Projekat Spatail Justice/Prostorna pravednost u Bosni i Hercegovini
 • 2023-05-26
 • Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za JI Evropu REIC započeo je 2022. godine dvogodišnji projekat Spatial Justice/Prostorna pravednost. Projekat se realizuje kroz Erasmus+ program, u saradnji s partnerima iz Austrije, Slovenije, Albanije i Crne Gore. Cilj projekta je angažovati, osnažiti i omogućiti mladim ljudima da vode održive akcije u procesu transformacije perifernih područja u područja pogodna za život, a sve to kroz razmjenu dobrih praksi, inovativnih alata i metoda.

  Projekat je započeo istraživanjem koje je provedeno u svakoj od zemalja učesnica. Istraživanje se fokusiralo na prostornu pravednost, socio-ekonomske i antropološke aspekte ovog problema, kao i politike u odnosu i prema napuštenim prostorima i uopšte  prostornoj pravednosti. Učesnici u projektu su pokušali pronaći kako uspješne, tako i neuspješne primjere prostora i njihogov aktiviranja ili kreiranja, te kroz analizu svakog pojediniačnog slučaja, identifikovati mogućnosti i prepreke za buduće projekte.

  U toku septembra 2022. godine u Beču je organizovan međunarodni trening za mlade urbane savjetnike iz Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Urbani savjetnici iz svake od zemalja učesnica u projektu  bili su angažirani u razmjeni dobrih praksi u urbanom dizajnu, revitalizaciji perifernih područja, zagovaranju i neophodnosti aktivnog učešća u revitalizaciji perifernih područja. Svaki dan obuke protekao je na različitim lokacijama, angažovanjem urbanih savjetnika kroz različite aktivnosti, učenje i učešće u tekućim projektima, kako bi im se pružilo praktično znanje i razumijevanje problematike. Trening je realizovan kroz  neformalne metoda obuke, studijske posjete i razmjene primjera dobrih praksi.

  Polaznicima je posebno bilo korisno vidjeti praktične primjere ponovnog aktiviranja slobodnih prostora. Po dolasku u svoje zemlje, urbani savjetnici su imali priliku da učestvuju u procesu gamifikacije, kao i da vode lokalne događaje i treninge, koji su organizovani za razmjenu znanja i osnaživanje lokalnih mladih u svakoj zemlji.

  U okviru projekta stvorili smo društvenu igru „Pravo na grad“. Cilj igre je aktiviranje što većeg broja ljudi iz različitih zajednica, uključujući profesionalce, istraživače i kreatore politike, kako bi postali svjesni uloga i izazova s kojima se svaka strana suočava tokom razvoja grada. U igri se gradi određeni kontekst koji teži da skrene pažnju na potrebe i moguća rješenja, kao i da predstavi izazove s kojima se suočava određena zajednica ili grad. Kreator igre predlaže urbane intervencije na određenom prostoru, ostavljajući mogućnost najpovoljnijeg dizajnerskog rješenja učesnicima igre.

  Organizacija lokalnih događaja je započela od početka 2023. godine u svim zemljama. Lokalni događaji su, osim testiranja igre uključivali predavanja i terenske posjete, kako bi se stekla određena znanja i kako bi se s mladima u lokalnim zajednicama podijelila znanja stečena na međunarodnom treningu u Beču. Implementaciju lokalnih događaja u Sarajevu su podržali

  Projektni partneri su trenutno angažovani na izradi e-learning platforme koja će sadržavati 20 sati materijala za učenje o pravdi za prostor na lokalnim jezicima i na engleskom jeziku.

  Sav materijal kreiran u toku projekta dostupan je na web-stranici projekta, a primjerak igre je dostupan u prostorijama REIC-a. Pozivamo sve zainteresovane za igru i projekat da nam se jave.

   

  Za više informacija o projektu Spatial Justice posjetite:

  Web Site – www.spatialjustice.eu

  Facebook – Spatial Justice – Erasmus +

  Bulletin Pravda za prostor

  Podijeli

  Iz arhive