PROMOCIJA MONOGRAFIJE POD NAZIVOM: „UNIVERZITET U SARAJEVU – ARHITEKTONSKI FAKULTET 1949-2024: 75 GODINA OBRAZOVANJA ARHITEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI”
  • 2024-05-27
  • U okviru programa aktivnosti obilježavanja jubileja 75 godina od osnivanja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u srijedu, 22.05.2024. godine održana je promocija prvog monografskog izdanja pod nazivom „Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet 1949-2024: 75 godina obrazovanja arhitekata u Bosni i Hercegovini“. U ovoj publikaciji su po prvi puta na cjelovit način predstavljeni ključni događaji, ličnosti, te akademske i stručne aktivnosti koji su obilježili razvoj Fakulteta od osnivanja do danas.

    O prvoj Monografiji fakulteta su govorili Prof. dr. Erdin Salihović, dekan i član uredništva i V. prof. dr. Nermina Zagora, prodekanesa za NIR i glavna i odgovorna urednica, a u promociji su učestvovali Prof. dr. Aida Abadžić-Hodžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Amir Vuk Zec, osnivač arhitektonskog studija “ZEC”, član Akademije nauka i umjetnosti BiH i alumnista, Faruk Širbegović, vlasnik kompanije Širbegović Inžinjering i alumnista, a moderatorica je bila Doc.dr. Amela Šljivić. Prisutnima se obratio i akademik Nikola Bašić i podjelio sa auditorijem svoje uspomene na period studiranja i rada u svojstvu asistenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

    Strukturu ovog monografskog djela čine četiri poglavlja, na 353 stranice bilingualnog teksta, ilustrovanog arhivskim i autorskim fotografijama i ilustracijama. Prvo poglavlje vodi čitatelje kroz bogatu historiju Fakulteta od njegovog utemeljenja do kraja 20. stoljeća, dok se drugo poglavlje fokusira na recentnu prošlost i sadašnjost, od početka novog milenijuma do danas. Treće poglavlje tematizira nastavne i naučne oblasti Fakulteta i sadrži hronološko predstavljanje kratkih biografija nekadašnjih profesora, profesorica, saradnika i saradnica koji su dali ključni doprinos razvoju Fakulteta u prošlosti. Četvrto poglavlje, u vidu intermezzo stranica, donosi izjave alumnista, kao citate nekadašnjih studenata, saradnika i profesora Fakulteta koji osvjetljavaju identitet Fakulteta i pružaju kritički osvrt na njegov razvoj kroz različite faze razvoja Fakulteta. Ova monografija je koncipirana s ciljem da služi kao orijentir i podsjetnik na naslijeđe iz kojeg će buduće generacije arhitekata crpiti inspiraciju za daljnje unapređenje i razvoj Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

    Podijeli

    Iz arhive