ODRŽANA JAVNA RASPRAVA: GRBAVICA II-STROJORAD
 • 2019-07-16
  • Autor: Merdžana Mujkanović
  • Novosti

  U ponedjeljak, 15.07.2019 održana je Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Grbavica II – Strojorad“, a koju je organizovala Općina Novo Sarajevo u svojstvu Nosioca pripreme. Dokumente koji su poslužili kao osnova za javnu raspravu možete pogledati ovdje.

  Raspravi je prisustvovao veliki broj građana, dok su projekat javnosti predstavili planeri ispred Zavoda za planiranje razvojaKantona Sarajevo i šefica Odsjeka za urbanizam i prostorno uređenje Općine Novo Sarajevo. Nakon što je projekat predstavljen u okvirnom obliku onako kako je prethodno i objavljen u pisanoj formi, u ukupnom trajanju od dva i pol sata građani su postavljali pitanja i davali svoje primjedbe na predloženi plan.

  Prisutni građani su jednoglasno izrazili ono što je predstavnica općine Novo Sarajevo opisala kao “veliko nezadovoljstvo” predloženim projektom. Građani su se izjasnili da su za unaprjeđenje iste lokacije, međutim primjedbe su se odnosile na predloženu namjenu gdje je novi trgovački centar predstavljen kao društvena infrastruktura, te istaknuli da u neposrednoj blizini već postoje dva trgovačka centra koji ne funkcionišu. Dodatno, veliko negodovanje izrazili su po pitanju koeficijenta izgrađenosti – tj. najavljene gustine izgrađenosti i spratnosti objekata. Kroz iznošenje kako analiza prisutnih stručnjaka u publici, te iskustva stanara okolnog prostora, jasno su iskazali problem sa već postojećim disbalansom između javnog i privatnog koje se odražava na zagušenom prostoru i nedostatku parking i društvene infrastrukture kao što su obdaništa, igrališta, ambulante, biblioteka itd. Dodatno, građani su istaknuli da su svi parkovi i javni prostori, uključujući i onaj ispred opštine, koji su iole obnovljeni iskorišteni najvećim dijelom dana od strane stanara i djece, ukazujući na nedostatak više takvih prostora i zagušenost stacionarnim saobraćajem. Zrak u Sarajevu je prema različitim evropskim istraživanjima jedan od najzagađenijih u Evropi, što su građani više puta istaknuli, te da izgradnja još jedne betonske strukture razmjera i gustine koje su predložene u nacrtu zasigurno neće pomoći istom problemu.

  Iako nedovoljno jasno objašnjeno u pismenom raspisu nacrta odluke, kroz diskusiju je pokazano da  oko 10.000 m2 u sklopu predloženog obuhvata pripada Općini Novo Sarajevo, te su prisutni iskazali zabrinutost za budućnost plana upravljanja/prodaje tim javnim dobrom. Nadalje, kroz nekoliko izjava planera i kantonalnih i općinskih predstavnika spominjani su ‘projekat’ i ‘projektanti’, te je ostalo nejasno da li već postoji konkretan prijedlog projekta na datoj lokaciji na osnovu kojeg su predloženi koeficijenti izgradnje. Predstavnica Asocijacije arhitekata u BiH izrazila je zabrinutost i kritiku predloženog plana po tačkama o kojima smo već ranije pisali: https://aabh.ba/javna-rasprava-grbavica-ii-strojorad-2/

  Na veliki broj primjedbi i pitanja građana predstavnici jednostavno nisu odgovorili, i pozvali su prisutne da svoje primjedbe i pitanja dostave zvanično u pismenoj formi na adresu općine Novo Sarajevo. Podsjećamo da javna rasprava traje 30 dana, te da i u narednom period mogu biti dostavljene i primjedbe i komentari na dati nacrt odluke.

  U zaključku, svi građani prisutni na ovoj javnoj raspravi su se jasno usprotivili predloženom projektu tražeći izgradnju stambenih objekata manje spratnosti i gustine, prilagođenih lokaciji na kojoj nastaju, a koji će adekvatno biti popraćeni zelenim javnim površinama, nedostajućom društvenom infrastrukturom, te da se jasno pokaže na koji način će se upravljati javnim zemljištem. U daljnjem razvoju, planeri i na općinskom i kantonalnom nivou dužni su usvojiti ove primjedbe i zaključke građana, a koji su ušli u zvanični zapisnik, te postoje i različiti snimci čitave rasprave.

  Podijeli

  Iz arhive