Predstavljanje žirija Collegium Artisticum 2021
 • 2021-03-08
 • Kao prvo, još jednom obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da je poziv za dostavljanje radova za izložbu Collegium Artisticum 2021 otvoren. Izložba je selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 10. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Izložbe u 2017. -2020. godini su uspješno organizovane sa internacionalnim žirijem i velikim brojem prijavljenih radova. U posljednje dvije godine izložba Collegium Artsiticum – Arhitektura je, osim u Sarajevu, predstavljena i u drugim bh gradovima (Tuzla, Mostar, Trebinje, Banja Luka, Zenica, Kakanj, Bihać) te u Novom Sadu (Srbija) i Grazu (Austrija). Svi radovi koji su prošli selekciju su predstavljeni i na web stranici aabh.ba, kako u zajedničkoj virtuelnoj izložbi, tako i u pojedinačnim objavama, sve sa ciljem prezentiranja najupsješnijih arhitektonskih radova naših članova široj javnosti.

  U godini pandemije, AABH je bila prva koja je organizirala online izložbu Collegium Artisticum – arhitektura, poštujući tradicionalni datum otvorenja – 6 april a bila je i jedina koja je radove izložila uživo, u prostorima galerije Collegium Artisticum.

  Selekciju za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada za 2021. godinu će vršiti tročlana stručna internacionalna komisija koju čine: Mirna Pedalo, Malina Čvoro i Margita Grubiša.

  Dr Mirna Pedalo je arhitektica i akademik, čiji se interdisciplinarni istraživački rad fokusira na odnos između arhitekture, urbanističkog razvoja, prostornog planiranja i financijalizacije u postkonfliktnim društvima, prvenstveno u Bosni i Hercegovini. Mirna je diplomirala na Arhitektonskom fakuletu Univerziteta u Sarajevu, magistrirala na University of Westminster i doktorirala u Centru za istrazivačku arhitekturu (Centre for Research Architecture), Goldsmiths, University of London. Radila je u Holandiji, Irskoj i Velikoj Britaniji. Dobitnica je nagrade RIBA President's Award for Research 2019 u kategoriji “Cities & Community” za svoj istraživački rad “Gulf in Bosnia and Herzegovina: An (Un)Intentional Consequence of Peace”. Živi u Londonu, gdje predaje na Royal College of Art, University of Westminster i Oxford Brookes University.

  Margita Grubiša (1978) Zagreb, Hrvatska

  Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. Živi i radi u Zagrebu te zajedno s Ivanom Žalac, Marinom Jelčićem i Danielom Škaricom osniva arhitektonski ured SKROZ 2009. U svom radu obuvaćaju prvenstveno elemente arhitekture i urbanizma, ali i produkt i grafičkog dizajna. Autorski i u više autorskih timova sudjeluje na nizu objavljivanih i nagrađivanih arhitektonskih, dizajnerskih i urbanističkih projekata i natječaja. Izlaže više radova na Zagrebačkim salonima arhitekture u različitim autorskim timovima. Radovi su objavljivani u hrvatskim i stranim stručnim časopisima i portalima. Dobitnica je nagrade UHAe Bernardo Bernardi 2013., državne nagrade ministarstva kulture – Vladimir Nazor za godišnje ostvarenje u arhitekuri 2013. g. te međunarodne ICOGRADA EXCELLENCE AWARD zajedno s D. Gamulinom, I. Presečanom, M. Jelčićem, Z. Kraljem i I.Žalac, za projekt Gradske knjižnice u Labinu koja je nominirana i za međunarodne nagrade PIRANESI AWARD 2013 i MIES VAN DER ROHE AWARD 2015.2013. Projekt Autokampa Punta Nova je krajem 2017. godine osvojio nagradu ARTUR, strukovnu nagradu iz područja arhitekture i turizma.

  2019_ za projekt Kokošvaroš SKROZ osvaja Grand Prix u kategoriji urbanog dizajna  na BAB-u (Balkanski arhitektonski bijenale), potom BigSEE Wood Award 2019 te FRESH+BOLD za najbolju arhitektonsku realizaciju na Danima arhitekture 2019 u Sarajevu. Za Poslovnu zgradu Franja u Rakovom Potoku – treće mjesto u kategoriji Javnih i poslovnih građevina međunarodne Graditeljske nagrade CEMEX 2019 u Monterreyu u Meksiku.

  U svojim projektima SKROZ nastoji integrirati razne discipline i znanja u vjeri da je različitost dodana vrijednost koja omogućuje novi kut gledanja i obogaćuje kreativna rješenja.

  Malina Čvoro rođena je 1972.godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Prijedoru a studije arhitekture 2000. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Magistrirala je 2007. godine i doktorirala 2015. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

  Od 2000. godine radi na fakultetu u Banjoj Luci a trenutno je angažovana na grupi predmeta za Urbanizam i planiranje prostora i Arhitektonsko projektovanje u zvanju vanrednog profesora. Istovremeno je aktivna u stručnoj praksi u okviru tima 4+ arhitekti, sa kojim je učestvovala na velikom broju arhitektonsko-urbanističkih konkursa u poslednjih dvadeset godina i osvajala priznanja za realizovana arhitektonska djela.

  Izdvajaju se 4.paviljon za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci i nova zgrada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, Kuća 4 na Starčevici u Banjoj Luci, Nova mesta Novi Sad: urbanističko-arhitektonski konkurs za trg  u Sremskoj Kamenici i Rekonstrukcija i uređenje centralne pješačke zone u Prijedoru.

   

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 12/03/2021 dostaviti:

  • Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  • Potvrdu o uplaćenoj članarini (Do 10.3.)
  • Tekstualno obrazloženje – Koncept rada – Jedna stranica A4
  • Situacioni nacrt (Urbanizam, Arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  • Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  • Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email press@aabh.ba    

  Rokovi za dostavljanje radova su sljedeći:

  Do 12/03/2021 – Slanje radova za selekcionu komisiju –pdf format na press@aabh.ba

  13.-16/03/2021 –  Žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima

  Do 20/03/2021   – Slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – Plakat dostavljen u prostorije AABH (Alipašina 2).  Uz printani plakat je potrebno dostaviti pdf ili jpg format plakata snimljen na CD.

  6. aprila 2021 – Javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“

  Formular za prijavu: PRIJAVA-CA-2021
  Pravilnik izložbe: PRAVILNIK IZLOZBE CA

  Sva dodatna pitanja slati na info@aabh.ba sa naznakom: CA21 Info.

   

  Podijeli

  Iz arhive