OBAVJEŠTENJE: COLLEGIUM ARTISTICUM 2020
 • 2020-03-09
 • Obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da je poziv za dostavljanje radova za izložbu Collegium Artisticum 2020 produžen do sutra ujutro (10.03.2020.) do 11:00.

  Izložba je selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 08. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Selekciju za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada za 2020. godinu će vršiti tročlana stručna internacionalna komisija koju čine: Vedina Babahmetović, Mladen Jadrić i Marko Dabrović.

   

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 08/03/2020 dostaviti:

  – Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  – Potvrdu o uplaćenoj članarini (do 08.3.)
  – Tekstualno obrazloženje – koncept rada – jedna stranica A4
  – Situacioni nacrt (urbanizam, arhitektura), na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  – Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  – Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju. Svim prijavljenim autorima/timovima biti će poslan orjentacioni predložak za dizajn plakata i projektne brošure.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (20mb) na email press@aabh.ba    

  NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX, NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZIRANI ENTERIJER.

  Rokovi za dostavljanje radova su sljedeći:

  Do 10/03/2020 – Slanje radova za selekcionu komisiju –pdf format na press@aabh.ba

  10.-15/03/2020 –  Žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima

  Do 20/03/2020  – Slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – Plakat dostavljen u prostorije AABH (Alipašina 2).  Uz printani plakat je potrebno dostaviti pdf ili jpg format plakata snimljen na CD.

  3. aprila 2020– Javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“

   

   

   

  Podijeli

  Iz arhive