POZIV ČLANOVIMA AABH: Izložba “Collegium artisticum”
 • 2017-02-20
 • Izložba „COLLEGIUM ARTISTICUM 2017“ je najznačajnija smotra urbanizma, arhitekture i dizajna  u Bosni i Hercegovini. Izložba je selektivnog karaktera i održava se svake godine u Sarajevu u mjesecu aprilu.

  Pravo izlaganja na izložbi imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 15. martom tekuće godine.  

  Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“.

  Svaki autor, odnosno koautor može konkurirati sa najviše tri (3) djela. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Autor koji konkurira za sudjelovanje na izložbi, dužan je do 05.marta dostaviti:

  • Prijavu AABIH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  • Potvrdu o uplaćenoj članarini (do 15.3.)
  • Tekstualno obrazloženje – koncept rada – jedna stranica A4
  • Situacioni nacrt (urbanizam, arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
  • Fasade, 3D rendering, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  • Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  • Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.
  Sve ove priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email submit@aabh.ba
          

  Svi autori koji prodju proces selekcije će biti pozvani da dostave prezentaciju rada (izlozbeni plakat) do 20. marta 2017.

       Način prezentacije rada na izložbenom plakatu:

  • Svako djelo se prezentira na maksimalno jednom listu 70 x 100 cm.
  • Listovi moraju sadržavati:
  • karakteristični tlocrt/tlocrte,
  • presjek,
  • perspektivne prikaze / 3D renderinge / fotografije makete / fotografije realiziranog objekta.
  • Listovi se NE KAŠIRAJU na tvrdu podlogu.
  • Dozvoljeno je da na panou stoje imena autora, ili naziv grupe autora i njihova imena ili naziv firme i imena autora, samo bez kontakt informacija (adresa, tel i sl.)
  • Uz djelo se može priložiti i maketa, ili neki drugi trodimenzionalni izložak, ili audio/video prezentacija.

  Izbor djela (selekciju) za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada vrši tročlana stručna komisija imenovana od strane UO AABH.

  NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX , NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZIRANI ENTERIJER.

  ROKOVI:

  • do 5. marta – slanje radova za selekcionu komisiju – pdf format na submit@aabh.ba
  • do 20. marta  – slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – plakat dostavljen u ured AABH.
  • 20.-25. marta –  žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima
  • 5. (ili 6.) aprila – javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“.

  Prijava: link
  Pravilnik izložbe: link

  ASOCIJACIJA ARHITEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI
  Vedad Islambegović
  Predsjednik Upravnog odbora

  Datum objavljivanja: 20.02.2017.

   

  Podijeli

  Iz arhive