Predstavljanje knjige: „Urbane sobe Sarajeva – transformacija urbanih javnih površina korištenjem alata dizajna enterijera“ autorki Nermine Zagore i Dine Šamić
 • 2021-06-16
 • Odnos prema prostoru koji dijelimo sa drugim osobama predstavlja veliki istraživački izazov u savremenom svijetu iznenadnih i naglih promjena kojima svakodnevno svjedočimo. Kompleksni načini kreiranja privatnog i javnog prostora, njihove međusobne interakcije i položaji korisnika prostora – nas samih, pitanja su trenutka u kojem se nalazimo, kao i vremena koje tek dolazi. Važnost integralnog odgovora na ova pitanja savremenog tretmana prostora sa aspekta arhitekture i urbanizma, u kontekstu individualnog i kolektivnog identiteta i slojevitih potreba pojedinca u okviru društvene zajednice, među prvima prepoznaju autorke knjige „Urbane sobe Sarajeva“, Nermina Zagora i Dina Šamić.

  Reprezentativna knjiga čiji puni naslov je „Urban rooms of Sarajevo: Transforming urban public spaces using interior design tools“ objavljena je u izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, početkom aprila 2021. godine. Savremeni grafički dizajn knjige podržava pitko napisan tekst koji se, iako obilat neophodnim stručnim terminima, svojim pedagoškim tonom posebno obraća studentima i kolegama istraživačima. Tekstualne cjeline sa prezentovanim i objašnjenim definicijama u okviru poglavlja su struktuirane na način da zadržavaju visoku zainteresovanost čitaoca koji se kroz knjigu postepeno upoznaje sa istorijskim razvojem Sarajeva, njegovim urbanim problemima, potrebama i mogućnostima.

  Kroz pet metodološki jasno postavljenih poglavlja knjige, autorke predstavljaju kompleksnu istoriju geneze javnih prostora u Sarajevu, utvrđujući i koristeći kriterije njihovog mapiranja, te ističući značaj i promjenjivosti identiteta kroz istorijske i društvene tranzicije, krećući se od opšteg ka pojedinačnom (od širine urbanizma do detalja enterijera) autorke nas kroz mogućnosti regeneracije grada vode do „urbanih soba“ Sarajeva – pet pojedinačnih studija slučaja tretiranih iz ugla arhitekte istraživača i arhitekte kreatora prostora. Metodološka postavka knjige, te integralni istraživački pristup, u pozadini otkriva slojevitu važnost uloge arhitekte, a vještina autorki da prepoznaju aktuelne probleme na istraživačkom nivou i uspješno ponude kreativna rješenja direktno ukazuje na zreo stvaralački kapacitet i kontinuirano bavljenje arhitekturom u njenim različitim poljima. Ovakav način bavljenja prostorom, jednim od najznačajnijih resursa koji posjedujemo, predstavlja ujedno i jedini pravi način – kroz usku vezu istraživačkog rada i prakse.

  Posebna vrijednost knjige „Urbane sobe Sarajeva“ je njena šira dostupnost, s obzirom da je knjiga napisana na engleskom jeziku, ona predstavlja sadržajan izvor domaćim i stranim istraživačima koji se sve više zanimaju za Sarajevo. Knjiga je dio aktuelne i neophodne literature u savremenim evropskim istraživačkim okvirima. To potvrđuje i veliki broj recentnih stranih izvora korištenih u pripremi knjige, što nam još jednom pokazuje respektabilnu istraživačku širinu i visoke istraživačke standarde autorki. Knjiga „Urbane sobe Sarajeva“ je i značajan iskorak u istraživanju prostora u kontekstu urbanizma, arhitekture i dizajna na međunarodnom nivou, iskorak koji zaslužuje punu pažnju i poštovanje akademske zajednice, pogotovo imajući u vidu značaj pionirskog snopa svjetlosti koji ova knjiga stavlja na imidž Bosne i Hercegovine u akademskim krugovima u svijetu.

  Knjiga je dostupna u štampanoj formi u bibliotekama univerziteta u BiH i partnerskih univerziteta u inostranstvu. Elektronska knjiga je u cjelosti dostupna na web stranici Arhitektonskog fakulteta UNSA i na platformi issuu: https://af.unsa.ba/publikacije/N.Zagora_D.Samic_Urban_rooms_of_Sarajevo_transforming_urban_public_spaces_using_interior_design_tools.pdf

   

  Autorke: Nermina Zagora i Dina Šamić
  Recenzenti: Markus Schwai, NTNU, Norveška i Alessandro Massarente, UNIFE,  Italija
  Štampa: Dobra knjiga
  Izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  Ilustracije: Dunja Krvavac
  Grafički dizajn: Mirna Ćesović
  Lektura: Juliet Walker
  Pokroviteljstvo: United Nations Development Programme (UNDP) BiH

  Podijeli

  Iz arhive