PONOVLJENI POZIV ZA KONKURS: CENTRALNA GRADSKA ZONA U ZENICI
 • 2018-11-14
 • Bliži se kraj za prijave na konkurs  za izbor najboljeg idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja centralne gradske zone u Zenici, zbog čega ponovo objavljujemo poziv za sve zainteresovane. Krajnji datum za slanje prijava je 19.11.2018.

   

  Grad Zenica u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata u BiH i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada – Zenica organizira javni natječaj za izbor najboljeg idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja centralne gradske zone u Zenici. Konkurs je otvoreni, anketni, anonimni, projektni, jednostepeni. Konkurs je međunarodnog karaktera, otvoren  za sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uvjete propisane projektnim zadatkom. Učešće se ne plaća.

  Osnovni cilj Konkursa jeste anketni odabir najkvalitetnijih idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za Centralni dio grada Zenice, koji bi u cjelosti ili većim dijelom mogli poslužiti kao uzorni model za razvoj prostorno‐planske dokumentacije za datu lokaciju (te u konačnici i izradu regulacionog plana).

  Natječaj se pokreće u svrhu planiranja neophodne obnove tj. unapređenja kvaliteta prostornih, funkcionalnih, komunikacionih procesa, odnosno, poboljšanja postojećih ili formiranja novih mikroekspresija prostora gradskih fukcija, stvaranja ugodne i estetski prihvatljive gradske slike, kao i preduslova za identifikaciju i integraciju stanovnika sa svojim gradom. Ovim konkursom se potiču prijedlozi i istraživanja koja vode prema suvremenim i demokratičnim interpretacijama gradskog centra, a koji se očituju u fleksibilnim, otvorenim, vitalnim, održivim i dinamičnim urbanim modelima.

  NAGRADE:

  Prva nagrada: 25.000 KM
  Druga nagrada: 12.500 KM
  Treća nagrada: 7.500 KM
  Dva otkupa po: 2.500 KM
  Ukupni fond nagrada: 50.000 KM (NETO)

  Međunarodnu komisiju sačinjavaju:

  1. Hasan Ćemalović d.i.a. (Ćema d.o.o. –Sarajevo), predsjednik komisije
  2. Akademik Nikola Bašić d.i.a., (Marina d.o.o., Zadar)
  3. Gordana Memišević dipl. o.e.c., (Urbani ekonomista, Sarajevo)
  4. Dr. Sabina Mujkić  (Urbanist i prostorni planer, Urbanistički institut Republike Slovenije)
  5. Vedina Babahmetović d.i.a. (Entasis d.o.o., Zenica, )

  Zamjenski član konkursne komisije: Zvjezdan Turkić d.i.a. (Aksa d.o.o., Zenica)

  BITNI DATUMI:

  Datum objavljivanja konkursa: 05.10.2018.
  Rok dostavljanja prijava prijava za sudjelovanje: 19.11.2018.
  Krajnji datum za postavljanje pitanja: 07.12.2018.
  Datum za dostavljanje odgovora učesnicima: 12.12.2018.
  Datum zatvaranja konkursa – predaja radova: 17.12.2018.
  Posjeta lokaciji: 25.10.2018.

  Više detalja, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. Kompletan projektni zadatak možete pročitati ovdje.

  AABH želi sreću svim učesnicima u konkursu!

  Podijeli

  Iz arhive