Osvrt na odluku o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije RBiH u Bihaću
 • 2018-12-24
 • Asocijacija arhitekata u BiH je uputila na adresu Grada Bihaća osvrt u sklopu Javne rasprave o prihvatanju nacrta Odluke o podizanju spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odluka) o kojoj se raspravljalo na sjednici Gradskog vijeća 30.10.2018. godine, a koju smo našli na web stranici.
  Prenosimo u cjelosti stav Udruženja:

  Poštujući odluku Grada Bihaća o podizanju spomen obilježje Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao strukovna organizacija upućujemo svoje mišljenje na Odluku i naše sugestije po pitanju iste, a za koje mislimo da bi Vam mogle biti od pomoći u daljnjim predmetnim aktivnostima.

  1. KONTEKST:

  Član 4. Odluke glasi: “Mjesto podizanja spomen obilježja će se naknadno odrediti u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom, izdavanjem urbanističko tehničkih uslova”. Sa stručnog aspekta smatramo da bilo koja intervencija u prostoru, čak i skulpturalna, zahtjeva prostornu analizu i rješenje koje treba da bude u skladu sa prostornim kontekstom. Stoga smatramo da je bilo neophodno prvenstveno pronaći lokalitet, te na osnovu toga kreirati i odabrati kontekstualna rješenja, a ne samo ona koja zadovoljavaju kriterije likovno-estetske originalnosti, simbolike, racionalnosti. Kao pozitivan primjer navodimo organizaciju konkursa za izradu rješenja Spomeničkog kompeksa Tunel spasa u Sarajevu ili nedavnog konkursa u Bihaću za izradu idejnog rješenja Spomen obilježja braniocima – oslobodiocima grada Bihaća, gdje je definisana konkretna lokacija i sva rješenja su kontekstualno dala odgovor na zadatak, što se pokazalo kao uspješan pristup, koji motiviše i daje kvalitetna rješenja u svim očekivanim nivoima. Prilikom raspisa konkursa 2008 godine odabran je lokalitet Djevojke sa Une, a s ciljem dislokacije ovog djela. Mišljenja smo da konkursno rješenje ni u kom slučaju ne bi trebalo postaviti na mjesto općeprihvaćenog simbola i spomenika Grada, čiji je značaj nemjerljiv za identitet i memoriju Grada Bihaća

  2. PROJEKTNI ZADATAK:

  S druge strane, pri raspisima konkursa posebna pažnja se posvećuje kreiranju projektnog zadatka i veoma je važno da ono ostavlja prostor za različita kreativna rješenja. Međutim, u ovom slučaju, projektnim zadatkom se nametnulo i definisalo već gotovo rješenje: skulptura „Pegaz“, što predstavlja ograničenje u kreativnim iskazima i promišljanjima.

  3. KONKURSNA PROCEDURA

  Za provođenje konkursa, kako ste sigurno i sami upoznati, potrebno je da se prijave najmanje 3 (tri) učenika/rada, koja zadovoljavaju sve tehničke uslove postavljene pri raspisu konkursa. Međutim u ovom slučaju, na Konkursu iz 17.11.2008 godine prijavljen je samo 1 (jedan) rad kojem je dodjeljena 2. nagrada. Smatramo da je sticajem ovakvih okolnosti bilo potrebno poništenje konkursa i ponovni raspis istog, sa revizijom ulaznih parametara, koji su, moguće, uticali na slab odziv.  Ne ulazeći u kvalitet odabranog rješenja, smatramo da je za ovakve konkurse vrlo važno da stručno tijelo ocjenjivačkog suda ne čine samo arhitekti/urbanisti i predstavnici raspisivača konkursa, već je vrlo važan multidisciplinarni pristup pri formiranju stručnog tijela, a kojeg treba da čine i skulptori, historičari umjetnosti, likovni akademici i pejzažni arhitekti – kako bi se na najbolje mogući način odabralno najbolje skulptorsko rješenje koje bi u konačnici odražavalo bit spomenika. Stoga smatramo da rad ocjenjivačkog suda nije imao preduslove da sa različitih aspekata sagleda odabrano rješenje (opet napominjemo i jedino ponuđeno).

  PREPORUKA

  Asocijacije arhitekata u BiH U cilju podizanja Spomen obilježja Petom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji svakako podržavamo, preporuka strukovnog udruženja Asocijacije arhitekata u BiH je:
  1. da se ponovo raspiše konkurs sa odabranim lokalitetom (poželjno je da se razmisli o lokalitetima koji već nose simboliku Petog korpusa iz perioda 1992.-1995. godine);
  2. da stručno tijelo ocjenjivačkog suda čine: arhitekti/urbanisti, pejzažni arhitekti, skulptori, historičari umjetnosti, historičari, likovni akademici, predstavnici 5. korpusa;
  3. da uslov odabira nagrađenih radova budu minimalno 3 prijavljena rada;

  Kroz istoriju je poznato da su spomenička obilježja jedna od najviših dostignuća likovne, oblikovne, arhitektonske, urbanističke, pejzažne i druge vrijednosti koju struka može ponuditi, te Vas pozivamo da razmotrite stav Asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini, te revidirate svoju odluku o prihvatanju ovakvih polovičnih rješenja, a sve u cilju dobivanja spomeničkog obilježja kakvo dolikuje Gradu Bihaću i 5. korpusu Armije Bosne i Hercegovine.

  Podijeli

  Iz arhive