Kurs: 8. ciklus obuke iz softvera Autodesk Revit
Datum: 26. 10. 2020. - 3. 12. 2020.
Vrijeme: 18:00 - 19:30
Mjesto: AABH Creative HUB, Alipašina 2
Trener: Iskra Leko
Cijena: Paket 1: 430 KM; Paket 2: 465 KM; Paket 3: 510 KM
Status: Neaktivna

Obuka je završena!

Asocijacija arhitekata BiH u suradnji sa BIM Studio Spark organizira 8. ciklus obuke iz softvera Autodesk Revit za arhitekte, studente arhitekture i građevinske inženjere.

Krajnji rok za prijavu obuke je 23. oktobar 2020 godine.

Kurs počinje u utorak 26. oktobra, a završava 3. decembra 2020. Kurs za početnike iz softvera Autodesk Revit podrazumjeva ciklus od 24 časa (45 minuta). Časovi su organizirani u dva sedmična termina kao blok od dva časa. Ukupno trajanje kursa (bez odgoda u slučaju praznika): 6 sedmica.

Svi termini nastavnih blokova počinju u 18:00 i traju do 19:30 sati, utorkom i četvtkom u prostorijama AABH HUB-a, Alipašina 2.

Vaše prijave možete izvršiti ispod teksta na “PRIJAVI SE”.

 

Početnički kurs je osmišljen da osposobi polaznike za rad u Revitu na način da budu u stanju uspješno izraditi projektnu dokumentaciju i razumjeti logiku programa kako bi bili u stanju sami unaprijediti svoja znanja.

U odgovoru na prijavu će svaki prijavljeni polaznik dobiti podatke o načinu plaćanja i dodatne informacije u vezi pripreme za kurs, kao što su linkovi za preuzimanje edukacijske verzije softvera, tehničke informacije i upute za uspješnu instalaciju, te link za pristup zatvorenoj grupi na facebooku namijenjenu svim polaznicma. Grupa predstavlja platformu za komunikaciju sa polaznicima, kao i trajni servis i pomoć svim polaznicima u praktičnom radu i nakon okončanja kursa kako bi što efikasnije upotpunili svoja znanja i vještine.

Ovaj kurs za početnike je sastavni dio BIM obuke od 1+3 modula koju organizira AABiH kroz program Prilika Plus, u okviru kojeg je, prema DACUM metodi izrađen i sa uspješno provedenom validacijom usvojen nastavni plan i program. Početni kurs u okviru kompletne BIM obuke predstavlja startni modul za sve one koji žele postati BIM koordinatori ili BIM menadžeri.

U odnosu na Autodesk Revit program za obuku certificiranog Autodesk Revit korisnika, plan i program kursa kojeg organizira AABiH obezbjeđuje i više tematskih jedinica, što znači da nakon kraćeg vremena praktične primjene stečenih vještina i znanja, polaznici bi trebali biti u stanju položiti ispit za certificiranog Autodesk Revit Usera. Na ovom linku se možete upoznati sa mogućnostima certifikacije kod autoriziranog Autodesk certifikacijskog centra u BiH.

Instruktori obuke za početnike su Hasnija Kazić, Ilhana Poplata Robović i Iskra Leko, kroz Prilika Plus program obučeni treneri za implementaciju andragoške nastave i Autodesk Revit Certfied Professionals.

 

Cilj kursa:

Sticanje osnovnih znanja u korištenju BIM alata, Autodesk Revit, za arhitekte i građevinske inženjere. Kurs je namijenjen početnicima, a sadržaj nastave je ustanovljen, kako prema postojećim certificiranim kursevima, tako i prema empirijski utvrđenim potrebama kandidata za izradu projektne dokumentacije.

Ciljna skupina:

Arhitekti, student arhitekture, građevinski inženjeri i tehničari.

Preduvjeti za pohađanje kursa:

Posjedovanje prenosnog računara.

Očekivani ishod učenja:

– Sposobnost polaznika da izradi kompletan BIM model u Autodesk Revit softveru.
– Osnove izrade topografije
– Osnove izrade i grafičke obrade projektne dokumentacije
– Osnove izrade specifikacija i tabelarnih prikaza količina

Tematske jedinice:

 • Osnovne informacije o BIM sistemima, upoznavanje sa sučeljem; početne postavke projekta
 • Insertovanje CAD podloga; postavka rastera i nivoa, kreiranje vertikalnih i horizontalnih projekcija
 • Zidovi – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Međuspratna konstrukcija – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Strukturalni elementi objekta, stubovi, grede, temelji – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Curtain Walls, prozori, vrata, ograde – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Krovovi i Beam System – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Vertikalne komunikacije (stepeništa, rampe i ploče u nagibu) – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Osnove korištenja Family objekata i kreiranje Model-In-Place komponenti
 • Osnove izrade opisnih elemenata i grafičke obrade – kotiranje, pozicioniranje, izrada legendi, specifikacija i rekapitulacija količina
 • Osnove izrade topografije – kreiranje, uređivanje, manipulacija
 • Priprema za štampu, eksportovanje i rendering

Nastavna metoda:

Modeliranje objekta i izrada dijelova projektne dokumentacije.

Napomena:

Po završetku kursa polaznik dobija uvjerenje o odslušanom kursu, potpisanom od strane AABiH, BIM Studio Spark instruktora. Uvjet za sticanje uvjerenja, pored izmirenih obaveza je i prisustvo na minimalno 2/3 trajanja nastave.

 

CIJENE KURSA prema cjenovnim paketima

Cijene paketa su rađene za 10 polaznika, što predstavlja maksimalan broj polaznika u grupi. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, AABH zadržava pravo na pomjeranje termina kursa u drugi nastavni ciklus.

Tri su cijenovna paketa:

 1. SUPER PAKET: 430 KM

SUPER PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

 • Studenti
 • Pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2-4 uposlenika, a koji su istovremeno i članovi AABH
 1. SREDNJI PAKET: 465 KM

SREDNJI PAKET za prijavu na kurs je namijenjen za polaznike koji imaju sljedeći status:

 • Samofinansirajući članovi AABH
 • pravna lica koja vrše uplatu za obuku 2-4 uposlenika, a koji nisu članovi AABH
 1. OSNOVNI PAKET: 510 KM

OSNOVNI PAKET za prijavu na kurs obuke iz softvera Autodesk Revit je namijenjen za sve zainteresirane polaznike koji ne ostvaruju pravo na umanjenje cijene paketa po osnovu statusa članstva u AABH, studentskom ili statusu pravnog lica koji vrši uplatu za obuku više od jednog uposlenika.

Za odabir nekog od paketa sa umanjenom cijenom u odnosu na OSNOVNI PAKET, potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze.

Napomena:

Pravna lica ili neformalne grupe polaznika koji apliciraju kao grupa od 4 ili više polaznika, bez obzira na status ostvaruju pravo na popust i to prema sljedećim paketima:

 1. Grupa od 5 polaznika: 400KM po polazniku
 2. Grupa od 6 polaznika: 380KM po polazniku
 3. Grupa od 7 polaznika: 350KM po polazniku

CIJENA ZA AKTIVNE ČLANOVE AABH (AKTIVAN STATUS ČLANSTVA U POSLJEDNJA 3 MJESECA) IZNOSI 250KM.

 

Radujemo se vašim prijavama!