PAKETI ČLANARINA_AABH 2018

PAKETI ČLANARINA_AABH 2018

Autor: AABH

Na naše adrese je u proteklih par mjeseci pristigao veliki broj vaših novih prijava za članstvo, zahvaljujemo vam na prijavama. U nastavku vam dostavljamo nove pakete članarina koji su formirani kao rezultat ankete koju smo proveli među sadašnjim i bivšim članovima.

1. REDOVNI ČLANOVI

PRISTUPANJE:

– namjera za pristupanjem se izražava putem rubrike „POSTANI ČLAN“ na www.aabh.ba, slanjem e-maila na info@aabh.ba, slanjem pisma namjere na adresu AABH (Collegium Artisticum, Terezija bb, 71000 SARAJEVO) ili putem telefonskog poziva (+387 33 661 112)

ČLANARINA:

– 50 KM Early bird (od 01.01.2017 do 10.02.2018. )

– 80 KM Standard (od 10.02. do 10.03.)

– 100 KM Late (od 10.03. do kraja 2018.)

NAČIN ORGANIZIRANJA:

– Redovni članovi imaju pravo glasa na Skupštini i mogu biti izabrani u Upravni odbor AABH.

USLUGE:

– pristup pretraživaču arhitekata

– pristup bazi podataka (zakoni, propisi, tipovi ugovora – zajednički gdrive)

– pristup svim obavijestima AABH – mailing lista

– sudjelovanje u svim anketama AABH

– popusti na različite aktivnosti i tečajeve

– pravo sudjelovanja na svim konkursima koje organizira AABH

– pravo izlaganja na godišnjoj izložbi Collegium artisticum

– pristup online podršci

– mogućnost intervjua i prenošenja obavijesti

– asistencija AABH u organizaciji samostalnih izložbi

NAPOMENA:

Ukoliko svi zaposleni arhitekti jedne firme postanu članovi AABH, firma stiče pravo da bude prisutna u pretraživaču arhitekata na stranici AABH. U slučaju da su samo neki od uposlenih u firmi članovi AABH, samo će oni biti prisutni na pretraživaču.

2. AKTIVNI ČLANOVI

PRISTUPANJE:

Sve osobe koje imaju namjeru biti aktivni članovi AABH, svoju namjeru mogu izraziti slanjem e-maila na adresu info@aabh.ba (subject: Aktivni član).
U toku tekuće godine, aktivni članovi će dobiti poziv za sudjelovanje u organizaciji i provođenju različitih aktivnosti AABH, a uz suglasnost Upravnog odbora mogu pokrenuti i vlastite inicijative u sklopu aktivnosti AABH. Ukoliko se ispostavi da prijavljeni članovi nisu ispunili obveze ili nisu sudjelovali u aktivnostima u dovoljnoj mjeri (24 radna sata), isti će na kraju godine biti pozvani da uplate članarinu u iznosu 100 KM.

Studenti također mogu postati Aktivni članovi (i steći pravo na studentski paket), ukoliko u rad na aktivnostima AABH ulože jednako ili više od 12 radnih sati. Svi studenti koji steknu status Aktivnog člana imaju pravo na preporuku AABH, po pitanju nastavka školovanja ili budućeg zaposlenja.

ČLANARINA:

Aktivni članovi nisu dužni plaćati članarinu, ukoliko steknu pravo na status Aktivnog člana.
Pravo na status Aktivnog člana stječe svaki član AABH koji svojim radom doprinese realizaciji jedne od tački iz Plana aktivnosti ili samostalno pokrene inicijativu i realizira je, u angažmanu koji jednak ili veći od 24 radna sata.

Različite aktivnosti se trenutno boduju na slijedeći način:

– pisanje članaka za web AABH- 10 radnih sati

– rad na komentiranju članaka za web AABH – 2 radna sata po dokumentu

– rad na prevođenju članaka (do 4 kartice) – 4 sata (sat po kartici)

– rad na pripremi članaka za objavljivanje – 2 sata po dokumentu

– organizacija okupljanja – 24 radna sata

– prisustvo na sastancima – 2 radna sata

– rad na ostvarivanju uspješnih odnosa sa sponzorima/donatorima – 24 radna sata (po uspješno ostvarenom dogovoru)

– rad na inicijativama u vezi sa Zakonskom legislativom (npr. Komentari na Nacrt zakona o prostornom uređenju KS): 4-24 radnih sati.

– dizajn printanog materijala – 4-24 radnih sati

Navedeno su primjeri iz trenutnog rada na aktivnostima AABH. Sve aktivnosti koje nisu navedene ili predviđene bit će bodovane po uvidu u angažman svakog od Aktivnih članova. U svrhu uvida u angažman svi aktivni članovi će dobiti tabelu u koju će unositi radne sate posvećene aktivnostima i na kraju godine slati na uvid AABH. Ukoliko se stvore finansijski uslovi, prema dogovoru, svi prekomjerni radni sati mogu biti plaćeni od strane AABH.

NAČIN ORGANIZIRANJA:

– Aktivni članovi imaju pravo glasa na Skupštini i mogu biti izabrani u Upravni odbor AABH.

USLUGE:

– pristup pretraživaču arhitekata

– pristup bazi podataka (zakoni, propisi, tipovi ugovora – zajednički gdrive)

– pristup svim obavijestima AABH – mailing lista

– sudjelovanje u svim anketama AABH

– popusti na različite aktivnosti i tečajeve

– pravo sudjelovanja na svim konkursima koje organizira AABH

– pravo izlaganja na godišnjoj izložbi Collegium artisticum

– pristup online podršci

– mogućnost intervjua i prenošenja obavijesti

– asistencija AABH u organizaciji samostalnih izložbi

3. UMIROVLJENICI

PRISTUPANJE:

– namjera za pristupanjem se izražava putem rubrike „POSTANI ČLAN“ na www.aabh.ba, slanjem e-maila na info@aabh.ba, slanjem pisma namjere na adresu AABH (Collegium Artisticum, Terezija bb, 71000 SARAJEVO) ili putem telefonskog poziva (+387 33 661 112)

ČLANARINA:

BESPLATNO

NAČIN ORGANIZIRANJA:

– Članovi AABH u statusu umirovljenika formiraju Klub umirovljenika i biraju jednog predstavnika, koji njihove zajedničke inicijative i stavove iznosi i prezentira Upravnom odboru AABH.

– Članovi iz Kluba umirovljenika imaju pravo glasa na Skupštini i mogu biti izabrani u Upravni odbor.

USLUGE:

– pristup pretraživaču arhitekata

– pristup bazi podataka (zakoni, propisi, tipovi ugovora – zajednički gdrive)

– pristup svim obavijestima AABH – mailing lista

– sudjelovanje u svim anketama AABH

– popusti na različite aktivnosti i tečajeve

– pravo sudjelovanja na svim konkursima koje organizira AABH

– pravo izlaganja na godišnjoj izložbi Collegium artisticum

– pristup online podršci

– mogućnost intervjua i prenošenja obavijesti

– asistencija AABH u organizaciji samostalnih izložbi

4. STUDENTI

PRISTUPANJE:

– namjera za pristupanjem se izražava putem rubrike „POSTANI ČLAN“ na www.aabh.ba ili slanjem e-maila na info@aabh.ba

ČLANARINA:

I CIKLUS: BESPLATNO

II CIKLUS: 25 KM

NAČIN ORGANIZIRANJA:

– Članovi AABH u statusu studenta formiraju Studentski klub i biraju jednog predstavnika koji prezentira njihove zajedničke stavove i inicijative na Skupštini, kao i na sastancima Upravnog odbora AABH.

– Članovi iz Studentskog kluba ne mogu biti izabrani u Upravni odbor.

USLUGE:

– studentski popust na tečajeve, radionice

– mailing lista informacija relavantnih za studente

– pravo sudjelovanja na studentskim konkursima u organizaciji AABH

– promocija kvalitetnih studentskih radova u tematskim tekstovima i Instagram natječajima

__________________________________________________________________________________________________________

NAPOMENA!

Namjera za pristupanjem se izražava putem rubrike „POSTANI ČLAN“ na www.aabh.ba, slanjem e-maila na info@aabh.ba, slanjem pisma namjere na adresu AABH (Collegium Artisticum, Terezija bb, 71000 SARAJEVO) ili putem telefonskog poziva (+387 33 661 112).
Nakon što zaprimimo vašu prijavu poslati ćemo vam članski karton i podatke o uplati prema paketu članarine.

Svrha doznake: Članarina za 2017.godinu
Primatelj: Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini, Centar Skenderija, Terezija bb, 71 000 Sarajevo
Račun primatelja: 3389002208471857 (UNICREDIT BANK DD)
Broj poreznog obveznika: JMBG

Datum objavljivanja: 30.01.2018.

*Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.