POZIV: Skupština AABH
 • 2018-06-14
 • Poštovani članovi/članice AABH,

  Pozivamo sve aktivne i redovne članove AABH da prisustvuju godišnjoj izvještajnoj i izbornoj Skupštini Asocijacije arhitekata u BiH, koja će se održati u petak 29.06.2018., u 18:00 sati u prostorijama AABIH, ulica Alipasina 2.

  Pored prezentacije izvještaja o radu AABH u protekle dvije godine, na dnevnom redu Skupštine će se nalaziti i dodatnih šest tačaka dnevnog reda:

  1. Izbor novog Predsjednika/Predsjednice Upravnog odbora Asocijacije arhitekata u BiH
  2. Izbor novih članova Upravnog odbora AABH
  3. Izbor novih članova Nadzornog odbora AABH
  4. Izbor novog Predsjednika/Predsjednice Skupštine AABH
  5. Izmjene i dopune Statuta AABH
  6. Razno

  Članovi mogu  predlagati i birati kandidate iz redova redovnih i aktivnih članova AABH za 2018., uz njihovu obaveznu prethodnu saglasnost. Molimo vas, potrudite se da vaši kandidati budu obaviješteni o činjenici da je rad u upravnim tijelima AABH u potpunosti volonterski i da podrazumijeva spremnost na angažman od min. 8 sati sedmično.

  Radi korektnog informisanja svih članova o predloženim kandidatima, kolege koje se prijavljuju trebaju poslati kratki rezime njihovog dosadašnjeg angažmana u AABH ili rezime drugog društveno-volonterskog angažmana vezanog za struku (max. 1 A4) zajedno sa kratkim motivacijskim pismom, najkasnije do petka 22.06.2018. na adresu:info@aabh.ba

  Informacije o predloženim kandidatima bit će upućene ostalim članovima u ponedjeljak 25.06.2018.

  Svi članovi koji nisu u prilici da prisutvuju Skupštini, mogu pismenim putem opunomoćiti drugog člana AABH da glasa u njihovo ime (maksimalno jedna punomoć po članu). Obrazac za davanje punomoći se moze dobiti na upit putem e-maila info@aabh.ba.

  Srdačan pozdrav,

  Vedad Islambegović

  Predsjednik Upravnog odbora AABIH

  Datum objavljivanja: 14.06.2018.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive