Poziv za ustupanje materijala arhivu AABH
 • 2018-09-17
 • Poštovane kolegice i kolege,

  Potaknuta nedavnim saznanjima o nedostatku arhivske građe o nekim od najvažnijih arhitektonskih djela bosanskohercegovačke arhitekture, AABH je odlučila osnovati arhiv u kojem bi se takva građa prikupljala te postala dostupna naučnicima, istraživačima i široj bh javnosti.

  Sadržaji koje AABH namjerava prikupiti odnose se na projektnu dokumentaciju važnih objekata bh arhitekture, konkursne radove, naučno-istraživačke radove, knjige, publikacije, časopise i srodne materijale koji tematiziraju bh arhitekturu u periodu do 2000 godine.

  Arhiv AABH planiran je u fizičkoj i digitalnoj formi.  Arhivsku građu moguće je donirati ili privremeno ustupiti na digitalizaciju nakon čega će ista biti vraćena vlasniku. Proces valorizacije i odabira arhivske građe vršit će tim stručnjaka AABH a nadgledat će ga Mejrema Zatrić, doktorantica na ETH Zurich. Sav materijal možete donijeti na adresu Alipaišina 2, a za dodatne informacije se javiti na info@aabh.ba.

  Molimo sve kolege, posebno starije, koji imaju obimne arhive iz toga perioda da ustupe materijal Asocijaciji kako bi ga sačuvala i učinila dostupnim svima.

  Podijeli

  Iz arhive