KURS: PROSTORNA ANALIZA I GIS TEHNIKE
Datum: 05.10.2020. - 11.11.2020.
Vrijeme: 18:00 - 19:30
Mjesto: AABH Creative HUB, Alipašina 2
Trener: Selma Vidimlić, Arnela Čolak
Cijena: Paket 1: 360 KM; Paket 2: 400 KM; Paket 3: 420 KM
Status: Neaktivna

Obuka je završena!

U prostorijama AABH Creative HUB-a se, nakon uspješno realizirana dva ciklusa, u saradnji sa GIS Solutions BH ponovo organizira kurs iz softvera GIS (Geographic Information Systems), najpoznatijeg alata za skupljanje, mapiranje, te grafičku analizu i obradu prostornih podataka. Kurs je osmišljen na način da osposobi polaznike za rad sa GIS tehnikama u cilju samostalnog rada na projektima, te razumjevanja logike programa kako bi polaznici dalje unaprijediili svoja znanja i mogli praviti promišljene prostorne analize koristeći baze podataka.

Trajanje kursa: 6 sedmica/ 2 puta sedmično po 2 časa od 45 minuta

Kurs će se odvijati svaki ponedjeljak i srijedu u 18:00 u prostorijama Asocijacije arhitekata u BiH, Alipašina 2/1. Kurs počinje 05.10.2020. a krajnji rok za prijavu je 04.10.2020. Prijave vršite klikom na dugme Prijavi se koje se nalazi na dnu stranice (u poruku je potrebno upisati na koji cjenovni paket se prijavljujete).

Cilj kursa: Kurs pruža osnovne informacije vezane za GIS- šta je GIS i šta se sa njim može uraditi. Polaznici će se upoznati sa osnovnim funkcijama GIS-a, interface-om, kreiranjem mapa, modelima prostornih podataka i baza u kojima se oni skladište. Kurs je namjenjen svima koji nemaju prethodna iskustva sa korištenjem GIS alata, a potrebni su im u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, prema tome ciljna skupina za ovaj kurs su arhitekte, građevinski inžinjeri i urbanisti/prostorni planeri, ali i poljoprivredni inžinjeri i inžinjeri šumarstva.

Preduvjet za pohađanje kursa: Posjedovanje ličnog prenosnog računara.

Očekivani ishod kursa:

– Sposobnost polaznika da vlada GIS alatima
– Osnove mapiranja i GIS vizualizacije
– Kreiranje i popunjavanje geobaza podataka
– Georeferenciranje različitih kartograskih podloga
– Osnove izrade mapa i layout-a
– Izrada prostornih analiza sa prikupljenim geopodacima

Tematske jedinice:

– Osnovne informacije o Geografskom informacionom sistemu, upoznavanje sa interface-om
– Kako započeti GIS projekat i razvrstati podatke
– Kreiranje i popunjavanje baze podataka i osnove kompatibilnosti GIS-a sa različitim vrstama podataka npr.: CAD dataset, Google Earth (kml, kmz), Excel (XLS) itd.
– Kreiranje različitih tematskih mapa
– Ubacivanje layera, simbologija i vizualizacija
– Osnovno razumjevanje vektora i rastera
– Manipulisanje atributivnim tabelama
– Exportovanje mapa u različite formate slike, printanje mapa

Napomena: Uvjet za sticanje uvjerenja pored izmirenih obaveza je i prisustvo na 2/3 trajanja nastave, te prikazati primjenu usvojenog znanja na specifičnim zadacima.
Instruktori zadržavaju pravo na djelimične izmjene plana i programa kursa.

Cijene kursa prema cjenovnim paketima:
Paket 1.: Članovi AABH i studenti – 360 KM
Paket 2.: Polaznici koji nisu članovi AABH- 400 KM
Paket 3.: Osnovni paket- pravna lica – 420 KM

*Cijene paketa rađene su za 8 do 10 polaznika.

Instruktorice:
Selma Vidimlić, Arnela Čolak