OKRUGLI STO: Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke
 • 2017-10-24
 • Fakultet političkih nauka – Studijski program Sociologija, Univerziteta u Banjoj Luci i Istraživački centar za prostor organizuju Okrugli sto na temu “Novi koncept urbanog razvoja Banje Luke: Između privatnih interesa i potreba građana”, koji će biti održan u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, u petak 27.10.2017. sa trajanjem od 09:00 do 12:30.

  Okrugli sto se osvrće na protekle dvije decenije urbanog razvoja Banje Luke, koji se u uslovima tranzicije kretao između nasljeđenog sistema planiranja iz perioda socijalizma i planiranja u uslovima tržišne ekonomije, bez prepoznavanja dinamike konteksta transformacija, niti značaja različitih aktera uključenih u proces. S obzirom da se u ovim uslovima javlja mogućnost manipulacija, ali i inovacija u promišljanju urbanog prostora, nameće se potreba definisanja novih koncepata urbanog razvoja, koji bi se zasnivali na ravnoteži između ove dvije krajnosti, između privatnog i javnog interesa, te lokalnog i globalnog konteksta. Tema će biti razmatrana kroz nekoliko podtema, među kojima su: Javni prostor u tranziciji; Mega projekti transformacije urbanog jezgra i Zajedničko upravljanje urbanim prostorom grada.

  Učesnici su: Doc. dr Ranka Perić Romić (Fakultet političkih nauka Banja Luka); Dr Isidora Karan i Dr Igor Kuvač (Istraživački centar za prostor); Doc. dr Ana Pajvančić – Cizelj (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu); Dr sc. Jelena Zlatar Gamberožić (Institut za društvena istraživanja Zagreb); Prof. dr Mira Mandić (Prirodno-matematički fakultet Banja Luka); te Prof. dr Brankica Milojević (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka). Osim direktnih učesnika, očekuje se prisustvo Mr-a Igora Radojičića, gradonačelnika Banje Luke, te arhitekte Ivana Raškovića, gradskog arhitekte Banje Luke i vanrednog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Okruglom stolu će prisustvovati  i drugi diskuntanti, privrednici i stručnjaci iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, te drugi gosti i studenti.

  Učešće je potrebno prijaviti putem mejla: icprostor@gmail.com.

  Datum objavljivanja: 24.10.2017.

  *Zabranjeno je kopiranje objava sa web stranice AABH na druge portale i medije bez odobrenja od strane Asocijacije arhitekata u BiH.
  Podijeli

  Iz arhive