Početak projekta II faze Prilike Plus za industriju namještaja i arhitekturu
 • 2017-07-25
 • Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini zajedno sa partnerima projekta: Centrom Format iz Sarajeva i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka, je otpočela 15-mjesečni projekat pod nazivom “Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu”. Projekat se izvodi u sklopu Prilika Plus programa, kojeg implementira RARS (Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća), a finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

  Narcisa Bašić-Gaković, menadžer projekta je izjavila da projekat ima dva osnovna cilja: razvoj obrazovanja odraslih kroz praktično orijentisane obuke koje će pomoći pojedincu da stekne vještine koje se traže na tržištu rada i samim tim dođe do zaposlenja, te s druge strane, jačanje praktične nastave u srednjim stručnim školama i fakultetima, te uvezivanje sa realnim sektorom.

  U periodu od 15 mjeseci koliko traje projekat cilj je osposobiti 250 nezaposlenih osoba kroz umrežavanje 30 BiH kompanija u industriji namještaja i arhitekturi, od čega će se izvršiti odabir potencijalnih tvrtki koje bi multiplicirale program prema modelu Prilike Plus u svojim matičnim tvrtkama. Ovim projektom se planira razvoj plana i programa u sklopu obrazovanja odraslih za 9 zanimanja/specijalizacija po modelu Prilika Plus, trening trenera, te multiplikacija centara na više lokacija u BiH (Sarajevo, Hadžići, Fojnica, Visoko, Teslić, Banja Luka, Modriča). Nakon uspješno završene obuke očekuje se zapošljavanje 70% od ukupnog broja polaznika obuke. Projektom je planirana i uspostava AABH HUB-a koji bi djelovao kao centar za samozapošljavanje za  najmanje 10 osoba s BIM edukacijom i intenzivnom suradnjom arhitekata.

  Druga ciljna skupina, pored nezaposlenih osoba, jesu institucije formalnog obrazovanja. Ukupno 6 škola i 5 fakulteta su obuhvaćeni ovim projektom a krajnji očekivani rezultat po završetku projekta jeste poboljšanje kvaliteta formalnog obrazovanja koje se pruža studentima i učenicima kroz odgovarajuću praktičnu obuku. Očekuje se da će najmanje 250 učenika srednjih strukovnih škola i fakulteta proći tokom svog obrazovanja praktičnu obuku u najmanje 20 kompanija koje su uključene u projekat.

  Problem na tržištu rada

  Prema izvještaju Svjetske banke iz 2013. godine, BiH je, proporcionalno njezinoj veličini, jedna od najbogatijih europskih zemalja u smislu širine i niza svojih šumskih resursa a industrija prerade drveta je jedna od šest industrija s izrazitim vanjskotrgovinskim viškom.

  Međutim, jedan od problema je taj što radna snaga na tržištu rada nema potrebne vještine i znanja te je to ozbiljna prepreka regrutiranju.

  Drugi problem je mali broj učenika koji upisuju strukovne škole te je daleko ispod broja radnika potrebnih u ovoj industriji u nadolazećem razdoblju.

  Kao treća prepreka javlja se neadekvatno znanje i vještine koje učenici  stječu u strukovnim školama i univerzitetima a koja se ne podudaraju s znanjima i vještinama potrebnim za održivi rast drvne industrije. Formalni programi obrazovanja i kurikulumi su zastarjeli, jer nisu bili ažurirani već duže vrijeme. Prvenstveno se oslanjaju na tradicionalne kurikulume i rijetko koriste modularne kurikulume. Prema raspoloživim podacima, većina nastavnih planova je ažurirana prije 2010. godine, a taj se proces ažuriranja nije savjetovao s poslodavcima, pa je stoga rezultat programi koji su nespojivi s stvarnim potrebama drvne industrije.

  S tim u vezi, nailazimo na potrebu za dodatnim obrazovanjem a upravo centri za neformalnu edukaciju odraslih mogu da ponude rješenje, te u relativno kratkom vremenskom roku pripreme za tržište rada potrebni kadar i tako stvore preduslove za rast i prosperitet cijele branše a istovremeno smanje  broj nezaposlenih osoba.

  „Naša misija je da kroz obrazovanje odraslih i učenika strukovnih škola pomognemo pojedincu prvenstveno pri zapošljavanju, kroz specijalizaciju, razvoj, primjenu znanja u dizajnu i tehnologiji, a sa naglaskom na industriju namještaja“ izjavila je Aida Ramić, koordinatorica Format Centra. 

  Zoran Vuković, projekt menadzer ispred WMTA centra je izjavio da pored gore navedenog projekat također ima za cilj umrežavanje i širenje – multiplikaciju odlične prakse i kvalitetnog izvođenja praktične nastave na područje cijele BiH prema švicarskom modelu i Dacum metodologiji, a koju su ranije započeli trening Centri WMTA i FORMAT kroz I FAZU programa Prilika Plus (2011 do 2015).

  U ovoj, drugoj fazi projekta, nastavlja se uspješna implementacija prve faze projekta te se uspostavlja povezanost i dostupnost na široj regiji BiH kvalitetnih praktičnih obuka u direktnoj saradnji preduzeća iz drvoprerađivačkog sektora, škola, lokalnih zajednica, Zavoda za zapošljavanje kao i ostalih relevantnih učesnika.

  Pored ranije sprovođenih praktičnih obuka i prakse za učenike u zanimanjima: lakirer, tapetar, CNC operater, stolar i sl. ova faza projekta uključuje još i zanimanja koja spajaju arhitekturu, produkt dizajn i dizajniranje enterijera/namještaja sa proizvođačima iz drvnog sektora što je jedna lijepa novost u ovoj fazi projekta koja će donijeti značajne rezultate za obrazovanjem deficitarnih kadrova iz drvnog sektora.

  Osim povećanja broja zaposlenih u drvnoj industriji jedan od dugoročnijih ciljeva ovog projekta jeste stvaranje BH brand-a. BiH osim izvoza poluproizvoda ima potencijal za izvoz kvalitetnog finalnog produkta a čemu svjedoče brojne značajne nagrade koje su otišle u ruke lokalnim proizvođačima namještaja i dizajnerima. Proizvođači namještaja iz BiH počinju da prepoznaju važnost dizajna što omogućuje da se BiH profilira kao ozbiljan proizvođač namještaja na evropskom ali i internacionalnom tržištu te kao neko ko vrlo lako može konkurisati svjetskim brandovima.

  Datum objavljivanja: 25.07.2017.

  Podijeli

  Iz arhive