PLAN AKTIVNOSTI ASOCIJACIJE ARHITEKATA U BIH ZA PERIOD 2016-2018.

PLAN AKTIVNOSTI ASOCIJACIJE ARHITEKATA U BIH ZA PERIOD 2016-2018.

Poštovane kolege,

Dostavljamo vam Plan aktivnosti AABH za period 2016-2018. Sve kolege koje su zainteresirane za upoznavanje sa okvirom budućeg djelovanja AABH, dokument mogu preuzeti ovdje .

Uslovi u kojima se rad naše struke obavlja i generalno stanje u društvu, ekonomiji, prostoru i kulturi svima su nam dobro poznati. Na svoj način, ovaj dokument predstavlja pokušaj otpora letargiji i napisan je sa dubokim uvjerenjem da šansu za prosperitet imamo samo kao zajednica.

Bitno je imati na umu da je AABH stručna, nevladina organizacija, koju smo stvorili mi arhitekti i čija budućnost isključivo zavisi od našeg zajedničkog truda i interesa. Ona nije budžetska organizacija čije se postojanje podrazumjeva i ukoliko smatramo da nam Asocijacija ne treba, ne moramo biti dio nje, niti je moramo imati.

Učešće u radu i priključivanje AABH zasnovano je na slobodnom odabiru svakog pojedinca za sebe.
Sve kolege koje smatraju da za profesionalni uspjeh imaju veće šanse kao neudruženi pojedinci, nisu dužni obazirati se na njen rad. Svi izbori su legitimni i kojim god putem da krenemo trebat će nam puno sreće.

Ukoliko u tekstu pronađete aktivnosti koje vas interesuju i u njima poželite učestvovati, molimo vas da nas kontaktirate na info@aabh.ba .

Vedad Islambegović
Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije arhitekata u BiH