POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA ZA NAGRADU PIRANSKIH DANA ARHITEKTURE 2019
 • 2019-09-19
 • Piranesi Awards je nagrada koja se dodjeljuje  za najuspješnije studentske radove i realizovane projekate izvedene u posljednje dvije godine u državama Centralne Europe. Od ove godine, pored Austrije, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Slovačke, Srbije i Slovenije, i Bosna i Herecegovina se pridružuje smotri najbolje regionalne arhitekture.

  Učesnici Piranskih dana arhitekture su Arhitektonski fakulteti iz sljedećih gradova: Grac, Špital, Beč, Banja Luka, Sarajevo, Split, Zagreb, Solun, Budimpešta, Peskara, Trst, Bratislava, Ljubljana, Maribor, Beograd, Novi Sad i AA London.

  Piranski dani arhitekture (PDA), je međunarodna arhitektonska konferencija koja se održava od 1983. godine u Piranu. Cilj ove konferencije je evaluacija aktuelnih trendova u arhitekturi, kao i predstavljanje progresivnih i inovativnih ideja u arhitektonskoj produkciji u regionu, uz izložbu svih nominovanih radova, te niz predavanja i veliki broj učesnika.

  STUDENTSKA NAGRADA PIRANESI AWARD 2019

  Poziv za dostavljanje radova studentima arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini

  Savez studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Asocijacija studenata arhitekture Univerziteta u Sarajevu i Asocijacija arhitekata u BiH, pozivaju studente arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini da prijave svoje projekte za međunarodnu izložbu i studentsku nagradu Piranesi Award 2019.

  Selektori za Bosnu i Hercegovinu su doc. dr Nermina Zagora, Arhitektonski fakultet Sarajevo i dr Igor Kuvač, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Selektori će odabrati dva realizovana ili nerealizovana studentska arhitektonska projekta koji su nastali u posljednje dvije godine. Nominovani projekti će biti dio međunarodne izložbe, koja se otvara 23. novembra 2019 u Piranu (Slovenija), i dio selekcije za međunarodnu Piranesi Student’s Honorable Mention.

  Kriterijumi za izbor projekata su:

  • Dobro promišljena integracija u urbanu ili prirodnu sredinu
  • Savremeno oblikovanje
  • Poštivanje prirodne i kulturne baštine
  • Savremeno razumijevanje tradicionalnih i autohtonih arhitektonskih elemenata
  • Inovativni detalji
  • Suptilna i dobro promišljena upotreba boja, tekstura i svjetla
  • Odnos prema kontekstu

  Za komunikaciju se koriste sva tri zvanična jezika i oba zvanična pisma u BiH.

  Rokovi:

  Poziv za dostavu projekata je otvoren do 4.10.2019. Projekte je moguće dostaviti lično (u papirnoj formi) ili ih u pdf formatu poslati na adresu selektora. E-mail adrese selektora u Bosni i Hercegovini su nerminaz@firma-arh.com i igor.kuvac@aggf.unibl.org a takođe su dostupne na: www.pida.si/selectors-and-criteria.

  Selektori će do 15.10.2019. izabrati dva projekta, koji će biti izloženi na međunarodnoj izložbi Piranesi Award u Monfort Exhibition Hall, Piran, Slovenija. Selektor takođe ima pravo da doda sopstvene prijedloge.

  Rezultate selekcije kao i dalja uputstva autorima, selektori će objaviti do 17.10.2019.

  Otvaranje izložbe je 23.11. a zatvaranje je 5.1.2020.

  PIRANESI AWARAD 2019

  Propozicije

  Arhitektonski projekti realizovani u posljednje dvije godine (2017, 2018 i 2019) u Bosni i Hercegovini ili od strane autora iz Bosne i Hercegovine u nekoj drugoj državi, ispunjavaju kriterije prijave za selekciju.

  Radove autori trebaju dostaviti do 4.10.2019. na press@aabh.ba u pdf formatu (10 MB).

  Propozicije:

  • Radovi trebaju biti prezentovani na način koji najvjerodostojnije prikazuje arhitektonsko ostvarenje.
  • Maksimalne dimenzije prezentacijskog materijala je A3 format – maksimalno 5 listova.
  • Grafički prilozi: situacija, karakteristična etaža i presjek trebaju biti prikazani.
  • Minimalno 2 fotografije moraju prikazivati širi kontekst obuhvata u kojem je objekat lociran.
  • U slučaju dogradnje na postojeći objekat, minimalno dvije fotografije moraju prikazivati kontakt između postojećeg i novog objekta.
  • Projekat mora biti predstavljen sa minimalno 3 fotografije.
  • Tekstualno obrazloženje projekta do 5000 karaktera.

  Prezentacijski materijal mora sadržavati sljedeće podatke na engleskom jeziku:

  • Naziv projekta, lokaciju i godinu realizacije
  • Ime autora ili grupe autora
  • Ime fotografa
  • Ime kontakt osobe, e-mail adresu i broj telefona.

  Kriteriji za odabir projekata:

  • Dobro promišljena integracija u urbanu ili prirodnu sredinu
  • Odnos prema kontekstu
  • Savremeno oblikovanje
  • Poštivanje prirodne i kulturne baštine
  • Savremeno razumijevanje tradicionalnih i autohtonih arhitektonskih elemenata
  • Inovativni detalji
  • Suptilna i dobro promišljena upotreba boja, tekstura i svjetla

  Rokovi:

  Rok za predaju radova je 4.10. 2019.

  5 radova će biti odobrano i izloženo na internacionalnoj izložbi na Piranskim danima arhitekture u Monfort Galeriji u Piranu, Sloveniji. Izložba će biti otvorena od 23. Novemba do 5. Januara 2020.

  Odabrani autori će biti obavješteni o selekciji i dobiće detaljnije upute od strane organizatora 17.10.2019.

  Kako bi se umanjili troškovi štampe i transporta te garantovao najbolji kvalitet izloženih radova organizatori preuzimaju troškove štampe i uokvirivinja radova. Zbog ovoga nominovane arhitekte i studenti trebaju platiti naknadu za organizovanje izložbe u visini od:

  55 EUR nominovani arhitekti
  35 EUR nominovani student

  Više informacija o Piranskim danima arhitekture možete pronaći na:  http://www.pida.si/en-program.

  PDA poziv studentima_

  cir PDA poziv studentima_

  lat PDA poziv_

  cir PDA poziv_lat

  Podijeli

  Iz arhive