Merdžana Mujkanović

Merdžana Mujkanović

Merdžana Mujkanović – arhitektica i urbanista, profesionalno zainteresovana za intersekciju između urbanizma i društvenih nauka, te nove pristupe dizajnu i planiranju gradova kroz digitalizaciju i tehnologiju. Članica tima aktivnih članova AABH od oktobra 2016 godine, gdje je najviše naučila od raje i drugih aktivnih članova da se svašta u BiH postiže zajedničkim radom.