COLLEGIUM ARTISTICUM 2024

Pozivamo vas na otvorenje izložbe Collegium artisticum 2024, u petak, 5. aprila 2024. godine, u 17:30 sati u JU Galerija Collegium artisticum.

Novosti

Poziv za dostavu Vaših primjedbi na Urbanistički plan Kantona Sarajevo

Pozivamo Vas da date stručnu podršku procesu izrade Urbanističkog plana Kantona Sarajevo koji se nalazi u fazi javnih ...

Poziv za učesnike za EASA Shanzhai

  • Tehnički urednik
  • Novosti
  • 24 / 04 / 2024

European Architecture Students Assembly / Evropski skup studenata arhitekture (skraćeno - EASA) je neprofitna, decentra ...

Članci

COLLEGIUM ARTISTICUM 2024 – ARHITEKTURA: NAGRAĐENI RADOVI

U petak, 05.04.2014. u 17:30h otvorena je izložba Collegium Artisticum 2024 u galeriji Collegium artisticum u Centru Sk ...

sto forum 2024

STO Austrija u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Asocijacijom Arhitekata BiH te partnerskom ...

Iz arhive