Master program Arhitektura i urbanizam u Banjaluci
 • 2021-10-08
 • Studijski program drugog ciklusa Master Arhitektura i urbanizam Univerziteta u Banjaluci upisuje jubilarnu, 5. generaciju studenata u akademskoj 2021/22. godini. Kao i uvijek, novu generaciju studenata očekuju određene inovacije u programu.

  1. Pristupačno stanovanje
   Nova tema studijskog programa je Pristupačno stanovanje, koja adresira složeno globalno pitanje stambene krize, koja pogađa sve šire slojeve društva, te je potrebno analizirati i razumijevati iz različitih perspektiva. Pitanje je kako se koncept pristupačnog stanovanja može prilagoditi i primjenjivati u lokalnom kontekstu, i kako ćemo stanovati za 10 ili 20 godina?
  1. Arhitektura grada i pejzaža
   Prvi put se izvodi predmet Arhitektura grada i pejzaža oko kojeg su okupljeni nastavnici Maja Milić-Aleksić, Malina Čvoro i Igor Kuvač, čime se fokus rada na masteru premješta na arhitekturu. Osnovu nastave će predstavljati studijsko putovanje sa temom autorskog arhitektonskog stvaralaštva u kontekstu Bosne i Hercegovine i regiona.
  1. Međunarodno okruženje
   Pored već ustaljenih međunarodnih šema u okviru Erazmus+ projekta akademske razmjene sa  Arhitektonskomim fakultetom Tehničkog univerziteta u Brnu (Češka) i CEEPUS ABCD mreže, ove godine se na studijskom programu Arhitektura i urbanizam očekuje dolazak Erazmus studenata iz Portugala, te saradnja sa nastavnicima i saradnicima iz različitih partnerskih institucija širom Evrope.
  1. Modularna nastava
   Radi efikasnosti i još boljih rezultata, nastava će biti organizovana u modulima, tako da se predmeti izvode intenzivno, redom jedan po jedan.
  1. Konstanta
   Nepromijenjeni su princip Living Lab studija, mogućnost apliciranja za međunarodne nagrade, visok akademski nivo rada i uslovi upisa, a iz budžeta se finansira 15, od ukupno 22 mjesta.

  Sve informacije o studijskom programu Arhitektura i urbanizam nalaze se na ovom linku. Konkurs za upis studenata je otvoren do 22.10.2021, a informacije o prijemnom ispitu će biti naknadno objavljene.

  Podijeli

  Iz arhive