, grede, temelji – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Curtain walls, prozori, vrata, ograde – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Krovovi i Beam system – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Vertikalne komunikacije, (stepeništa, rampe i ploče u nagibu) – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Osnove korištenja Family objekata i kreiranje Model-in-Place komponenti
  • Osnove izrade opisnih elementata – Annotation (tagovi, kote), legende i Schedules/Quantities
  • Osnove izrade topografije – kreiranje, uređivanje, manipulacija
  • Priprema za štampu, eksportovanje i rendering

  Nastavna metoda:

  Modeliranje objekta Ville Savoye od Le Corbusiera i izrada dijelova projektne dokumentacije.

  Napomena:

  Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH i instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je prisustvo na 2/3 trajanja nastave.

  CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

  Obzirom da je naš Partner Udruženje poslodavaca Zenica ustupio besplatno svoje prostorije za održavanje obuke u Zenici, u skladu s tim su smanjene i cijene paketa za održavanje obuke.

  1. SUPER PAKET: 400KM

  SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Studenti
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABiH
  1. SREDNJI PAKET: 430KM

  SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

  • Samofinansirajući članovi AABiH
  • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2 ili više uposlenika, a koji nisu članovi AABiH
  1. OSNOVNI PAKET: 470KM

  OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Autodesk Revit je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABiH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

  Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

  Radujemo se vašim prijavama!

   

  Datum objavljivanja: 19.04.2017.

  Podijeli

  Iz arhive