Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore
 • 2021-12-22
 • Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore.

  Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj B8a – površine 1.221 m², a na dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Drač – za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš” u Podgorici. Od učesnika se očekuje da, u okviru idejnog rješenja, daju i predlog uređenja javne površine – skvera, na manjem dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, površine cca 172 m2, a koji je obuhvaćen Urbanističkim projektom “Drač – Vatrogasni dom – Zona A“ u Podgorici. Ukupna površina zahvata konkursa iznosi 1960 m², što ujedno predstavlja i površinu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II.

  Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

  Konkursni fond iznosi 35.000 eura, od čega Nagradni fond iznosi bruto 22.000 eura.

  Konkurs je otvoren do 17. februara 2022. godine. Svi zainteresovani učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom, zaključno sa 11. januarom 2022. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objedinjeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 20. januara 2022. godine. Svi učesnici biće obaviješteni o odluci Žirija do 9. marta 2022. godine.

  Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.

  Konkursnu dokumentaciju u vidu grafičkih i tekstualnih priloga, moguće je preuzeti ovdje.

  Podijeli

  Iz arhive