OBAVJEŠTENJE: COLLEGIUM ARTISTICUM 2020
 • 2020-03-16
 • Obavještavamo sve arhitektice i arhitekte u BiH da se izložba Collegium Artisticum, u skladu sa odlukama Kantonalnog ministarstva zdravstva a rukovodeći se ozbiljnošću situacije, odgađa. U skladu sa dogovorom sa Udruženjem likovnih umjetnika i Udruženjem likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti i dizajnera BiH, Asocijacija arhitekata u BiH je donijela odluku da ponovo otvori poziv za dostavljanje radova.

  Novi rok za slanje radova je 22.03.2020. do ponoći.

  Podsjećamo da je izložba selektivnog karaktera i predstavlja najznačajniju smotru urbanizma, arhitekture i dizajna u Bosni i Hercegovini.

  Pravo izlaganja imaju redovni članovi, aktivni članovi, umirovljenici AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 08. martom tekuće godine. Autori mogu sudjelovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“, a svaki autor, koautor, arhitektonski biro ili tim autora, mogu konkurisati sa najviše tri (3) projekta. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

  Selekciju za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada za 2020. godinu će vršiti tročlana stručna internacionalna komisija koju čine: Vedina Babahmetović, Mladen Jadrić i Marko Dabrović.

   

  Autori koji konkurišu za sudjelovanje na izložbi, dužni su do 22/03/2020 dostaviti:

  – Prijavu AABH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
  – Potvrdu o uplaćenoj članarini (do 22.3.)
  – Tekstualno obrazloženje – koncept rada – jedna stranica A4
  – Situacioni nacrt (urbanizam, arhitektura), na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van standardne razmjere)
  – Fasade, 3D renderi, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
  – Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
  – Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

  Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju. Svim prijavljenim autorima/timovima biti će poslan orjentacioni predložak za dizajn plakata i projektne brošure.

  Sve priloge autori šalju u pdf formatu (20mb) na email press@aabh.ba    

  NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX, NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZIRANI ENTERIJER.

  Podijeli

  Iz arhive