Objekti

Izaberite kategoriju:

Kategorija 1 / Objekti

 • priručna skladišta
 • nastrešnice
 • sjenici
 • planinska skloništa
 • najjednostavniji prostori za boravak i noćenje
 • jednostavni industrijsko/poljoprivredni objekti i sl.
Prikaži više Prikaži manje

Kategorija 2 / Objekti

 • minimalne vikend kuće
 • naplatne kućice
 • prizemni administracijski prostori
 • jednostavne zanatske radionice
 • garaže
 • prodajna skladišta
 • ljetnikovci
 • paviljoni
 • jednostavne prometne stanice i sl.
Prikaži više Prikaži manje

KATEGORIJA 3 / Objekti

 • prosječne porodične kuće
 • prosječne zgrade kolektivnog stanovanja
 • dječiji vrtići
 • manji hoteli i odmarališta
 • domovi za stare i nemoćne
 • montažne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje složenom opremom
 • zgrade industrije kože, prehrambene industrije i precizne mehanike
 • zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom
 • tiskare
 • hladnjače
 • manje kuhinje
 • složene radionice
 • parkirališne zgrade
 • uredske zgrade s prosječnom opremom
 • skladišta
 • kantine i manji restorani
 • privredne zgrade
 • vatrogasne stanice
 • spasilačke postaje
 • ambulante
 • domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme
 • manje bolnice
 • izložbene zgrade
 • kinematografi
 • gimnastičke i sportske dvorane
 • otvoreni bazeni
 • manje prometne postaje i sl.
Prikaži više Prikaži manje

KATEGORIJA 4 / Objekti

 • višestambene zgrade s nadprosječnom opremom
 • zgrade na strmim terenima
 • terasaste zgrade
 • projektantski zahtjevne obiteljske kuće
 • nizovi kuća
 • domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom
 • centralne radionice
 • pivovare
 • zgrade u automobilskoj
 • metalnoj i kemijskoj industriji
 • zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom
 • klaonice
 • rudarske separacije
 • energetske zgrade
 • srednje škole i obrazovni centri
 • narodna sveučilišta
 • stručne škole
 • visoke škole
 • sveučilišta
 • akademije
 • zgrade s predavaonicama
 • laboratoriji
 • knjižnice i arhivi
 • instituti za obuku i neznanstveno istraživanje
 • poljoprivredne zgrade s natprosječnom opremom
 • velike kuhinje
 • velike kavane i restorani
 • hoteli
 • banke
 • robne kuće
 • vijećnice
 • zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom
 • bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja
 • specijalističke bolnice
 • bolnice posebne namjene
 • terapijske i rehabilitacijske zgrade
 • zgrade za odmor
 • terapiju i liječenje
 • crkve
 • koncertne dvorane
 • muzeji
 • studijske pozornice
 • višenamjenske dvorane za vjerske
 • kulturne ili sportske svrhe
 • zatvoreni bazeni
 • vrhunski sportski centri
 • veliki sportski tereni
 • velike autobusne i željezničke postaje
 • riječne, morske i zračne pristanišne zgrade
 • javne garaže
 • skloništa i sl.
Prikaži više Prikaži manje

KATEGORIJA 5 / Objekti

 • bolnice III. stupnja zbrinjavanja
 • sveučilišne klinike
 • čeličane
 • zgrade za trosku
 • koksare
 • centralne energetske zgrade
 • studijske zgrade za radio
 • televiziju i kazalište
 • koncertne zgrade
 • kazališta
 • scenografije na otvorenom
 • zgrade i instituti za znanstveno istraživanje (eksperimentalne struke)
 • interpolacije i sl.
Prikaži više Prikaži manje